3A_16: Mans maziņais, Mana maziņā, tev, kurš atrodies uz Mīlestības pilnības ceļa, ik dienas jāiegremdējas vēl dziļāk savā iekšienē, lai atklātu dārgumus, ko Tēvs tur noglabājis tavas radīšanas brīdī: neierobežotu TICĪBU tavam Debesu Tēvam, absolūtu PAĻĀVĪBU uz Viņu, lai kas tev ikdienā būtu jāpiedzīvo; CERĪBU, kas pārsniedz jebko, ko vien cilvēks spēj iedomāties; pastāvīgi pieaugošu MĪLESTĪBU, kas nemitīgi atjaunojas, pateicoties tavas sirds atvērtībai.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_17: Mani bērni, laika nav atlicis daudz, ļaujiet sevi aizdedzināt Manas Ugunīgās Mīlestības Ugunij, lai pēc tam aizdedzinātu visu zemi. Svētīgi un svētīgas jūs esat, būdami izredzēti tik grandiozai misijai – pārvērst zemes vaigu, lai padarītu to par Mīlestības Zemi saskaņā ar Tēva plānu. Jūs kļūstat Mīlestība! Es jūs maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_36: Mans maziņais, Mana maziņā, ja tikai tu zinātu, cik Es esmu laimīgs, kad redzu tevi beidzot pieņemam Mīlestību, ko vēlos izliet tavā sirdī! Jā, Mans bērns, tieši tevi Es mīlu tādu, kāds esi. Uzņem vēl vairāk to Mīlestību, ko vēlos izliet tavā sirdī tiešā veidā un arī caur citiem.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_31: Mans bērns, ir tikai viens vienīgs līdzeklis pret tavu brāļu un māsu morālajām ciešanām – tā ir Mīlestība, allaž Mīlestība, tikai un vienīgi Mīlestība, nekas cits kā Mīlestība. Paldies, ka mācies Manā skolā, Mīlestības skolā. Es tevi maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_33: Mans bērns, ir tiešām vajadzīgs laiks, lai noaustu stipru saiti starp mums; tieši šī saite ir stiebrs, kas nes ziedu un dod tam iespēju pretoties vējam un vētrām, kam turklāt līdzi nāk ļoti spēcīgas lietavas. Mans bērns, veltī laiku Man, ļauj sevi piepildīt. Tavs stiebrs kļūs stiprs un izturīgs. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_18: Mans bērns, Es tevi neatstāšu. Tavi «jā», tavas ciešanas, īpaši izjūta, ka attālinies no Manis, liek Man traukties pie tevis, un mūsu atkalredzēšanās prieks ir tikai kļuvis vēl lielāks. Tā pamazām mēs aužam savu vienotību, kas top aizvien skaistāka un stiprāka.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_27: Mans maziņais, Mana maziņā, nekad neaizmirsti, ka derīgs instruments Tēva rokās tu kļūsti, vienīgi atzīdams/a un labprāt pieņemdams/a savu niecīgumu, savu bezspēcību. Tikko pamani sevī mostamies lepnības vai augstprātības jūtas, steidzies atgriezties savas būtības dziļumos, lai atgūtu niecīgumu un uzņemtu Mīlestību, ko Tēvs tev pastāvīgi dāvā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_36: Mans bērns, tu esi atradis žēlastību Manās acīs. Netēlo vairs lielo. Piekrīti būt visumaziņais, visumaziņā, lai Es varētu tevi paņemt Savās rokās, piekļaut tavu sirdi pie Savējās un izliet tajā Mīlestības straumi. Tad tu dziļi sevī izdzirdēsi maigos čukstus, kas tev sacīs: «Es tevi mīlu.» Tu dzirdi, Mans bērns, Es tevi neprātīgi mīlu! Es tevi maigi mīlu!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_18: Mans bērns, kļūsti Mīlestība! Neviens šīs zemes virsū nevar tevi aizkavēt kļūt par to, kam tiki radīts, ja vien tu pats kādam nedod šo varu, sākdams klausīties viņā vairāk nekā Manī. Es tevi maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_07: Mans bērns, ja vien tu zinātu, cik Es esmu laimīgs pievērst tev uzmanību, piekļaut tavu sirdi pie Savējās, pārcirst piesaistes pasaules lietām, lai tu kļūtu pilnīgi brīvs un jau šīszemes dzīves laikā varētu baudīt Dieva bērnu patieso brīvību... Tavas brīvības ceļš ir Mīlestība. Mīlestības ceļš nozīmē uzņemt Mīlestību no tās patiesā Avota. Es tevi maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart