Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 2A_08: Ry perla kelin’ny foko, avia mifitsaka eo An-tsandriko, ianao izay nandrasako efa ela izay. Faly tokoa Aho mahita anao manaiky ny fahakelezanao, ny faharefonao, ny fahalemenao, ny fahaosanao sy ny tsy fahavitanao na inona na inona ! Amin’ny alalan’izany ihany no afahako mamihina ny fonao eo amin’ny Foko sy afahako mandrotsaka ny Fiitiavana-Afo betsaka ao anatin’ny fonao.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 2, number 9..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER