Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 2B_07: Anaka, na dia mahatandrina tsy miteny teny manafintohina na mandratra amin’ny hafa aza ianao, kanefa ireo eritreritrao dia mitsikera, ratsy na feno fitsaràna an’ilay olona dia manakana ny Fitiavana tsy hikoriana malalaka ao anatinao sy amin’ny alalanao. Ireo eritreritra manimba dia tokony atolotra ny Famindram-pon’ny Ray, amin’ny fangatahana Aminy mba hanovany ny fonao ho tonga ho afaka hanaiky ny hafa amin’ny maha izy azy, mba hamelàna ny Fitiavana hikoriana malalaka ao aminareo samy ianareo.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 2, number 57..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER