Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 1B_04: R’ilay Bitikako, maniry ny hiaraka aminao Aho, tahaka Ahy miaraka amin’ny Raiko, mba afahanao mivelona tsy tapaka amin’ny Fitiavanay. Io Fitiavanay io hikasika ny fon’ireo izay eny amin’ny làlanao eny. Ianao, dia ho vavolombelona fotsiny ny Asanay: tsy ianao intsony no velona fa Izahay (Andriamanitra) no velona ao anatinao.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 1, number 0..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER