facebook live
Tous les jours
13 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

Ir toliau nematomu būdu kviesk širdis

1C_13: Mano mažutėli, Aš visuomet nudžiungu, kai šaukiesi Manęs. Man patinka matyti tave besiklausantį Manęs. Ir toliau melskis Tėvui, kartu su Manimi ir Mano Švč. Motina, kad širdys atsivertų ir pradėtų Manęs klausytis. Gailestingumas ir atleidimas suteikiamas visiems, kurie prisipažįsta esą nusidėjėliai; tai žingsnis, kurį reikia žengti, kad patirtumėte Gailestingumą. Ir toliau nematomu būdu kviesk širdis atsiverti Tėvo Gailestingumui. Man reikia tavo maldų. Aš tave myliu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Meilė visuomet ir visur

1B_27: Mano vaike, būk Meilė visuomet ir visur. Ženkime kartu į didžiąsias nelaimes, nes Aš esu Meilė, tu esi Meilė, mes esame Meilė. Štai Mano misija, tavo misija, mūsų misija. Dėl mūsų Tėvo garbės, mes tampame viena Meilėje. Tau skirta visa Mano Meilė.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Sirdimi priimu tai, ką tu Man aukoji

2B_33: Mano mylimas vaike, su džiaugsmo kupina širdimi priimu tai, ką tu Man aukoji. Visa, ką Man paaukoji, Aš priimu ir ištyrinu, kad sugrąžinčiau į žemę malonėmis ir palaiminimais tau ir kitiems asmenims, kuriuos Aš pasirenku tą akimirką.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tavo širdies vienybė su Mano

3A_20: Mano vaike, tavo širdies vienybė su Mano ir Mano Motinos Širdimis, atveda tave į Tėvo Širdį. Norint būti Tėvo Širdyje reikia būti visiškai ištyrintam. Ištyrinimui reikia pereiti per Meilės ir kentėjimų Ugnį. Kai ši Ugnis tampa nepakeliama, pavesk viską Man. Tada atrasi Mano jungo švelnumą.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Esu Šaltinis viso

1A_30: Mano vaike, ar vėjas, ar lietus, ar saulė, gėlei svarbiausia išlikti prisitvirtinusiai prie stiebo. Tu esi toji gėlė, kuri išgyvena džiaugsmo, vargo, sunkumų akimirkas; tau svarbiausia, kad išlieki gerai susivienijęs su Manimi, kuris esu Šaltinis viso, ko tau reikia, kad priimtum misiją, kurią tau patikiu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Slovink Tėvą

3A_02: Mano mažutėli, šlovink Tėvą už tai, ką Jis tavyje, aplink tave ir per tave nuveikia. Mano Širdis liepsnoja Meile tam mažam, retam ir brangiam perlui, kuriuo tu esi. Tu tampi įsikūnijusia Meile. Aš myliu tave dieviškai. Švelniai tave myliu!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Kančia yra būtina

2A_31: Mano vaike, kančia tau yra būtina, kad tavo misija būtų vaisinga. Švelniai myliu tave.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Meilę kitiems pažinsite

2B_06: Mano mažutėli, Aš sakiau savo apaštalams, kad jie bus atpažįstami kaip Mano mokiniai pagal Meilę, kurią jie turės vienas kitam. Pagal tą patį ženklą ir šiandien jus žmonės atpažins kaip Mano išrinktuosius. Tokiu pačiu būdu ir jūs pagal savo Meilę kitiems pažinsite, esate ar nesate Meilės pilnomis esybėmis.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tavo žiedlapius

3B_05: Brangus perliuk, esi laimingas leisdamas Man atverti tavo žiedlapius, kad galėčiau nuostabios gėlės, kuria esi tu, viduje pamatyti perlą! Mano Širdis dega Meile tau. Taip, mano vaikeli, klausykis savo širdyje, kaip švelniai šnabždu: myliu tave, myliu tave, Aš, tavo Kūrėjas, myliu tave.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Kiekvienas sunkumas

2B_38: Mano mažutėli, kiekvienas sunkumas, kuris pasitaiko tavo kelyje, verčia tave leistis gilyn į savo gelmes ir pasisotinti bei atsigerti iš Meilės šaltinio, kurį Tėvas įdėjo į tave. Palaimintas esi, atrasdamas šį turtą.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Norėdami gauti naujausius leidinius, užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Atsisiųskite
naują programą

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE