Hafatra Anio

2018-01-18

Thoughts 3B_37: Anaka, avia manantona akaikikaiky kokoa Ahy ianao. Tiako horakofana ny Fitiavako ianao. Efa nahavita làlana niaraka isika fa mbola ho avy ny tena tsara kokoa. Rehefa atolotrao ao amin’ny fampindram-pon’ny Ray ny lasanao rehetra dia fafao tanteraka ao an-tsainao. Tiako ianao.

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 3, number 86..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY


Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 3B_37: Anaka, avia manantona akaikikaiky kokoa Ahy ianao. Tiako horakofana ny Fitiavako ianao. Efa nahavita làlana niaraka isika fa mbola ho avy ny tena tsara kokoa. Rehefa atolotrao ao amin’ny fampindram-pon’ny Ray ny lasanao rehetra dia fafao tanteraka ao an-tsainao. Tiako ianao.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 3, number 86..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER