facebook live
Tous les jours
à 12 : 30 HAE.
sauf les vendredis
et samedis
Votre dose d'amour
quotidienne!

Išlaisvinimo malda

Viešpatie Jėzau, Tikiu, kad Tu esi Dievo Sūnus, Kad tapai žmogumi, gimei iš Mergelės Marijos. Tikiu, kad mirei, idant išgelbėtum pasaulį. Tikiu, jog prisikėlei. Kad tikrą gyvenimą man padovanotum. Tikiu,…

Continue Reading Išlaisvinimo malda
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

24 liepos 2019
: Viešpatie Jėzau, Tikiu, kad Tu esi Dievo Sūnus, Kad tapai žmogumi, gimei iš Mergelės Marijos. Tikiu, kad mirei, idant išgelbėtum pasaulį. Tikiu, jog prisikėlei. Kad tikrą gyvenimą man padovanotum. Tikiu, jog įžengei į Dangų Man vietos paruošti Savo Meilės Karalystėje. Pripažįstu, kad Tu esi Gerumo, Meilės, Pasigailėjimo ir Atleidimo Dievas. Meldžiu visas mano nuodėmes atleisti Gailiuosi iš visos širdies. Žinau, kad rankas išskėtęs manęs lauki, Idant manęs pasigailėtum. Šventasis Tėve, Nesuteptos Mergelės Marijos Ir švento Archangelo Mykolo užtariamas, Šventosios Šeimos, Jėzaus, Marijos ir Juozapo Plataus apsiausto gaubiamas, Meldžiu Tave, Kad Jėzaus Vardo galia, Jo išganinguoju Krauju, Jo Kančios, Mirties Ir Prisikėlimo nuopelnais, Savo Dvasios jėga, Išlaisvintum mane iš to, kas ne iš Tavęs ateina. Išlaisvink mano būties gelmę Iki manyje tūnančio blogio šaknų. Mano nesąmoningumą, pasąmonę ir sąmonę Išlaisvinki nuo visko, Kas tik galėtų norom ar nenorom sužeisti Tavo Meilę. . Išlaisvink mano dvasią nuo visokio egoizmo, Nuo klaidingo rūpinimosi savimi, Nuo išdidumo, savimylos ir įžūlių sprendimų. Išlaisvink mano atmintį Nuo skaudžių mano praeities įvykių prisiminimų, slegiančių mano sielą. Šventasis Tėve, Visa, kas ne iš Tavęs yra, Sudedu po garbingu Kristaus Kryžium. Kad Jo brangiuoju Krauju būtų sunaikinta Ir nutremta giliausion prarajon, Iš kurios niekas nebegrįžta. O likusią vietą, Viešpatie, mano Dieve, meldžiu Tave, užpildyk Savo Šventąja Dvasia, Savo Šviesos Dvasia, Savo Tiesos Dvasia, Savo nusižeminimo Dvasia ir Savo tvirtumo Dvasia Savo maldingumo Dvasia, Savo romumo Dvasia Ir Savo tyrumo Dvasia, Kad Tavąją Valią pažinęs. Turėčiau drąsos ją vykdyt. Pagaliau, Viešpatie, meldžiu Tave, Palaiminki visus, Kurie tiek žodžiais, Tiek darbais yra mane užgavę, Pripildyk juos visus Savo malonių Ir Savo Šventosios Dvasios. Šventasis Tėve, Tau dėkoju už tą išlaisvinimą, kurį dabar man dovanoji, Tikiu tikrai, kad malda mano išklausyta. Tikiu Tavo Meile. AMEN! Alleluja!
bitmap 2

Une expérience utilisateur améliorée

Téléchargez notre application maintenant

bitmap 3
mobile bitmap 3