facebook live
Tous les jours
13 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

Pieņem Mīlestību

2B_08: Manas Sirds bērns, pieņem Mīlestību, ko Tēvs, tavs Tēvs, Mans Tēvs, mūsu Tēvs, grib izliet tavā sirdī, un tev būs pilnīgi viss, ko vēlies. Debesis pašlaik ir atvērtas, un visu, pēc kā tava sirds ilgojas un ko tā prasa, tā var saņemt un tikt sātināta.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mīlestības pilnības ceļš

2B_21: Mans mīļais maziņais, Mana mīļā maziņā, kaut arī tu to īsti neapzinies, Es tevi vedu pa ceļu, kas ir Mīlestības pilnības ceļš. Nekas cits kā tava paklausība Manam Garam Man dod iespēju tevi tā vadīt.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es gribu tev izkliegt Savu Mīlestību

1A_39: Mans maziņais, Mana maziņā, Es gribu tev izkliegt Savu Mīlestību. Piekrīti, ka Es tevi mīlu. Tu nepazīsti Manas Mīlestības lielumu, augstumu, platumu un dziļumu. Manai Mīlestībai uz jebkuru Manu zemes bērnu nav robežu. Es minu uz pēdām ikvienam un ikvienai no viņiem, lai izteiktu un liktu viņiem nobaudīt Savu Mīlestību.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Atzīsti savu nespēku

1A_02: Mans bērns, sirdī pastāvīgi atzīsti savu nespēku, pat ja reizēm Es caur tevi daru brīnumus. Tavs pienākums ir tikai viens – dot Man savu «jā». Ja Es gribu tevi lietot, tad tikai aiz Manas Mīlestības pārpilnības uz tevi un visiem Maniem zemes bērniem. Es tevi neprātīgi mīlu un vēlos piepildīt.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Savā iekšienē

2A_09: Manas Sirds mazo pērlīt, atbildi, ko meklē, tu neatradīsi nekur citur kā vien savā iekšienē, ilgos tuvības brīžos ar Mani. Uz Manu aicinājumu tu atsaucies nevis darīdama, bet būdama. Tavu būtni ir veidojusi Mīlestība, tāpēc, lai tā kļūtu par Mīlestību, to līdz pilnībai var aizvest vienīgi Mīlestība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Lūgšana un gavēnis

3A_33: Mans bērns, lūgšana un gavēnis ir nozīmīgāki nekā jebkad! Tavas dzīves centrā jābūt Euharistijai! Izlīguma sakraments tevi pasargā sirdsšķīstībā! Tāpēc nemitīgi vērs skatienu uz Tēvu, Kurš ir Mīlestība un ved tevi uz Mīlestības civilizāciju! Es tevi dievišķi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Piekrist ļaut sevi «izjaukt»

3A_19: Mans mīļais maziņais, Mana mīļā maziņā, piekrist Man sekot nozīmē piekrist ļaut sevi «izjaukt», lai pēc tam tu tiktu atkal «salikts/a kopā» saskaņā ar Mana Tēva Gribu. Uztici Man savu nastu, un tu redzēsi, ka Mans jūgs ir viegls. Nebīsties. Svētīgs/a tu esi, jo esi atradis/usi žēlastību Manās acīs un tev pastāvīgi seko Mana Mīlestība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Lūdz Man pazemību

1D_40: Mans bērns, lūdz Man pazemību un paklausību, lai tu nepārtraukti darbotos ticībā. Tev ne no kā nav jābīstas, jo Mīlestība pati par tevi rūpējas, lai tu kļūtu Mīlestība... Allaž jautā Tēvam, ko Viņš no tevis vēlas ikkatros apstākļos, ko tu sastop savā ceļā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Viss ir Tēva rokās

1D_38: Mans bērns, viss ir Tēva rokās, tev ne no kā nav jābīstas. Tev ne par ko nav jāraizējas vai jāuztraucas, zinot, ka tavs Tēvs, kurš tevi neprātīgi mīl, parūpējas par visu līdz vismazākajiem sīkumiem... Jo vairāk tu uzticies, jo vairāk arī Tēvs spēj darboties, lai tevi atbrīvotu un piepildītu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Veltī laiku Mīlestības uzņemšanai

1D_04: Mans bērns, veltī laiku Mīlestības uzņemšanai. Šis laiks tev ir visvērtīgākais. Mīlestība, kas atrodas tevī, pārveido tevi un, kad būs pārveidojusi, izplatīsies daudzās citās sirdīs. Tev tikai jāļauj, lai Mīlestība aktivizējas tevī, lai tā turpinātu aktivēties ap tevi un caur tevi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE