Dienas Doma

FCDJ

Doma 1B_18: Mans bērns, Es tevi neatstāšu. Tavi «jā», tavas ciešanas, īpaši izjūta, ka attālinies no Manis, liek Man traukties pie tevis, un mūsu atkalredzēšanās prieks ir tikai kļuvis vēl lielāks. Tā pamazām mēs aužam savu vienotību, kas top aizvien skaistāka un stiprāka.

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 1 sējuma, 26 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER