Kungs Jēzu,
es zinu, ka Tu rūpējies par manas dzīves niecīgākajiem sīkumiem.
Man vajadzīga Tava palīdzība, nāc, vadi un apgaismo mani.
Ticībā es noklikšķinu, lai Tu runātu uz manu sirdi.
Paldies par Tavu mīlošo klātbūtni manā dzīvē.
AMENDienas Doma

FCDJ

Doma 1B_16: Mans bērns, Es skrienu tev pretī, lai steigtos palīgā. Es ņemu tevi Savās rokās; ļauj sev atpūsties pie Manas Sirds. Saki vēlreiz, ka Mani mīli. Tava vajadzība pirmām kārtām ir justies mīlētam. Es esmu Mīlestības Avots. Tāpēc, ka tevi mīlu, Es tevi atbrīvoju no rūpju nastas. Tu izdarīji, kas bija tavos spēkos; ļauj tagad rīkoties Man – caur citiem cilvēkiem; uzticies Man.

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 1 sējuma, 25 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER