Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 1B_12: Anaka, ny Fitiavako ihany no afaka hanadio anao. Fantatro avokoa ireo fahasarotana mianjady aminao, ireo fahantranao, ireofijalianao; omeo Ahy ireo raha vao fantatrao iny, raha vao tsapanao iny. Izany no fepetra fototra mba hahafahako miasa ao anatinao, miasa amin’ny alalanao.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 1, number 3..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER