Dienas Doma

2018-06-19

Doma 3B_11: Mans maziņais, Mana maziņā, tu Man, savam Dievam, esi ļoti vērtīgs, un tu Man esi vajadzīgs. Nāc iegremdēties Manā Sirdī. Es uzticu tevi Savai Vissvētajai Mātei, lai Viņa aizdziedē tavas brūces un ieved tevi Tēva Sirdī. Es tevi mīlu maigi un dievišķi.

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 3 sējuma, 23 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS


Dienas Doma

FCDJ

Doma 3B_11: Mans maziņais, Mana maziņā, tu Man, savam Dievam, esi ļoti vērtīgs, un tu Man esi vajadzīgs. Nāc iegremdēties Manā Sirdī. Es uzticu tevi Savai Vissvētajai Mātei, lai Viņa aizdziedē tavas brūces un ieved tevi Tēva Sirdī. Es tevi mīlu maigi un dievišķi.

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 3 sējuma, 23 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER