2A_19: Mano mažutėli, priimu tavo silpnumą, tavo trapumą ir sužeidžiamumą kartu su kančiomis, kurias tai sukelia. Pridedu jas prie Savųjų kentėjimų. Sudedu jas į savo Šventąsias Žaizdas ir paaukoju Tėvui kaip puokštę rožių, kurių kvapu galima mėgautis. Tai leidžia tau varguose išgyventi didelį džiaugsmą.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_40: Mano mažutėli, ateik ir įsitaisyk Mano glėbyje, visada prie Manęs ir Manyje tu gali atrasti Ramybę, Džiaugsmą, Giedrumą ir Laimę. Kiekvieną kartą, kai tavo mintys atsitolina nuo Manęs, tu tampi surūpinęs, o kartais ir sielvartaujantis. Kadangi Mano Meilė tau neturi ribų, noriu, kad tu būtum visiškai laimingas, o tokiu gali būti tik Mano Akivaizdoje, žvelgdamas į Mane, o ypač tada, kai ateini su Manimi susitikti savo esybės gelmėse.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_22: Mylimas Mano Širdies vaikeli, tai ką šiuo metu išgyveni yra laikina. Nieko nebijok, esi nuolatinėje Mano apsaugoje! Saugau tave savo brangiausiuoju Krauju. Apgaubiu savo apsiaustu ir taip pat Mano Švč. Motinos. Tu esi dabar kelyje, kuris veda į Meilės pilnatvę.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_33: Mano mažutėli, malda ir pasninkas yra labai svarbūs, kaip niekada! Eucharistija privalo būti tavo gyvenimo centre! Susitaikinimo (atgailos) sakramentas išlaiko tavo širdį tyrą! Nuolat gręžk savo žvilgsnį į Tėvą. Jis yra Meilė ir veda tave į Meilės Civilizacija. Dieviškai tave myliu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_37: Mano mažutėli, vienykis su Tėvu savo mintimis, žodžiais ir darbais. Kadangi Tėvas yra begalinis Meilės Šaltinis, viskas turi ateiti iš Jo ir viskas turi pas Jį sugrįžti.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_25: Mano mažutėli, noriu, kad būtum laimingas, jaustumeisi savo paties batuose. Priimk tai, kad esi be galo mylimas. Noriu paimti tave į savo rankas, aptvarstyti tavo sužeidimus, švelniai paglostyti, nuvalyti jei būtina. Noriu, kad patirtum Mano Meilę.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_37: Mano mažutėli, tavo tikroji misija, kuriai buvai sukurtas – tapti kaip Aš, tapti Meile. Esi laimingas galėdamas įžengti į savo tikrąją misiją dar gyvendamas žemėje. Tu tampi įrankiu Tėvo rankose. Per tave Jis kviečia kitus žemėje gyvenančius žmones į jų tikrąją misiją.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_19: Mano mažutėli, sutikti sekti Manimi, reiškia sutikti būti išformuotam, kad vėl būtum suformuotas pagal Mano Tėvo valią. Duok Man savo naštą. Nebijok. Laimingas esi, kad radai malone Mano akyse ir esi nuolat vedamas Mano Meilės.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_35: Mano sūnau/ dukra, Aš esu visuomet pasiruošęs veikti tavyje ir per tave. Tu turi leisti Man veikti; dėl to tu turi sumažėti. Jei tu nuolat būtum susijungęs su Manimi, galėčiau visuomet įeiti į tave ir veikti per tave. Aš noriu, kad būtent toks ryšys su tavimi būtų vis tvirtesnis.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_04: Mano vaike, Aš noriu būti su tavimi, kaip esu su savo Tėvu, tam, kad tu galėtum nuolat maitintis mūsų Meile. Ši Mūsų Meilė pasitiks širdis tų, kuriuos sutiksi kelyje. Tu esi tik Mūsų veikimo liudininkas; tai nebe tu gyveni, bet Mes gyvename tavyje.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Norėdami gauti naujausius leidinius, užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Atsisiųskite
naują programą

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart