VISI MŪSŲ KNYGOS


Dienos Mintis

FCDJ

mintys 2B_21: Mano brangus mažutėli, nors tu ne visai tai suvoki, Aš tave vedu keliu į Meilės pilnatvę. Tavo klusnumas Mano Dvasiai Man leidžia taip tave vesti.

FCDJ

Šian Dienos Mintis paimta iš knygos Manųjų laimei, Mano išrinktieji. Jėzus, parašytos Leandre Lachance. 2 tomas , 73 pranešimas.

PRITARIA dienos minties

FACEBOOK

TWITTER