Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 1B_18: Anaka, tsy hamela anao hianjera aho. Ireo “ENY-NAO”, ny fijalianao, indrindra ny nahatsapanao fa lavitra Ahy ianao, no manosika Ahy hiazakazaka hanatona anao, dia hifaly tokoa isika hihaona indray. Noho izany, dia hanamboatra tsikelikely ilay firaisantsika izay miha tsara sy mafy orina isika.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 1, number 26..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER