3B_14: Mano mažutėli, tau nereikia kreipti dėmesio į pasaulio mąstymą, nei į jo vertybes. Tavo vienintelis tikslas turi būti vykdyti Tėvo valią. Mano širdis dega Meile tau. Sutik būti Mano Meilės – Ugnies sunaikintas. Švelniai ir dieviškai tave myliu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_12: Mano mažutėli, tai tu paskiri mūsų susitikimo laiką, Aš visuomet esu čia, ištiestomis rankomis, pasiruošęs tave priimti, nesvarbu kokie tavo jausmai, nesvarbu kokia tavo sielos ir dvasios būsena. Ateik į Mano glėbį ir būsi paguostas, tau tai pažadu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_27: Mano mažutėli, tik sąmoningai atpažindamas ir priimdamas savo mažumą, savo niekybę, gali tapti naudingu įrankiu Dievo rankose. Kada tik pajauti įsismelkiant puikybės jausmus, tuoj pat skubėk į savo būties gelmes, kur iš naujo atrasi savo mažumą bei priimsi Tėvo Meilę, kuria Jis nuolat tave laimina.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_06: Mano mažutėli, įženk į savo vidinį kambarėlį ir patirk Džiaugsmą; jau nuo dabar gyvenk Džiūgavime. Tai tikrasis šaltinis, galintis tave pamaitinti, suteikti jėgų ramybėje išgyventi nelaimes, kurios jau prasidėjo. Mano Meilė yra galingesnė už visas skaudžias patirtis, kurias gali išgyventi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_20: Mano vaike, tapk mažas, prašyk šios mažumo malonės. Mažutėliai yra labai arti Mano Širdies. Aš juos apipilu malonėmis. Aš juos priglaudžiu prie Savo Širdies ir tada jų širdys yra perkeičiamos.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_31: Mano mažutėli, kuris patiri kentėjimus, kviečiu tave noriai juos priimti ir paaukoti Man, kad atrastum Mano jungo lengvumą. Tai yra perkeitimo kelias, kuris veda į Naują Pasaulį gyvenantį pilnatvėje. Priimant Mano Meilę, kančia ir blogis įveikiami. Degu Meile tau ir tiems, kurie kenčia.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_11: Mano mažutėli, ateik į Mano glėbį, nebegaišk daugiau laiko žiūrėdamas į save ir į savo praeitį. Skirk visą savo dėmesį Man, savo Dievui. Žvelk į Mano Meilę, į Mano Gailestingumą. Niekada netapsi vertas, niekada nenusipelnysi, bet priimk tai savo širdyje, nes Tėvas to nori.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_30: Mano mažutėli, tu gali Ramybėje ir su Džiaugsmu gyventi tokiose situacijose, kurios didžiajai žmonių daliai keltų liūdesį, sumišimą ir nerimą. Žiūrėdamas į viską tikėjimo akimis, jausdamasis mažas ir Dievo mylimas, savo viduje gauni viską, ko reikia, kad pakeltum tai, kas ateina iš išorės ir ko negali kontroliuoti.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_23: Mano mažutėli, o kad žinotum koks Man yra didelis džiaugsmas, kai galiu išlieti Meilę į tavo širdį! Kalba neina apie tai esi vertas to ar ne, bet ar priimi šią Meilę. O tada tavyje vyksta ištyrinimas ir perkeitimas.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_15: Mano mažutėli, besąlygiškai Man tariamas „taip“ sugriauna užtvaras, o tu gali būti artimame ryšyje su Manimi. Kai tu pripažįsti, kad esi silpnas, netobulas, ribotas ir mažas, nugriūva kitos užtvaros. Priimant Mano Meilę, ne tik nelieka sienų, bet Meilė apsigyvena tavyje.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Norėdami gauti naujausius leidinius, užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Atsisiųskite
naują programą

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart