Hafatra Anio

2018-06-19

Thoughts 3B_11: Ry bitikako, tena sarobidy amiko izay Andriamanitrao ianao ary mila anao aho. Avia miantsapaza aty anatin’ny Foko. Ankiniko amin’ilay Reniko Masina ianao mba hanasitrana ny ratranao rehetra ary hitondra anao ho any anatin’ny Fon’ny Ray. Tiako ianao.

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 3, number 23..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY


Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 3B_11: Ry bitikako, tena sarobidy amiko izay Andriamanitrao ianao ary mila anao aho. Avia miantsapaza aty anatin’ny Foko. Ankiniko amin’ilay Reniko Masina ianao mba hanasitrana ny ratranao rehetra ary hitondra anao ho any anatin’ny Fon’ny Ray. Tiako ianao.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 3, number 23..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER