Parakstīties uz domas par dienu

Dienas Doma : http://eepurl.com/b4fn49

Nedēļas Doma : http://eepurl.com/c71Mlj


Dienas Doma

FCDJ

Doma 1A_21: Mans bērns, atlicini gana daudz laika, lai ļautu Man tevi mīlēt un saņemtu Manu Mīlestību, tāpat kā tu dod malkai laiku aizdegties, iekams izbaudi tās dāvāto siltumu. Līdzīgā veidā tev vienmēr jāļauj Manai Mīlestībai tevi aizdedzināt, pirms tu spēj to dāvāt citiem.

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 1 sējuma, 9 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER