VISI MŪSŲ KNYGOS


Dienos Mintis

FCDJ

mintys 3A_39: Mano vaike, laisvai, nesavanaudiškai padėdamas kitiems tu gausi visą Mano paramą. Kaskart kai kažkam pagelbėji, tu iš tiesų patarnauji Man, savo Dievui. Atsilygindamas už tavo dosnų gestą Aš patenkinsiu tavo poreikius.

FCDJ

Šian Dienos Mintis paimta iš knygos Manųjų laimei, Mano išrinktieji. Jėzus, parašytos Leandre Lachance. 3 tomas , 73 pranešimas.

PRITARIA dienos minties

FACEBOOK

TWITTER