facebook live
Tous les jours
12 h 30 hne
Votre dose d'amour
quotidienne!

Nāc atpūsties pie Manas Sirds

1C_25: Mans bērns, nāc atpūsties pie Manas Sirds, uztici Man savu nastu. Tu atzīsi, ka Mans jūgs ir viegls. Ar tavu atļauju Es pārcērtu saites citu pēc citas, lai darītu tevi pilnīgi brīvu! Īstā brīvība pastāv tavā sirdī. Tieši tavu sirdi Es vēlos brīvu, jo gribu, lai tā visa pieder Man.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Jelkāda drošība, pēc kā vien tiecies

1D_17: Mans bērns, Es vēlos tev dāvāt īpašas žēlastības, lai tu būtu pārliecinātāks par Manu Mīlestību, – pieņem tās. Tikai pieņemot Manu Mīlestību, tu kļūsti Mīlestība. Tajā slēpjas jelkāda drošība, pēc kā vien tiecies, nekur citur. Es tevi maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Viss ir Tēva rokās

1D_38: Mans bērns, viss ir Tēva rokās, tev ne no kā nav jābīstas. Tev ne par ko nav jāraizējas vai jāuztraucas, zinot, ka tavs Tēvs, kurš tevi neprātīgi mīl, parūpējas par visu līdz vismazākajiem sīkumiem... Jo vairāk tu uzticies, jo vairāk arī Tēvs spēj darboties, lai tevi atbrīvotu un piepildītu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mīlestības, ko izjutīsi pret citiem

2B_06: Mans maziņais, Mana maziņā, Saviem apustuļiem Es teicu, ka tikai pēc Mīlestības, kāda viņiem būs citam pret citu, pārējie ļaudis viņus atzīs par Maniem mācekļiem. Arī mūsdienās jūs par Maniem izredzētajiem tiksiet atzīti pēc šīs zīmes. Tāpat pēc Mīlestības, ko izjutīsi pret citiem, tu varēsi secināt, vai esi Mīlestības pilna būtne vai ne.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tu esi vērtīgs Manās acīs

1B_36: Mans bērns, tu esi vērtīgs Manās acīs, tu Man esi vajadzīgs! Kļūsti pavisam mazs, piekrīti iet mazumā, lai Es varētu pilnībā darboties tevī, caur tevi un ap tevi!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Lai tavs skatiens paliek pievērsts Tēvam

1E_04: Mans bērns, Man patīk redzēt, ka tu ciešanu mirkļus pieņem ar paklausību, lai izdzīvotu un uzticētu Tēvam. Lai tavs skatiens paliek pievērsts Tēvam. Uzlūko Viņa Mīlestību, Viņa Labestību, Viņa Žēlsirdību, Viņa Varenību, Viņa Maigumu, Viņa Smalkjūtību, Viņa darbu tevī...

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Atkārto Man savus «jā»

1A_36: Mans bērns, domā allaž par Manu Mīlestību uz tevi, tas palīdzēs stiprināt saiti, kas mūs vieno. Atkārto Man savus «jā» gan tad, kad jūties laimīgs, gan tad, kad esi nelaimīgs. Tieši ar šo «jā» palīdzību Es varu saglabāt tevī laimes un miera izjūtu neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es vēlos noslēgt ar tevi jaunu Derību

1F_34: Mans bērns, kā Savā mājoklī Es vēlos apmesties tavas sirds iekšienē, tāpat kā vēlos, lai tu allaž mājotu Manas Sirds iekšienē. Es vēlos noslēgt ar tevi jaunu Derību. Es vēlos salaulāties ar tavu dvēseli.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tu Man esi noderīgs ar savu sirdi

2B_40: Mans maziņais, Mana maziņā, tu domāji, ka vari Man būt noderīgs ar savām zināšanām. Bet Es saku: tu Man esi noderīgs ar savu sirdi, šo sirdi, ko Es caur tavām ciešanām dedzinu Savas Ugunīgās Mīlestības Ugunī. Atdod savu nastu Man, tu atzīsi, ka Mans jūgs ir viegls.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es tevi turu pie rokas

1C_08: Mans bērns, nebīsties, tu esi atradis žēlastību Manās acīs. Es tevi turu pie rokas, kā turēju pie rokas Pēteri, kad baiļu dēļ viņš sāka jūrā grimt. To Es tev apsolu – ik reizi, kad tu no bailēm sāksi grimt, sauc uz Mani, tad Es ņemšu tevi aiz rokas un pasargāšu drošībā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE