1A_15: Mano vaike, esi Meilės mokykloje. Aš tave išsirinkau. Svarbu ne tai, ką tu darai ar sakai, o Meilės gyvenimas tavo širdyje.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_35: Mano mažutėli, ir toliau priimk Mano Meilę, pripažindamas savo mažumą, taip tu Man labiausiai patinki, nes turiu tau daug, labai daug Meilės, kad ir tu taptum Mano Meilės sklidina ir Meile spinduliuojančia esybe. Švelniai myliu tave.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_34: Brangus Mano Tėviškos ir Motiniškos Širdies vaike, laikas trumpas. Ateik ir pulk į Mano glėbį! Kad tu žinotum, kaip plačiai jis atvertas. Aš nebežiūriu jokių tavo trūkumų ar kalčių. Tik prisipažink, kad esi nusidėjėlis, duokite Man savo „taip“, priimk Mano Meilę.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_08: Mano vaikeli, kaip Aš mėgstu matyti tave mažą ir atidžiai Manęs besiklausantį. Tomis akimirkomis Aš galiu apipilti tave Savo malonėmis ir palaiminimais. Šios akimirkos yra tinkamos, kad vyktų tavo širdies perkeitimas. Tai laikas, kuomet tu tampi Meile.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_26: Mano vaikeli, kiekvieną kartą, kai kančia tau bus per sunki, ateik ir meskis į mano glėbį. Duok Man savo kančią ir atrasi, kad Mano jungas švelnus. Nebijok, Aš išgirdau tavo maldas ir prašymus.. Tu radai malonę Mano akyse. Mano širdis dega Meile tau.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_12: Mano mažutėli, mes tampame vis artimesni. Mūsų vienybė keičia tave ir atneša tau Džiaugsmą, Ramybę ir Meilę. Labai norėčiau, kad ji augtų pastoviai ir visur... su kiekvienu žmogumi žemėje. Per šią vienybę Aš atstatau Savo bažnyčią ir visuomenę. Piktasis bus nugalėtas dėl šio Mano artumo, tuo metu, kai manys, jog jau pasiekė pergalę.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_29: Mano vaike, tuo pat metu, kai persmelkiu tavo širdį, Aš įsiskverbiu į visų tavo artimųjų širdis. Tavieji yra Manieji, neužmiršk to, Aš turiu daugybę malonių kiekvienam iš jų. Aš taip tave myliu, myliu tave ir tavuosius!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_39: Mano vaike, Aš giliai tave myliu, priimk Mano Meilę, tik taip sugebėsi mylėti save tokį, koks esi, nenorėdamas savęs keisti. Galiausiai tapsi Meile ir gyvensi be nusiskundimų ir kritikos, sugebėdamas mylėti gyvenimo sužeistus Mano vaikus, kuriuos tau atvesiu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_24: Mano mažutėli, kai Tėvo Meilė gali laisvai tekėti per tave, kad pasiektų kitų širdis, tuo pat metu, tavo širdis taip pat prasiplečia ir tampa atvira Tėvo Meilei.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_05: Mano mažutėli, o kad suvoktum didžią kentėjimų prasmę! Jie įgalina išgyventi Meilę daug giliau! Kentėjimai pavirsta malonėmis ir palaiminimais, kai jie priimami ir paaukojami Tėvui, sujungiant juos su Mano kentėjimais.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Norėdami gauti naujausius leidinius, užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Atsisiųskite
naują programą

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart