facebook live
Tous les jours
à 12 : 30 HAE.
sauf les vendredis
et samedis
Votre dose d'amour
quotidienne!

Tu suteiki Man daug džiaugsmo

3B_39: Mano mažutėli, savo atsidavimu tu suteiki Man daug džiaugsmo, o ypač, kai trokšti vykdyti Mano Valią. Ateik ir pailsėk prie Mano Širdies. Tau ilsintis suteiksiu tau Šviesą, kuri vadovaus tavo mintims, žodžiams ir veiksmams, kad viskas vyktų pagal Tėvo valią.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Atviromis

2A_10: Mano mažutėli, tu tari daugybę „taip“; Tėvas prašys jų dar daugiau, kad ištobulintų Savo Meilės šedevrą, kuriuo tampi. Žvelk į Tėvą, stebėk Jo Meilę. Nesistenk tapti Jos vertu ar Ją užsitarnauti. Meilės neįmanoma užsitarnauti. Atviromis rankomis priimk Jo Gerumą, Jo Gailestingumą ir Meilę, nes Jis to nori.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Niekuomet tavęs nepaliksiu

1A_04: Mano Meilės vaike, Aš nuolat esu su tavimi ir niekuomet tavęs nepaliksiu. Esi Man brangus. Aš tavimi rūpinuosi. Taip pat imu į savo rankas visus tavo darbo reikalus.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Meilę kitiems pažinsite

2B_06: Mano mažutėli, Aš sakiau savo apaštalams, kad jie bus atpažįstami kaip Mano mokiniai pagal Meilę, kurią jie turės vienas kitam. Pagal tą patį ženklą ir šiandien jus žmonės atpažins kaip Mano išrinktuosius. Tokiu pačiu būdu ir jūs pagal savo Meilę kitiems pažinsite, esate ar nesate Meilės pilnomis esybėmis.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tėvo valia

1C_22: Mano mažutėli, Tėvo valia – kad Jo vaikai žemėje gyventų pilnai Jo Meilėje. Tapdamas Meile tu išpildai Jo valią. Tu tampi Meilės Ugnimi, kuri uždega širdis vyrų ir moterų, kuriuos Tėvas tau patikėjo. Ar tu nori taip mylėti?

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Priimk Mano Meilę

3A_23: Mano mažutėli, ateik arčiau Mano Širdies, kad galėtum jausti Mano Meilę vis labiau. Man tavęs reikia, esi Man brangus. Priimk Mano Meilę ir suprasi, kad tai, kas tau atrodė svarbu, nėra svarbu. Aš degu Meile tau, dieviškai tave myliu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Aš paimu tave už rankos

1C_08: Mano vaike, nebijok, tu esi Mano Širdies paguoda. Aš paimu tave už rankos, kaip laikiau Petrą, kai šis dėl baimės ėmė skęsti jūroje. Aš tau prižadu, kad kiekvieną kartą, kai tave apims baimė ir tu šauksiesi Manęs, paimsiu tave už rankos ir apsaugosiu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tavo elgesys, susidūrus su laimingais įvykiais

2B_10: Mano vaike, tavo elgesys, susidūrus su laimingais ar nelaimingais įvykiais, tau leidžia suprasti, ar tu elgiesi kaip tikėjimo, ar kaip pasaulio žmogus. Jei tu suvoki, kad pasielgei kaip tikėjimo žmogus, dėkok Tėvui ir šlovink Jį už Jo didelį maloningumą, nes Jis tau leido būti Jo veikimo per tave liudininku.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Kad įvyktų Mano Valia

1A_31: Mano mažutėli, kontempliuok tai, ką Aš turėjau patirti Kalvarijos kelyje; svarbiausia Man buvo išlikti susijungus su Tėvu, kad įvykdyčiau savo Misiją kaip Jis to norėjo, o ne kaip Aš, vykdydamas Jo Valią, o ne savo. Tame, ką tu šiuo metu išgyveni, kartok Man „taip“, kad įvyktų Mano Valia, o ne tavo.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mes tampame vis artimesni

3A_12: Mano mažutėli, mes tampame vis artimesni. Mūsų vienybė keičia tave ir atneša tau Džiaugsmą, Ramybę ir Meilę. Labai norėčiau, kad ji augtų pastoviai ir visur... su kiekvienu žmogumi žemėje. Per šią vienybę Aš atstatau Savo bažnyčią ir visuomenę. Piktasis bus nugalėtas dėl šio Mano artumo, tuo metu, kai manys, jog jau pasiekė pergalę.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Norėdami gauti naujausius leidinius, užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Atsisiųskite
naują programą

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

18 rugsėjo 2022
3A_12: Mano mažutėli, mes tampame vis artimesni. Mūsų vienybė keičia tave ir atneša tau Džiaugsmą, Ramybę ir Meilę. Labai norėčiau, kad ji augtų pastoviai ir visur... su kiekvienu žmogumi žemėje. Per šią vienybę Aš atstatau Savo bažnyčią ir visuomenę. Piktasis bus nugalėtas dėl šio Mano artumo, tuo metu, kai manys, jog jau pasiekė pergalę.
bitmap 2

Une expérience utilisateur améliorée

Téléchargez notre application maintenant

bitmap 3
mobile bitmap 3