Grāmatas


Dienas Doma

FCDJ

Doma 1D_24: Mans bērns, nāc paslēpies Manās rokās. Pieņem visu, ko piedzīvo, vienalga, vai tie ir priecīgi vai bēdīgi notikumi, uztici tos visus Man! Tie nekad nav bezjēdzīgi, tiem ir sava nozīme – tev vai cilvēkiem, kuri uzpotēti tavai sirdij.

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 1 sējuma, 81 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER