Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 3A_06: Ry zazakely, amin’ny fonao no tiako resahana : manaiky ve ianao hanome Ahy ny « ENY-NAO » feno tsy misy fepetra ? Manaiky ve ianao hamoy ny fahafinaretanao, sy ny fiadanam-piainanao mba hanatanteraka ny sitrapoko ? Mila anao Aho ; sarobidy ho Ahy ianao. Avelao Aho hiteny aminao fa mirehi-pitiavana ho anao ny Foko. Tena tiako loatra ianao.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 3, number 11..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER