1C_37: Mano mažutėli, tavo tikroji misija, kuriai buvai sukurtas – tapti kaip Aš, tapti Meile. Esi laimingas galėdamas įžengti į savo tikrąją misiją dar gyvendamas žemėje. Tu tampi įrankiu Tėvo rankose. Per tave Jis kviečia kitus žemėje gyvenančius žmones į jų tikrąją misiją.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_19: Mano mažutėli, sutikti sekti Manimi, reiškia sutikti būti išformuotam, kad vėl būtum suformuotas pagal Mano Tėvo valią. Duok Man savo naštą. Nebijok. Laimingas esi, kad radai malone Mano akyse ir esi nuolat vedamas Mano Meilės.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_35: Mano sūnau/ dukra, Aš esu visuomet pasiruošęs veikti tavyje ir per tave. Tu turi leisti Man veikti; dėl to tu turi sumažėti. Jei tu nuolat būtum susijungęs su Manimi, galėčiau visuomet įeiti į tave ir veikti per tave. Aš noriu, kad būtent toks ryšys su tavimi būtų vis tvirtesnis.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_04: Mano vaike, Aš noriu būti su tavimi, kaip esu su savo Tėvu, tam, kad tu galėtum nuolat maitintis mūsų Meile. Ši Mūsų Meilė pasitiks širdis tų, kuriuos sutiksi kelyje. Tu esi tik Mūsų veikimo liudininkas; tai nebe tu gyveni, bet Mes gyvename tavyje.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_09: Mano mažutėli, atmink, kad pats brangiausias laikas, kada tu Man esi naudingiausias, yra tas, kurį mes praleidžiame drauge glaudžiame artume. Mano artumas tave perkeičia, ir tu esi naudojamas nematomu lygmeniu. Taip išpildoma tavo pirminė misija. Myliu tave dieviškai.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_22: Laikas, praleistas Mano Akivaizdoje ir tavo būties gelmėje, yra pats brangiausias laikas, nes čia ir vien tik čia tu gali tiesiogiai patirti Mano Ugnį. Leiskis uždegamas Mano Meilės. Myliu tave.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_36: Mano mažutėli, įeik į savo vidų, kur esu Aš. Atiduok Man visus savo reikalus ir rūpesčius. Atiduoti Man jie tampa Mano, o Aš pasinaudoju proga, kad nutraukčiau kitus prisirišimus. Taip tu tampi laisvu viduje. Ši vidinė laisvė tau leidžia būti ryšyje su Manimi ir tu atrandi kaip labai tave myliu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_17: Mano mažutėli, vis svarstai ką turėtum pakeisti. Tik viena yra svarbu – labiau pasitikėti Manimi net menkiausiose smulkmenose, leisti Man laisviau veikti.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_08: Mano mažutėli, eik toliau pirmyn, nežinodamas, kur tave vedu; vedu tave ten, kur tu Man esi naudingiausias. Kai tu, būdamas mažas, leidiesi vedamas, išmoksti nuolat Manęs klausytis. Tai yra kitas žingsnis į nuolankumą. Kiekvienas žingsnis, žengiamas šia kryptimi, veda tave vis arčiau Mano Širdies.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_34: Mano mažutėli, Mano džiaugsmas visada yra labai didelis, kai prispaudžiu tave prie Savo Širdies. Aš paimu iš tavęs visa, kas tau per sunku: tavo nuovargį, rūpesčius, nerimą, pergyvenimus ir praeities klaidas. Išlaisvinu tave nuo visų naštų, kurios trukdo tau būti visiškai Mano. Tavyje esančią tuštumą pripildau savo Meile, Džiaugsmu ir Ramybe.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Norėdami gauti naujausius leidinius, užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Atsisiųskite
naują programą

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart