facebook live
Tous les jours
à 12 : 30 HNE. Sauf les
vendredis et samedis
Votre dose d'amour
quotidienne!

Ikvienas grūtības, ar kurām tu sastopies

2B_38: Mans maziņais, Mana maziņā, ikvienas grūtības, ar kurām tu sastopies savā ceļā, tev liek aizvien dziļāk ieiet sevī, lai vēl vairāk spēcinātos vai veldzētos no paša Mīlestības Avota, ko Tēvs ielicis tavas būtnes dziļumos. Svētīgs tu esi, atklādams tā bagātību!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es mīlu tavu slavēšanas pilno sirdi

1B_23: Mans maziņais, Mana maziņā, Man patīk, ka tu apstājies, lai Mani slavētu, svētītu, Man pateiktos. Es mīlu tavu slavēšanas pilno sirdi, kas vienlaikus ir arī balzams Manai Ievainotajai Sirdij. Tāpat pārveidojas tava sirds, tā aizvien vairāk kļūst par Mīlestību.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tavs «jā» vienmēr ir nepieciešams

1E_40: Mans bērns, tavs «jā» vienmēr ir nepieciešams, lai ietu tālāk, jo Tēvs allaž respektē lielo brīvību, ko devis ikvienam Savam bērnam. Pat ja, prasīdams «jā», Viņš saņem «nē», tomēr Savu Mīlestību neatrauj nekad. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Padevīgais instruments

2B_09: Mans bērns, mēs esam aizvien savstarpēji vienotāki. Tavas būtnes dziļumi ir vislabākā vieta, kur mums satikties. Paliec tas pats mazais, paklausīgais un padevīgais instruments Tēva rokās. Tieši caur šo paklausību un atvērtību tu atklāj savu patieso misiju – ļaut caur sevi plūst Mīlestībai. Ļauj sev piesātināties ar Manu Mīlestību, jo Es tevi neprātīgi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Jo vairāk tu kļūsi Mīlestība

1C_20: Mans bērns, jo vairāk tu kļūsi Mīlestība, jo vairāk tavs skatiens pievērsīsies Mīlestībai un jo vairāk tu spēsi būt liecinieks tam, ko Tā patlaban visos iespējamos veidos paveic sirdīs. Kļūdams Mīlestība, tu nemitīgi lūdz Tēvu kopā ar Mani un Manu Svēto Māti; tad Mīlestībai atveras daudz jo daudz siržu. Mīlestība tevi mīl.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ik reizi, kad tu esi ar mieru

1E_33: Mans bērns, ik reizi, kad tu esi ar mieru, ka tava griba ieņem mazāk vietas, Manējā to aizņem vairāk, un tieši tā mazpamazām Mana Griba aizvien biežāk izpaužas caur tevi. Tu esi Mana Mīlestība. Kā Es tevi mīlu!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Nokāp aizvien dziļāk sevī

2A_38: Mans maziņais, Mana maziņā, nokāp aizvien dziļāk sevī, lai ieietu ciešākā tuvībā ar Mani. Neraizējies, ko domā pasaule. Atceries, ka tikai viena vienīga lieta ir svarīga: tuvība, kas valda starp mums, un tieši šī tuvība ved tevi tur, kur Tēvs vēlas, lai tu būtu, un tieši tā Viņam dod iespēju izpildīt misiju, ko Viņš vēlas īstenot caur tevi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Savā iekšienē

2A_09: Manas Sirds mazo pērlīt, atbildi, ko meklē, tu neatradīsi nekur citur kā vien savā iekšienē, ilgos tuvības brīžos ar Mani. Uz Manu aicinājumu tu atsaucies nevis darīdama, bet būdama. Tavu būtni ir veidojusi Mīlestība, tāpēc, lai tā kļūtu par Mīlestību, to līdz pilnībai var aizvest vienīgi Mīlestība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ieliec savas ciešanas Manā Sirdī

1E_21: Mans bērns, ieliec savas ciešanas Manā Sirdī, lai tās iegūtu atpestījošu vērtību – gan tiem un tām, kuri tev liek ciest, gan tavējiem, tas ir, tiem, kurus tu nes sirdī, kā arī tiem daudzajiem, kuri tev uzticēti neredzamā veidā. Es tevi maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Dod Man savu gribu

1A_31: Mans bērns, pavēro, kas bija jāpiedzīvo Man, kad Es gāju Golgātas ceļu, – lai Es izpildītu Savu misiju, kā to vēlējās Mans Tēvs, vissvarīgākais Man bija palikt vienotam ar Viņu, ar Viņa Gribu, nevis Manējo. Dod Man savu gribu, paļaujies uz Mani!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

7 January 2022
1A_31: Mans bērns, pavēro, kas bija jāpiedzīvo Man, kad Es gāju Golgātas ceļu, – lai Es izpildītu Savu misiju, kā to vēlējās Mans Tēvs, vissvarīgākais Man bija palikt vienotam ar Viņu, ar Viņa Gribu, nevis Manējo. Dod Man savu gribu, paļaujies uz Mani!

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours à 12 h 30 HNE. Sauf les vendredis et les samedis.

logo fcdj