facebook live
Tous les lundis,
Mercredis, jeudis et
dimanche 12 : 30 HAE
Votre dose d'amour
quotidienne!

Es esmu tavs Dievs

1F_03: Mans bērns, jā, Es esmu tavs Dievs un rūpējos pat par vismazākajiem sīkumiem, kaut arī tiem nav nozīmes, tāpēc ka Es tevi mīlu, vēlos pilnīgu vienotību ar tavu sirdi, un tāpēc, ka tu esi Man devis savu «jā».

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tev ne no kā nav jābīstas

3B_02: Mans maziņais, Mana maziņā, tev ne no kā nav jābīstas, Es esmu Mīlestības Dievs! Tas, ko priekš tevis vēlos, būs tev pats labākais. Lūdz Mani, lai pārcērtu saites, kas tevi piesaista pie pasaules lietām, pie veida, kādā tu pats redzi, spried par notikumiem un tos izdzīvo. Kad tu lūgsi, Es rīkošos!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mīlestība sevi neuzspiež

1D_37: Mans bērns, Mīlestība sevi neuzspiež. Tā ieņem tikai to vietu, ko tu Tai atvēli, aicinot To, pirms sāc rīkoties pats. Pārlieku bieži tu ieņem kādu nostāju, rīkojies un tikai tad lūdz rīkoties Mīlestībai. Kā gan tu gribi, lai Tā tevī rīkotos... Ja tu veltītu laiku, lai To lūgtu rīkoties tevī, pirms ko dari vai pieņem lēmumu, rezultāti būtu krietni vien atšķirīgi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tev jāuztic Tēvam

3B_10: Mans bērns, tev jāuztic Tēvam viss, kas bijis gan labs, gan ļauns, gan skaists, gan neglīts. Kad šī pagātne būs atdota Tēva Žēlsirdībai, tev tā vairs nesāpēs. Tā vairs nebūs tev par nastu, jo tu to vairs nenesīsi savos plecos. Tēvs to noliek tev zem kājām kā akmeņus, lai paceltu tevi tuvāk Sev.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es apsedzu tevi ar Savu Apmetni, lai pasargātu

1E_23: Mans bērns, lai kur tu būtu, lai ko darītu, Es vienmēr esmu ar tevi. Tāpēc tev ne no kā nav jābīstas. Es apsedzu tevi ar Savu Apmetni, lai pasargātu no Ienaidnieka – sātana – spēkiem, un vienlaikus apsedzu visus tavējos, kā arī tos un tās, kuri tev uzticēti. Es tevi neprātīgi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mācies Man uzticēties

1B_32: Mans bērns, mācies Man uzticēties, ļaut sevi mīlēt. Es, Jēzus, tevi mīlu tādu, kāds esi. Bet vai vari par sevi sacīt to pašu? Tāda ir lielā pārvērtība, ko vēlos tevī veikt: lai tu justos Manis mīlēts un lai tu vairāk mīlētu pats sevi tādu, kāds esi. Mana Sirds plūst pāri no Mīlestības uz jums visiem.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Dod Man savu sirdi

1A_14: Mans bērns, Mana Sirds deg Mīlestībā uz tevi! Es vēlos izliet Savu Mīlestību pār tevi un visiem taviem brāļiem un māsām. Esmu mācījis, ka nav lielākas mīlestības, kā vien atdodot savu dzīvību par tiem, kas mīļi. Iekams iemācāties atdot savu dzīvību, jums jāmācās dāvināt no tās pa kripatiņai. Dod Man savu sirdi!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tu vari Mierā un Priekā izdzīvot situāciju

2B_30: Mans maziņais, Mana maziņā, tu vari Mierā un Priekā izdzīvot situāciju, kas vairākumam ļaužu ir baiļu, apjukuma un liela nemiera cēlonis. Visu uzlūkodams ar ticības acīm un apzinādamies, ka esi mazs un Dieva mīlēts, tu saņem savā iekšienē to, kas tev vajadzīgs, lai izturētu to, kas notiek ārpusē un ko tu nevari kontrolēt.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Visa tā Avots

1A_30: Mans bērns, vai pūš vējš, vai līst lietus, vai saule spīd – ziedam vissvarīgāk ir palikt pie sava stiebra. Šis zieds esi tu, piedzīvodams prieka, bēdu, grūtību brīžus; taču vissvarīgākais tev ir palikt cieši vienotam ar Mani, kurš esmu visa tā Avots, kas tev vajadzīgs, lai pieņemtu un veiktu Manis uzticēto misiju.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Rūpju nastas

1B_16: Mans bērns, Es skrienu tev pretī, lai steigtos palīgā. Es ņemu tevi Savās rokās; ļauj sev atpūsties pie Manas Sirds. Saki vēlreiz, ka Mani mīli. Tava vajadzība pirmām kārtām ir justies mīlētam. Es esmu Mīlestības Avots. Tāpēc, ka tevi mīlu, Es tevi atbrīvoju no rūpju nastas. Tu izdarīji, kas bija tavos spēkos; ļauj tagad rīkoties Man – caur citiem cilvēkiem; uzticies Man.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres,
tous les lundis, mercredis, jeudis et dimanche à 12 h 30 HAE

logo fcdj