Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 1F_24: Anaka, fonosiko amin’ny Kapaoty beako ianao mba hiaro anao sy handrakotra anao amin’ny Aloko. Rehefa miha mahatsiaro fa kely, malemy, tsy mahavita na inona na inona ianao, dia miha ilaiko ary manomboka afaka mandalo amiao sy mampiasa anao Aho. Tiako be ianao.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 1, number 156..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER