Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 2B_40: Ry Bitikako, nihevitra ianao fa noho ny fahaizanao no antony ilaivako anao. Nefa teneniko aminao fa avy amin’ny fonao, io fo izay doroiko amin’ny Afon’ny Fitiavako-Afo, avy amin’ny alalan’ireo fijalianao. Atolory Ahy ny enta-mavesatrao, dia ho tsapanao fa maivana ny Jiogako.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 2, number 84..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER