Čia yra nuorodos į tris pagrindines Leandre Lachance knygas:

Norint skaityti knygas, jums reikės Adobe Acrobat Reader kompiuterinės programos (ji nemokama). Jei paspaudus ant knygos, ši neatsidaro, paskauskite čia, kad įdiegtumėte naujausią Adobe Acrobat Reader versiją.

Pastaba: knygų įjungimas gali užtrukti nuo kelių sekundžių iki kelių minučių, priklausomai nuo to, koks jūsų naudojamo interneto greitis.

„Manųjų laimei, Mano išrinktieji. Jėzus” knygų, 1, 2 ir 3 tomai.

„Skaitydami šią knygą, ar juo labiau, ją apmąstydami, jūs pažinsite Tėv o švelnumą ir Jo troškimą jus vesti į laimę Kristuje per Šventąją Dvasią. Šiuose raštuose mes galime sekti autoriaus dvasiniu keliu. Jis girdi Dievo kvietimą, karštai trokšta į jį ištikimai atsiliepti, tačiau pastebi savo žmogiškosios prigimties silpnumą ir pripažįsta, kad visiškai pasišvęsti Dievui neįmanoma per vieną dieną. Iš kitos pusės, atpažindamas savo trūkumus, jis prašo Dievą jais pasirūpinti. Ar tai ne kiekvieno iš mūsų dalia? Mes galime lengvai atpažinti save autoriaus sunkumuose.“
Kun. Gi Žirū (Guy Giroux)

book 1 lithuanian 1

Manųjų laimei, Mano išrinktieji. Jėzus. 1 tomas

Léandre Lachance
2 book lt 1

Manųjų laimei, Mano išrinktieji. Jėzus. 2 tomas

Léandre Lachance
3 book lt 1

Manųjų laimei, Mano išrinktieji. Jėzus. 3 tomas

Léandre Lachance
Close Menu
×

Cart