Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 1D_19: Anaka, aoka tsy hatahotra ianao : izay mikasika anao rehetra, eo amin’ny maha olona anao, eo amin’ireo olona manodidina anao, eo amin’ireo fanananao sy ny asanao, dia eo am-pelantanan’ny Ray. Amin’ny fotoana ilana azy, dia voamboatra ho azy ireny. Aoka hifantoka ianao, jereo Izy manantanteraka tsara ny asany, hitolagaga, hotalanjona… ianao.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 1, number 77..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER