facebook live
Tous les jours
à 12 : 30 HAE. Sauf les
vendredis et samedis
Votre dose d'amour
quotidienne!

Leandre Lachance malda

Viešpatie Jėzau, noriu Tau padėkoti už tas gražias dienas, kurias Tu man leidi išgyventi, už sveikatą, kurią man duodi, ir ypač už Tavo ir Tavo šventųjų angelų, nuolat esančių su…

Continue Reading Leandre Lachance malda

Išlaisvinimo malda

Viešpatie Jėzau, Tikiu, kad Tu esi Dievo Sūnus, Kad tapai žmogumi, gimei iš Mergelės Marijos. Tikiu, kad mirei, idant išgelbėtum pasaulį. Tikiu, jog prisikėlei. Kad tikrą gyvenimą man padovanotum. Tikiu,…

Continue Reading Išlaisvinimo malda

Šventasis Mykolai Archangele, ateik parengti Jėzaus sugrįžimą!

Šventasis Mykolai Archangele, dangiškosios Kariuomenės kunigaikšti, ateik parengti Jėzaus Kristaus sugrįžimą. Tegu tavo Angelų legionai suskrenda danguje. Tegu visur, kiekvienoje dvasioje ir širdyje, pagarsina aukščiausiąjį Viešpaties šaukimą. Tegu jiems uždeda…

Continue Reading Šventasis Mykolai Archangele, ateik parengti Jėzaus sugrįžimą!

Maldos Šventajai Dvasiai

Ateik, Šventoji Dvasia, visagale Pašventintoja, Meilės Dieve. Tu, kuri begaline malone apdovanojai Mergelę Mariją ir stebuklingai pakeitei Apaštalų širdis, ateik mūsų pašventinti. Tu, kuri dovanoji nuostabų heroizmą, apšviesk mūsų dvasią,…

Continue Reading Maldos Šventajai Dvasiai

Maldos Šventajai Dvasiai (Kardinolas Mercier)

O Šventoji Dvasia, Mano sielos siela, garbinu Tave. Apšviesk mane, vesk, stiprink, guosk. Sakyk, ką turiu daryti, įsakyk man.Pažadu vykdyti viską, ko Tu iš manęs nori, ir priimti viską, kas,…

Continue Reading Maldos Šventajai Dvasiai (Kardinolas Mercier)

Magnificat

„Mano siela garbina Viešpatį, Mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Išganytoju. Nes Jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę, Štai nuo šiol mane palaiminta Vadins visos kartos, Nes didžių dalykų padarė man…

Continue Reading Magnificat

Vakaro malda

Tėve, šį vakarą ateinu pas Tave visų Tavo vaikų vardu padėkoti Tau už malones, kuriomis mus apdovanojai, melsti atleidimo už visas mūsų kaltes, ir mylėti Tave už tuos, kurie Tavęs…

Continue Reading Vakaro malda

Atsidavimo malda

Tėve mano, aš atsiduodu Tau. Daryk su manimi, kas tik Tau patinka. Ką iš manęs bepadarytum, dėkoju Tau. Esu pasirengęs viskam,priimu viską, kad tik Tavo Valia įvyktų manyje ir visuose…

Continue Reading Atsidavimo malda

Rytmečio malda

Viešpatie, šio gimstančio ryto tyloje prašau ramybės, išminties ir jėgos. Šiandien noriu žiūrėti į pasaulį meilės pilnomis akimis; noriu būti kantrus, malonus ir protingas; nepaisydamas išorės, noriu matyti Tavo vaikus…

Continue Reading Rytmečio malda
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

24 liepos 2019
: Viešpatie, šio gimstančio ryto tyloje prašau ramybės, išminties ir jėgos. Šiandien noriu žiūrėti į pasaulį meilės pilnomis akimis; noriu būti kantrus, malonus ir protingas; nepaisydamas išorės, noriu matyti Tavo vaikus taip, kaip Tu juos matai, ir kiekviename iš jų įžvelgti vien tik gėrį. Uždaryk mano ausis kiekvienam šmeižtui, neleisk mano liežuviui blogai kalbėti. Mano dvasioje tebus tik laiminimo mintys. Tegu būsiu toks palankus ir džiugus, kad visi, prie manęs priėję, pajustų Tavo artumą. Apgaubk mane savo gražumu, Viešpatie, kad per visą dieną galėčiau Tave skelbti.

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours à 12 h 30 HAE. Sauf les vendredis et les samedis.

logo fcdj