Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 3B_30: Anaka, rehefa manaiky hanaraka Ahy amin’ny làlako ny olona iray dia tokony hitsahatra hijery ny tenany, ireo fahoriany, ireo hafaliany sy ny fahantrany izy fa hibanjina Ahy sy hijery ny làlana izay tsy maintsy nandalovako namonjena an’izao tontolo izao. Ilay « Eny » atolotra Ahy avy amin’ny alalan’ny fandraisana ny vesatry ny fijaliana be no « Eny » mahafaly ny Ray ary mitondra vokatra betsaka.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 3, number 74..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER