WSZYSTKIE NASZE KSIĄŻKI


Refleksja Dnia

FCDJ

Refleksja 3B_01: Moje dziecko, żebyś umiał zachować się wobec cierpienia, popatrz tylko na Moje zachowanie : czy Ja się wycofałem? Czy usiłowałem pomniejszyć to cierpienie? Zmienić zachowanie innych? Ja je przyjąłem i przeżyłem w pełni, aby dobrze wykonać Moja misję, która nadal trwa. Ten wzór zachowania ma cię zainspirować do dobrego wypełniania twojej własnej misji. Pozwól Mi się prowadzić, by wejść w Nowy Świat. Kocham cię.

FCDJ

Dzisiejsza Refleksja Dnia jest zaczerpnięta z książki Dla szczęścia Moich, Moich wybranych – Jezus, napisanej przez Léandre Lachance, tom 3, numer 3.

PODZIEL myśl DNIA

FACEBOOK

TWITTER