VISI MŪSŲ KNYGOS


Dienos Mintis

FCDJ

mintys 2A_37: Mano mažutėli, vienykis su Tėvu savo mintimis, žodžiais ir darbais. Kadangi Tėvas yra begalinis Meilės Šaltinis, viskas turi ateiti iš Jo ir viskas turi pas Jį sugrįžti.

FCDJ

Šian Dienos Mintis paimta iš knygos Manųjų laimei, Mano išrinktieji. Jėzus, parašytos Leandre Lachance. 2 tomas , 51 pranešimas.

PRITARIA dienos minties

FACEBOOK

TWITTER