facebook live
Tous les jours
12 h 30 hne
Votre dose d'amour
quotidienne!

Es tev pateicos, ka Man uzticies

2B_39: Mans bērns, Es tev pateicos, ka Man uzticies un turpini iet, nezinot, kurp tevi vedu. Tu labi redzi, ka virzies uz priekšu un ka tevi vadu Es. Tev ir svarīgi zināt, ka Es vienmēr esmu ar tevi. Es esmu ar tevi un tevī, lai tevi padarītu par Manas Mīlestības piepildītu būtni, jo Es tevi maigi un neprātīgi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Allaž veltī laiku, lai ļautu sevī iesūkties

1F_36: Mans bērns, kad Mīlestība būs pilnībā tevi piesūcinājusi, tu būsi kā sūklis, kas izdala ūdeni visur, kur vien tas aiznests. Tu izplatīsi Mīlestību visur, kur vien iesi. Allaž veltī laiku, lai ļautu sevī iesūkties šim Mīlestības lietum, kas nemitīgi pārbagātībā līst pār tevi. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es pateicos Tēvam

2B_04: Mans bērns, Es pateicos Tēvam par jauno radījumu, kurš tevī ieņem arvien vairāk vietas un kļūst viens ar Mani. Viņu pastāvīgi uztur Mana Mīlestība, kad viņš dzird ausī čukstam vārdus, ko Es nemitīgi viņam atkārtoju: Es tevi mīlu, Es tevi mīlu, Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tēva Mīlestība

1C_01: Mans bērns, Tēva Mīlestība ir tik liela, ka Viņš vēlas, lai šī Mīlestība, kas bija paredzēta vienīgi Debesīm, spētu izplatīties zemes virsū; tiem izredzētajiem, pie kuriem piederi arī tu, tas jau ir sācies. Šī Mīlestība ir tik liela un šķīsta, ka tā nevar pastāvēt līdzās ļaunumam. Tā izvēlējusies apmesties skaidrās un taisnās sirdīs, kas ir ar mieru to uzņemt.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tiki izredzēts vēl

3A_10: Tēva mīļais bērns, kurš tiki izredzēts vēl pirms savas ieņemšanas brīža, lai piedzīvotu to, ko sāksi piedzīvot jau šodien, – tev jāsaka un jāatkārto savs pilnīgais un beznosacījumu «jā» Tēva Gribai, lai tevī īstenotos Viņa Plāns.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Veltī laiku izbaudīšanai

1C_10: Mans maziņais, Mana maziņā, veltī laiku Manas Mīlestības izbaudīšanai, un pamazām tu būsi nepārtraukti iesaistījies/usies svarīgajās ciešajās attiecībās ar Mani neatkarīgi no tā, ko piedzīvosi ārēji. Tu jutīsies allaž piepildīts/a, tu gavilēsi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Taču Mīlestība vēlas mainīt

1A_37: Mans bērns, ļauj Mīlestībai rūpēties par tevi un nodod Tēva Žēlsirdības ziņā to, kas tev nepatīk, vienalga, sevī vai citos. Tu esi pārāk mazs, lai pats spētu mainīties, kur nu vēl mainīt citus. Taču Mīlestība vēlas mainīt un šķīstīt visu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tu jautā

1A_17: Mans maziņais, Mana maziņā, tu jautā, kas tev būtu jālabo... Tomēr svarīgs ir tikai viens – vēl vairāk savā dzīvē uzticēties Man, ļaut Man vēl vairāk darboties, vēl vairāk uzticēties Man pat vissīkākajās lietās.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tev aizvien vairāk jāļaujas Manai vadībai

2A_28: Mans izredzētais, Mana izredzētā, tev aizvien vairāk jāļaujas Manai vadībai. Tāpēc tev aizvien vairāk jāieklausās Manī. Lūdzoties vai adorējot vienmēr atceries ievērot ilgu klusuma brīdi, lai pilnībā ieklausītos savā Kungā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Sagatavoju tavu sirdi

1F_13: Mans bērns, Es dzirdēju tavu lūgšanu un sagatavoju tavu sirdi tam, kas tev jāpiedzīvo tuvākajās dienās. Tu esi Mans izredzētais. Man patīk tava paklausība un lielās ilgas darīt vienīgi Manu Gribu. Es tevi neprātīgi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE