facebook live
Tous les jours
à 12 : 30 HNE. Sauf les
vendredis et samedis
Votre dose d'amour
quotidienne!

Atbrīvošanas lūgšana

Kungs Jēzu, Es ticu, ka Tu esi Dieva Dēls, Kurš tapis cilvēks, dzimis no Jaunavas Marijas. Es ticu, ka Tu nomiri, lai atpestītu pasauli. Es ticu, ka Tu esi augšāmcēlies,…

Continue Reading Atbrīvošanas lūgšana
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

12 July 2019
: Kungs Jēzu, Es ticu, ka Tu esi Dieva Dēls, Kurš tapis cilvēks, dzimis no Jaunavas Marijas. Es ticu, ka Tu nomiri, lai atpestītu pasauli. Es ticu, ka Tu esi augšāmcēlies, Lai dāvātu man patieso Dzīvību. Es ticu, ka Tu esi uzkāpis Debesīs, Lai man sagatavotu vietu Savā Mīlestības Valstībā. Es atzīstu, ka Tu esi Labestības, Maiguma, Žēlsirdības, Piedošanas Dievs. Es lūdzu Tev piedošanu par visiem saviem grēkiem. Es tos nožēloju no visas sirds. Es zinu, ka Tu mani gaidi atplestām rokām, Lai uzņemtu Savā Žēlsirdībā. Vissvētais Tēvs, Jēzus Vārda un Atpestījošo Asiņu spēkā, Viņa Ciešanu, Nāves un Augšāmcelšanās nopelnu dēļ, Tava Gara spēkā, Ar Bezvainīgās Jaunavas Marijas un Svētā Erceņģeļa Miķeļa aizbildniecību Un Svētās Ģimenes – Jēzus, Marijas un Jāzepa – Platā Apmetņa apklāts, Lūdzu, lai Tu mani atbrīvo No visa, kas nav no Tevis. Atbrīvo mani būtības dziļumos, Līdz pat tā ļaunuma saknēm, kas ir manī. Atbrīvo manu neapziņu un zemapziņu, Manu sirdsapziņu no visa, kas varējis ievainot Tavu Mīlestību Apzināti vai neapzināti. Atbrīvo manu garu no jebkādas atgriešanās pie egoisma, No ieslēgšanās sevī, lepnības, pašapmierinātības, Pārdrošiem spriedumiem. Atbrīvo manu atmiņu No atmiņām par sāpīgiem notikumiem Manā līdzšinējā dzīvē, Kuri vieš nemieru manā dvēselē. Visu, kas nav no Tevis, Vissvētais Tēvs, es nolieku Kristus Pagodinātā Krusta pakājē, Lai Viņa dārgās Asinis To visu pārvērš putekļos Un iesviež bezdibeņu dziļumos, Tā ka tas vairs nespētu atgriezties. Tā vietā, Kungs, mans Dievs, Es lūdzu, lai Tu mani piepildi ar Savu Svēto Garu, Savu Gaismas Garu, Patiesības Garu, Pazemības Garu, Spēka Garu, Dievbijības Garu, Lēnprātības Garu, Šķīstuma Garu, Tā ka, redzot Tavu Gribu, Man būtu drosme to darīt. Visbeidzot, Kungs, Es lūdzu Tevi svētīt visus cilvēkus, Kuri mani ievainojuši ar vārdiem, Izturēšanos vai rīcību. Piepildi viņus ar Savām žēlastībām un Savu Garu. Vissvētais Tēvs, es Tev pateicos par atbrīvošanu, Ko Tu man dāvā šai mirklī, Jo esmu pārliecināts, ka Tu uzklausi manu lūgšanu. Es ticu Tavai Mīlestībai. Amen! Alleluja!

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours à 12 h 30 HNE. Sauf les vendredis et les samedis.

logo fcdj