WSZYSTKIE NASZE KSIĄŻKI


Refleksja Dnia

FCDJ

Refleksja 3B_30: Moje dziecko, kiedy jakaś osoba dała Mi swoją zgodę, by iść w ślad za Mną na Mojej Drodze, ona musi przestać patrzeć na siebie, patrzeć na swoje troski, radości i swoje biedy, by patrzeć na Mnie i na drogę, którą ja musiałem przejść, by odkupić świat. „Tak”, które jest Mi dane przez zgodzenie się na ciężar wielkich cierpień, jest tym „tak”, które podoba się Ojcu i które wydaje dużo owoców.

FCDJ

Dzisiejsza Refleksja Dnia jest zaczerpnięta z książki Dla szczęścia Moich, Moich wybranych – Jezus, napisanej przez Léandre Lachance, tom 3, numer 74.

PODZIEL myśl DNIA

FACEBOOK

TWITTER