Hafatra Anio

2018-12-16

Thoughts 3B_33: Ry zanaky ny Foko, ianao izay novolavolaiko tamim-pitiavana tokoa, maniry ny handray anao eto an-tsandriko Aho ary hamihana ny fonao eo amin’ny Foko mba hatsapanao ny Fitiavako. Tsy manana afa tsy fitiavana ho anao Aho ; sokafy midanadana kokoa ny fonao. Raha sarotra ho anao ny manokatra azy, omeo alàlana Aho ary dia avy amin’ilay “Eny” tanteraka sy tsy misy fepetra, dia ho tanterahako izany.

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 3, number 77..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY


Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 3B_33: Ry zanaky ny Foko, ianao izay novolavolaiko tamim-pitiavana tokoa, maniry ny handray anao eto an-tsandriko Aho ary hamihana ny fonao eo amin’ny Foko mba hatsapanao ny Fitiavako. Tsy manana afa tsy fitiavana ho anao Aho ; sokafy midanadana kokoa ny fonao. Raha sarotra ho anao ny manokatra azy, omeo alàlana Aho ary dia avy amin’ilay “Eny” tanteraka sy tsy misy fepetra, dia ho tanterahako izany.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 3, number 77..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER