3A_30: Mans bērns, ja tikai tu zinātu, kā Mana Sirds deg Mīlestībā uz tevi! Nezaudē vairs laiku, uzlūkojot vai novērtējot pats sevi. Nāc un meties Manos apskāvienos, atver savu sirdi vēl vairāk, lai uzņemtu Manu Mīlestību. Es tevi mīlu tādu, kāds esi. Jā, Es tevi maigi un neprātīgi mīlu. Saņem Manu maigo Skūpstu. Es tevi dievišķi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Vienotu ar Manu Dēlu Jēzu

1B_14: Mans mīļais bērns, Es vēlos tevi redzēt vienotu ar Manu Dēlu Jēzu, tāpat kā Viņš ir vienots ar Mani; un tā ir Mana Mīlestība, kas tevī plūst. Jo vairāk tevī plūst Mana Mīlestība, jo vairāk tavas domas kļūst Manas domas, tas ir, tās pilnībā iedvešu Es.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mācies Man uzticēties

1B_32: Mans bērns, mācies Man uzticēties, ļaut sevi mīlēt. Es, Jēzus, tevi mīlu tādu, kāds esi. Bet vai vari par sevi sacīt to pašu? Tāda ir lielā pārvērtība, ko vēlos tevī veikt: lai tu justos Manis mīlēts un lai tu vairāk mīlētu pats sevi tādu, kāds esi. Mana Sirds plūst pāri no Mīlestības uz jums visiem.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_23: Mans bērns, lai kur tu būtu, lai ko darītu, Es vienmēr esmu ar tevi. Tāpēc tev ne no kā nav jābīstas. Es apsedzu tevi ar Savu Apmetni, lai pasargātu no Ienaidnieka – sātana – spēkiem, un vienlaikus apsedzu visus tavējos, kā arī tos un tās, kuri tev uzticēti. Es tevi neprātīgi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_07: Mans bērns, turpini uzticēt Man savas ciešanas, tiklīdz tās izjūti. Tu aizvien vairāk atklāsi Manu Klātbūtni, kas atvieglo tavu nastu. Atceries, ka nekad neesi viens, Es allaž esmu ar tevi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_19: Mans maziņais, Mana maziņā, tikai dodamies uz priekšu tīrā ticībā, tu atklāj, ko Tēvs paveic caur tevi, kā arī tevī notiekošās pārvērtības.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tevi runāt no sirds uz sirdi

1C_03: Mans bērns, nāc saritinies Manās rokās. Ļauj sevi mīlēt! Tas šobrīd tev ir pats labākais. Es vēlos ar tevi runāt no sirds uz sirdi. Nāc! Nāc! Ļauj sevi mīlēt! Nāc! Nav atlicis vairs daudz laika, lai tu ļautu sevi šķīstīt Manas Mīlestības Ugunij, jo citādi tevi šķīstīs pārbaudījumu uguns.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_24: Mans maziņais, Mana maziņā, Man nav lielākas laimes kā iespēja izliet Savu Mīlestību to sirdīs, kuri un kuras to uzņem un vēlas to saņemt. Manas un Mana Tēva lielās ciešanas ir tās, ka daudzi noraida Mūsu Mīlestību, bieži vien uzskatot sevi par tās necienīgiem, jo nezina, ka Mūsu Mīlestība ir nepelnīta un ka, tieši to pieņemot, viņi var tikt ātrāk pārveidoti.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_35: Mans bērns, tev jāatceras, ka Es vēlos, lai tu sevi atzīsti par maziņu; lai esi paklausīgs un padevīgs nolūkā darīt Tēva Gribu; lai steidzies saņemt Mīlestības straumi, ko Tēvs grib tevī izliet šobrīd un aizvien vairāk, galvenokārt ikvienas Euharistijas laikā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_34: Mīļie Manas Tēva un Mātes Sirds bērniņi, laika nav daudz. Cik vien ātri spējat, traucieties Manos apskāvienos! Ja vien jūs zinātu, cik plaši Manas rokas atplestas! Es neuzlūkoju nevienu no jūsu trūkumiem vai kļūdām. Atzīstiet, ka esat grēcinieki, dāvājiet Man savus «jā», uzņemiet Manu Mīlestību.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart