WSZYSTKIE NASZE KSIĄŻKI


Refleksja Dnia

FCDJ

Refleksja 3A_06: Małe dziecię, chcę mówić do twojego serca : czy zgadzasz się dać Mi twoje całkowite i bezwarunkowe ‘tak’? Czy zgadzasz się zrezygnować z twojego dobrobytu, komfortu, by czynić Moją Wolę? Potrzebuję ciebie. Jesteś Moim skarbem. Pozwól, że ci powiem, że Moje Serce goreje z Miłości do ciebie.

FCDJ

Dzisiejsza Refleksja Dnia jest zaczerpnięta z książki Dla szczęścia Moich, Moich wybranych – Jezus, napisanej przez Léandre Lachance, tom 3, numer 11.

PODZIEL myśl DNIA

FACEBOOK

TWITTER