WSZYSTKIE NASZE KSIĄŻKI

  • Book_PBM1_pl_1

Refleksja Dnia

FCDJ

Refleksja 1B_13: Moje dziecko, tylko Ja jeden, twój Bóg, twój Ojciec, twój Stwórca, mam moc sprawić, że piękno i bogactwo Miłości, którą ci dałem, zajaśnieje w tobie. Spala Mnie pragnienie, by się jeszcze bardziej objawić w tobie. Czekam, aż dasz Mi wolność działania.

FCDJ

Dzisiejsza Refleksja Dnia jest zaczerpnięta z książki Dla szczęścia Moich, Moich wybranych – Jezus, napisanej przez Léandre Lachance, tom 1, numer 23.

PODZIEL myśl DNIA

FACEBOOK

TWITTER