Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 2B_16: Ianareo Bitikako, tonga ny fotoana mba hikoriana malalaka ao anatin’ireo fo ety ambonin’ny tany, ny Fitiavan’ny Ray. Sambatra ianareo izay tena bitika handray Azy ary hanao Azy ho voalohany eo amin’ny fiainanareo. Ho fenoina bebe kokoa ianareo. Satria tia anareo ny Fitiavana, dia lasa « Fitiavana » ianareo. Tena tiako loatra ianareo.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 2, number 68..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER