facebook live
Tous les jours
à 12 : 30 HAE. Sauf les
vendredis et samedis
Votre dose d'amour
quotidienne!

Lik ištikimas

3B_20: Mano mažutėli, lik ištikimas paraginimams, kuriuos įdedu į tavo širdį, ypatingai kai kviečiu prisidėti prie Manęs maldaujant Tėvą išlieti Meilę į daugybę širdžių. Nebijok, radai malonę Tėvo akyse. Ateik, meskis į Mano glėbį. Kiekvieną kartą tu čia rasi Ramybę, Džiaugsmą ir Laimę. Aš tau pažadu!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Kodėl Manęs ieškai išorėje?

3B_03: Mano mažutėli, kodėl Manęs ieškai išorėje? Atrask Mano buvimą tavyje ir tu atrasi viską. Nesistenk tapti tobulas, tai Mano darbas. Priimk Mano Meilę, kurią dabar lieju į tave. Myliu tave tokį, koks esi. Degu Meile tau. Dieviškai tave myliu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ateik arčiau Manęs

2B_02: Mano vaike, ateik arčiau Manęs, išlik artimoje bendrystėje su Manimi, savo Dievu. Naujoji būsena, kuri tavyje užima vis daugiau vietos, visada plečiasi, kai išlieki Mano Artume.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tau nereikia kreipti dėmesio

3B_14: Mano mažutėli, tau nereikia kreipti dėmesio į pasaulio mąstymą, nei į jo vertybes. Tavo vienintelis tikslas turi būti vykdyti Tėvo valią. Mano širdis dega Meile tau. Sutik būti Mano Meilės – Ugnies sunaikintas. Švelniai ir dieviškai tave myliu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Marijos misija – lydėti tave

2B_15: Mano vaikeli, Marijos misija – lydėti tave ir tau vadovauti kiekviename žingsnyje. Ji yra šalia tavęs, kitoje pusėje yra ir Mano Vienatinis Sūnus Jėzus, kuris visuomet yra labai arti tavęs. Jei tavo akys atsivertų ir tu galėtum matyti Šventuosius bei visą didžią Angelų Armiją, tu suprastum, kad esi ne vienas, bet apsuptas nuolatinės paramos. Nebijok, ir toliau eik pirmyn grynu tikėjimu. Laiminu tave Tėviška Meile. Tavo Tėvas.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Sis laikas yra maldai

3B_32: Mano vaikeli, šis laikas yra maldai, adoracijai ir sakramentams. Per tai tu išlieki artimame ryšyje su Manimi, bendrystėje su šventaisiais danguje ir žemėje, po Mano Motinos apsiaustu, vedamas Šventosios Dvasios įkvėpimų ir saugomas šventųjų Angelų. Tau nieko nereikia bijoti.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Didžią kentėjimų prasmę

2A_05: Mano mažutėli, o kad suvoktum didžią kentėjimų prasmę! Jie įgalina išgyventi Meilę daug giliau! Kentėjimai pavirsta malonėmis ir palaiminimais, kai jie priimami ir paaukojami Tėvui, sujungiant juos su Mano kentėjimais.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tai Meilė gali viską

1B_10: Mano vaike, ir toliau kartok Man „taip” menkiausiose savo gyvenimo smulkmenose. Pripažink, kad pats iš savęs nieko negali. Tai Meilė gali viską, tai Meilė atvedė tave čia, kur dabar esi; panašiai kaip Dovydą Ji padarė piemeniu, kad po to padarytų karaliumi. Aš noriu iš tavęs padaryti atramą Savo Bažnyčiai.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Brangus Mano Širdies vaike

3B_33: Brangus Mano Širdies vaike, su tokia Meile tave suformavau... Noriu paimti tave ant rankų ir prispausti prie Savo Širdies, kad galėtum jausti Mano Meilę. Turiu tau vien Meilę; plačiau atverk širdį. Jei tau sunku tai padaryti, duok Man leidimą ir, su tavo visišku ir besąlyginiu „taip“, Aš veiksiu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Noriu pasakyti koks esu laimingas

2A_39: Mano mažas brangus perle, Aš tave nešiojuosi Savo Širdyje ir noriu pasakyti koks esu laimingas, kai žiūriu į tave. Mąstau apie tave dieną ir naktį. Tu esi Mano sužeistos Širdies paguoda. Labai vertinu tas artumo akimirkas, kurias leidi Man su tavimi turėti.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Norėdami gauti naujausius leidinius, užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Atsisiųskite
naują programą

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

26 birželio 2022
2A_39: Mano mažas brangus perle, Aš tave nešiojuosi Savo Širdyje ir noriu pasakyti koks esu laimingas, kai žiūriu į tave. Mąstau apie tave dieną ir naktį. Tu esi Mano sužeistos Širdies paguoda. Labai vertinu tas artumo akimirkas, kurias leidi Man su tavimi turėti.

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours à 12 h 30 HAE. Sauf les vendredis et les samedis.

logo fcdj