VISI MŪSŲ KNYGOS


Dienos Mintis

FCDJ

mintys 3A_29: Mano mažutėli, nuo amžinybės tave pasirinkau, kad taptum Meilės būtybe ir skleistum šią Meilę kitiems. Mano Širdies vaikeli, Aš paimu tavo naštą ir pripildau tave savo Meile. Švelniai tave myliu. Beprotiškai tave myliu. Dieviškai tave myliu.

FCDJ

Šian Dienos Mintis paimta iš knygos Manųjų laimei, Mano išrinktieji. Jėzus, parašytos Leandre Lachance. 3 tomas , 63 pranešimas.

PRITARIA dienos minties

FACEBOOK

TWITTER