Hafatra Anio

2018-09-23

Thoughts 1A_21: Anaka, makà fotoana tsara manaiky ny Fitiavako anao, mandray ny Fitiavako, tahaka ny kitay, izay avela haka fotoana tsara ao anaty afo, mba hirehitra, ka hanome ny afanany. Torak’izany koa, tokony hamela ny Fitiavako handrehitra anao tsara ianao alohan’ny hizara azy amin’ny hafa.

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 1, number 9..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY


Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 1A_21: Anaka, makà fotoana tsara manaiky ny Fitiavako anao, mandray ny Fitiavako, tahaka ny kitay, izay avela haka fotoana tsara ao anaty afo, mba hirehitra, ka hanome ny afanany. Torak’izany koa, tokony hamela ny Fitiavako handrehitra anao tsara ianao alohan’ny hizara azy amin’ny hafa.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 1, number 9..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER