facebook live
Tous les lundis,
Mercredis, jeudis et
dimanche 12 : 30 HAE
Votre dose d'amour
quotidienne!

Laikykis didžiame nuolankume

2A_23: Mano mažutėli, laikykis didžiame nuolankume. Kuo labiau pažengi nuolankume, tuo labiau priartėji prie Manęs ir gali priimti Mano Meilę. Kuo labiau Mano Meilė tave perkeičia, tuo labiau tu būni pripildomas charizmų.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Nieko nebijok

3B_02: Mano mažutėli, nieko nebijok, Aš esu Meilės Dievas! Ko tau trokštu, tau yra geriausia. Prašyk Mane nutraukti visus prisirišimus prie pasaulio dalykų, savo būdo matyti ir spręsti apie įvykius, bei juos išgyventi. Tau paprašius, Aš veiksiu!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tu buvai išsirinktas

3A_10: Mylimas Tėvo vaike, tu buvai išsirinktas, dar prieš tavo pradėjimą, kad išgyventum tai, ką jau šiandien patiri. Tavęs prašoma tarti ir vėl pakartoti visišką ir besąlyginį „taip“ Tėvo Valiai, idant Jo planas tavyje įvyktų.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

privalai atiduoti Tėvui savo praeitį

3B_10: Mano vaikeli, privalai atiduoti Tėvui savo praeitį, gerą ir blogą, gražią ir bjaurią. Atiduota Tėvo Gailestingumui, ji nebeslėgs tavo pečių. Tėvas paima ją ir padeda prie tavo kojų, kaip akmenis, kad galėtum palypėti arčiau Jo.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tėvo Meilė

1C_01: Mano mažutėli, Tėvo Meilė yra tokia didelė, kad Jis nori, jog Dangui skirta Meilė pripildytų žemę, ir tai jau bus greitai, jau dabar prasideda Jo išrinktiesiems, o tu esi vienas iš jų. Ši Meilė yra tokia nuostabi ir tyra, kad Ji negali sugyventi su jokiu blogiu. Ji pasirinko apsigyventi tyrose ir tiesiose širdyse, kurios sutinka Ją priimti. Ar nori patirti džiaugsmą, išgyvendamas šią brangią dovaną?

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mokykis leiskis mylimas

1B_32: Mano vaike, mokykis pasitikėti Manimi, leiskis mylimas. Aš tave myliu tokį, koks esi. Ar gali tą patį pasakyti apie save? Tai didis perkeitimas, kurį noriu atlikti tavyje. Iš vienos pusės, kad jaustum, jog tave myliu, iš kitos pusės, kad mylėtum save tokį, koks esi. Mano Širdis yra perpildyta Meilės tau.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Duok Man savo širdį

1A_14: Mano mažutėli, Mano Širdis dega Meile tau. Noriu, kad ši Meilė įsiveržtų į tave ir į visus tavo brolius bei seseris. Aš mokiau, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę atiduoti už tuos, kuriuos mylime. Prieš atiduodant gyvybę reikia išmokti save dovanoti mažesniuose dalykuose. Duok Man savo širdį.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tu gali Ramybėje ir su Džiaugsmu gyventi

2B_30: Mano mažutėli, tu gali Ramybėje ir su Džiaugsmu gyventi tokiose situacijose, kurios didžiajai žmonių daliai keltų liūdesį, sumišimą ir nerimą. Žiūrėdamas į viską tikėjimo akimis, jausdamasis mažas ir Dievo mylimas, savo viduje gauni viską, ko reikia, kad pakeltum tai, kas ateina iš išorės ir ko negali kontroliuoti.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Esu Šaltinis viso

1A_30: Mano vaike, ar vėjas, ar lietus, ar saulė, gėlei svarbiausia išlikti prisitvirtinusiai prie stiebo. Tu esi toji gėlė, kuri išgyvena džiaugsmo, vargo, sunkumų akimirkas; tau svarbiausia, kad išlieki gerai susivienijęs su Manimi, kuris esu Šaltinis viso, ko tau reikia, kad priimtum misiją, kurią tau patikiu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Rūpesčių naštą

1B_16: Mano vaike, skubu prie tavęs, kad tau padėčiau. Paimu tave į savo rankas; prisiglausk ir pailsėk ant Mano Širdies. Kartok Man savo meilę. Tavo giliausias poreikis yra būti mylimam. Aš esu Meilės Šaltinis. Kaip Aš myliu tave, nuimu nuo tavęs tavo rūpesčių naštą. Atiduok juos Man, kad galėčiau veikti.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Norėdami gauti naujausius leidinius, užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Atsisiųskite
naują programą

iphone icone402x
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres,
tous les lundis, mercredis, jeudis et dimanche à 12 h 30 HAE

logo fcdj