Aš mylėjau, myliu ir mylėsiu

1A_24: Mano vaike, ar sutinki tapti šia širdimi, kuri myli beprotiškai, kaip Aš mylėjau, myliu ir mylėsiu, tai eina kartu su kančia, džiaugsmu, ramybe ir meile, kurią tu gali ne vien tik duoti, bet ir priimti? Laukiu tavo atsakymo. Myliu tave.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_06: Mano mažutėli, ateik į Mano glėbį, prisiglausk prie Manęs. Noriu laikyti tave prie Savo Širdies. Noriu lieti Meilės srovę į tave. Tik per Meilę galiu ištirpdyti tavo baimes ir nutraukti prisirišimus. Kiekvieną kartą, kai išgyveni baimę, eik į savo vidų, dar labiau nusileisk į savo gelmes, kad ten sutiktum Mane. Aš tave myliu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Man reikia pailsėti

1B_01: Mano vaike, Man reikia tavęs, Man reikia pailsėti tavyje, noriu įkurti tavyje savo buveinę. Pasilik Mano Akivaizdoje, kad priimtum Meilės sroves, kurias lieju į tave, ir tuo pat metu į visus taviškius. Leiskis mylimas. Aš myliu tave.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_15: Mano mažutėli, dažnai savęs klausi kaip atpažinti ir įvykdyti Tėvo Valią. Šis klausimas turi tik vieną atsakymą: tapk Jam artimu. Toks tapsi, leisdamas laiką su Juo, daug laiko glaudžiame ryšyje su Juo.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_06: Mano vaike, ar tu esi pasirengęs savo totalinį, besąlygišką „taip“ Man padovanoti? Ar esi pasirengęs atsisakyti savo gerovės, savo patogumų, kad vykdytum Mano Valią? Tu Man reikalingas. Tu esi Man vertingas. Leisk Man tau pasakyti, kad Mano Širdis dega Meile tau. Švelniai ir beprotiškai Aš tave myliu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Taip pat matau ir tavo troškimą būti

1A_01: Mano vaike, nebijok, pažįstu tavo silpnumą. Taip pat matau ir tavo troškimą būti Man ištikimu. Mano malonė tave visuomet palaikys. Aš visada būsiu šalia tavęs, net jei tu Manęs nei matysi, nei jausi. Visuomet būsiu čia. Tai Meilė, kurią tau turiu, tai Ji tave palaikys.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tavo švyturys yra galingesnis

1B_26: Mano vaike, kuo labiau tu tampi Meile, tuo tavo švyturys yra galingesnis. Kitais žodžiais tariant, kad būtumei tuo galingu švyturiu, tu turi tapti Meilės būtybe; ir kad taptumei šia Meilės būtybe, tu turi leistis Mano, tavo Viešpaties ir Dievo, mylimas.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_02: Mano mažutėli, per visą dieną kartok Man, kad myli Mane, tai bus kaip balzamas Mano Širdžiai, kuri kenčia matydama Mano mylimus vyrus ir moteris, atmetančius Mano Meilę ir nugręžiančius savo apkurtusias ausis nuo Mano nuolatinių kvietimų! Dėkok Tėvui, kad Jis savo vaikams žemėje nori duoti tiek daug Meilės.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_18: Mano mažutėli, leiskis mylimas. Aš taip džiaugiuosi, kai randu širdį, kuri leidžiasi mylima. Aš be perstojo pripildau ją Meilės. Skirk laiko priimti ir ragauti Meilę. Tavoji širdis taps kaip ir Mano – deganti Meile. Aš tave myliu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_02: Mano vaike, liudyk be jokios baimės, kad ne tu darbuojies, bet kad Šventoji Dvasia veikia tavyje, aplink tave ir per tave, todėl drauge už tai dėkokime Tėvui. Leiskis Mano rankos vedamas. Savo žvilgsnį nukreipk į Tėvą. Drauge su Manimi kontempliuok Jo švelnumą, kai Jis pasinaudoja tavimi, nors galėtų puikiausiai veikti vienas.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Norėdami gauti naujausius leidinius, užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Atsisiųskite
naują programą

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart