Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 1C_26: Anaka, tiako ho tonga afaka ny fonao, satria tiako ho Ahy irery tanteraka. Rehefa omenao Ahy ny toerana voalohany amin’ireo asanao…dia mahafaly ny Foko masina ianao ! Ka nefa tiako ho fenoina bebekokoa ny fonao. Aoka hitodika mandrakariva aty Amiko ny fonao mba hanandrana ny Fitiavako.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 1, number 52..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER