Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 2B_34: Ry Zanaka malalan’ny Fokon-dRay sy Reny, Efa akaiky ny fotoana. Mihazakazaha ianareo miantsapy ety an-tsandriko ! Raha mba fantrareo fa tena misokatra be ireo sandriko ! Tsy mijery na dia iray akory aza Aho amin’ireo tsy fahamendrehanao sy ireo hadisoanao. Miaike fa mpanota ianareo, omeo Ahy ireo « eninareo », raiso ny Fitiavako.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 2, number 80..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER