VISI MŪSŲ KNYGOS


Dienos Mintis

FCDJ

mintys 2A_14: Mano vaike, esi Meilės sukurtas, kad taptum VIENA su Manimi. Tavo širdis yra Mūsų susijungimo vieta. Todėl turi išmokti gyventi šiuo lygmeniu. Šito mokaisi, kai būni kartu su Manimi savo būties gelmėse.

FCDJ

Šian Dienos Mintis paimta iš knygos Manųjų laimei, Mano išrinktieji. Jėzus, parašytos Leandre Lachance. 2 tomas , 12 pranešimas.

PRITARIA dienos minties

FACEBOOK

TWITTER