facebook live
Tous les jours
13 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

Tevi runāt no sirds uz sirdi

1C_03: Mans bērns, nāc saritinies Manās rokās. Ļauj sevi mīlēt! Tas šobrīd tev ir pats labākais. Es vēlos ar tevi runāt no sirds uz sirdi. Nāc! Nāc! Ļauj sevi mīlēt! Nāc! Nav atlicis vairs daudz laika, lai tu ļautu sevi šķīstīt Manas Mīlestības Ugunij, jo citādi tevi šķīstīs pārbaudījumu uguns.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tieši šī tuvība

3A_09: Mans bērns, atceries, ka visvērtīgākais laiks, kad tu Man esi visnoderīgākais, ir tas, ko pavadām kopā, nonākdami dziļā tuvībā. Tieši šī tuvība tevi pārveido un lieto neredzamā veidā, kurā notiek tava galvenā misija. Es tevi dievišķi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Viss kļūs iespējams

2B_18: Mans maziņais, Mana maziņā, pats saviem spēkiem tu nevari sasniegt šādu svētuma pakāpi, proti, nevainojamu izturēšanos sadursmju brīžos. Tikai pastāvīgi veldzēdamies no Tēva Mīlestības Avota un ļaudams šai Mīlestībai sevi pārveidot, tu vari apgūt vēlamo izturēšanās veidu. Citiem vārdiem sakot, tikai tad, kad lūgsi un ļausi Tēva Mīlestībai sevī darboties, viss kļūs iespējams, pat šķietami neiespējamais.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Skaties, kā Es rīkojos

1A_27: Mans bērns, skaties, kā Es rīkojos. Pieņem to, ko dodu tev izdzīvot tevis paša šķīstīšanas labā. Paliec savā «iekšējā istabā», kā to lūdz Mana Vissvētā Māte; kļūsti par lūgšanas, slavēšanas, pateicības un jo īpaši Mīlestības būtni. Mans maziņais, Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Jo esi Man noderīgāks

1F_24: Mans bērns, Es ietinu tevi Savā Platajā Apmetnī, lai pasargātu un apklātu ar Savu Ēnu. Jo mazāks, nespēcīgāks un ievainojamāks tu jūties, jo esi Man noderīgāks un jo vairāk Es varu plūst caur tevi un tevi lietot. Es tevi maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tava misija ir vienkārša

1F_22: Mans bērns, tava misija ir vienkārša: ir tikai jāuzņem Mana Mīlestība, jāļauj tai sevi pārveidot; jākļūst par kanālu, kurā brīvi un pārbagātībā plūst Mana Mīlestība, lai tā spētu sasniegt daudzus, kuri tev uzticēti kā neredzamā, tā arī redzamā veidā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tēva Mīlestībai

3A_24: Mans maziņais, Mana maziņā, ja Tēva Mīlestībai dota vara jeb brīvība caur tevi brīvi plūst, lai uzrunātu citas sirdis, tai pašā mirklī, kad kāds cits cilvēks tiek uzrunāts savā sirdī, arī tavējā izplešas un kļūst par vārtiem Tēva Mīlestībai.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es vadīšu ikkatru tavu soli

1A_07: Mans bērns, tas, ko tu pašlaik piedzīvo, ir labākais priekš tevis šodien; rīt tas būs kas cits. Es vadīšu ikkatru tavu soli. Uzticies Man, jo Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Degdama Mīlestībā

1C_18: Mans maziņais, Mana maziņā, ienāc vēl dziļāk Manā Mīlestībā, jo Es allaž esmu klāt un gaidu plaši atplestām rokām, vēloties tevi uzņemt, ieskaut Savās rokās, pieglaust tavu sirdi pie Manējās, lai tava sirds kļūtu tāda pati kā Manējā, degdama Mīlestībā. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es esmu ar tevi

2B_14: Mans mīļais bērns, Es esmu ar tevi un dodu visu, kas tev vajadzīgs, lai turpinātu iet ceļu, kas ir tavējais, un izpildītu misiju, ko Es tev uzticu aiz Mīlestības uz Saviem bērniem. Saņem Manu Tēva Skūpstu un visu Manu maigumu līdz ar Manu Mīlestību, ko tava sirds šobrīd spēj uzņemt.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE