Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 1F_40: Anaka, ireo zava-mitranga aminao dia fitaovana ao anatin’ny ny fitaovana hafa rehetra izay nofidian’ny Ray ho sakafonao isan’andro, izay ilaina amin’ny fanovana anao. Ka raha aingana ny handraisanao, ny hiainanao sy hanoloranao ireny amin’ny Ray dia ho aingana koa ny fahatongavan’ireo vokatra. Tiako ianao.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 1, number 177..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER