facebook live
Tous les lundis,
Mercredis, jeudis et
dimanche 12 : 30 HAE
Votre dose d'amour
quotidienne!

Mano Širdis dega Meile

3A_07: Mano mažutėli, tu žinai, kad Mano Širdis dega Meile, ir kad tą Meilę norėčiau išlieti į daugelį širdžių. Tai padaryti lengviausia, kai žmogus melsdamasis yra priešais Mane realiai Esantį. Aš labai trokštu vis labiau būti širdyse, ir turiu ten įeiti savo šventu Eucharistiniu Buvimu. Ateik ir atsigerk iš šio Šaltinio. Myliu tave.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ateik ir sutik Mane savo būtybės gelmėse

1C_07: Mano mažutėli, ateik ir sutik Mane savo būtybės gelmėse. Per šiuos susitikimus su Mano Meile tau bus suteikta Ramybė ir Džiaugsmas; tai yra tikrasis tavo saugumas. Ramybę, kurios taip ilgiesi, gali rasti tik savyje, niekada jos nerasi išorėje. Aš tave myliu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Prašau tave

3A_38: Mano mažutėli, prašau tave gyventi vien dabartimi ir pilnai priimti Meilę. Tavo laimė nėra tame kuo tu buvai, bet tame kuo tu esi dabar ir bus rytoj tame kuo tu būsi. Tai priklausys nuo to, kokiu leisi Meilei tave padaryti. Priešingai nei tu manai, tavo laimė nepriklauso nuo kitų. Tu būsi laimingas leisdamas Mano Meilei veikti tavyje, po to aplink tave ir per tave.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Taip pat matau ir tavo troškimą būti

1A_01: Mano vaike, nebijok, pažįstu tavo silpnumą. Taip pat matau ir tavo troškimą būti Man ištikimu. Mano malonė tave visuomet palaikys. Aš visada būsiu šalia tavęs, net jei tu Manęs nei matysi, nei jausi. Visuomet būsiu čia. Tai Meilė, kurią tau turiu, tai Ji tave palaikys.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Reikia tavo širdies

2B_40: Mano mažutėli, tu manei galįs Man būti naudingas savo žiniomis, bet Aš tau sakau, kad Man reikia tavo širdies, tos širdies, kurią per tavo kentėjimus uždegsiu Ugnimi Savo Meilės Ugnimi. Atiduok Man savo naštą, pamatysi, kad Mano jungas yra lengvas.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tau nereikia dėl nieko nerimauti

1B_30: Mano vaike, tau nereikia dėl nieko nerimauti, Aš viską paruošiau ir viskuo pasirūpinsiu; pasilik dėkojime ir džiūgavime, stebėdamas Mane veikiant. Mes visi kartu įžengiame į Naują Žemę, Naująją Bažnyčią, su naujais žmonėmis, turinčiais naujas širdis, nuolat Meilės atnaujinamas.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Laikyk savo širdį plačiai atvertą

1A_23: Mano mažutėli, laikyk savo širdį plačiai atvertą ir imlią Mano žodžiams. Tu turi visko mokytis. Aš išmokysiu tave visko, ką turi žinoti, kad būtum Mano apaštalas. Man reikia apaštalų pagal Mano Širdį, kurie leidžiasi mokomi, išlaisvinami, vedami ir mylimi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Noriu laikyti tave prie Savo Širdies

1C_06: Mano mažutėli, ateik į Mano glėbį, prisiglausk prie Manęs. Noriu laikyti tave prie Savo Širdies. Noriu lieti Meilės srovę į tave. Tik per Meilę galiu ištirpdyti tavo baimes ir nutraukti prisirišimus. Kiekvieną kartą, kai išgyveni baimę, eik į savo vidų, dar labiau nusileisk į savo gelmes, kad ten sutiktum Mane. Aš tave myliu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Paliekant pasaulio rūpesčius

1C_27: Mano mažutėli, tapti Meile – tai pasilikti nuolatiniame artimame ryšyje su Manimi, paliekant pasaulio rūpesčius. Aš teisingai pasakiau: pasaulio rūpesčius. Aš nesakau tau, kad tu neturi darbuotis pasaulyje. Noriu tave išmokyti, atskirti darbą nuo susirūpinimo. Darbas yra tavo veikla ir ji dažnai apima tavo širdį. Aš gi noriu, kad tavo širdis priklausytų tik Man. Aš Esu Meilės Dievas.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tau nereikia kreipti dėmesio

3B_14: Mano mažutėli, tau nereikia kreipti dėmesio į pasaulio mąstymą, nei į jo vertybes. Tavo vienintelis tikslas turi būti vykdyti Tėvo valią. Mano širdis dega Meile tau. Sutik būti Mano Meilės – Ugnies sunaikintas. Švelniai ir dieviškai tave myliu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Norėdami gauti naujausius leidinius, užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Atsisiųskite
naują programą

iphone icone402x
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres,
tous les lundis, mercredis, jeudis et dimanche à 12 h 30 HAE

logo fcdj