facebook live
Tous les jours
13 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

Pār tavu būtni valda Mīlestība

1B_09: Mans maziņais, Mana maziņā, uzklausi labi, ko tev sacīšu: tev kļūstot par Mīlestību, pār tavu būtni valda Mīlestība, un tad tu sāc pildīt savu patieso Dieva bērna misiju. Tad tu kļūsti par ganu daudzām Manām avīm, par Mīlestības kanālu, proti, tad caur tevi plūst Mīlestība, lai neredzamā veidā sasniegtu dvēseles, kuras iet pazušanā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

No Mana kapa

2A_24: Mans bērns, no Mana kapa pār visu zemi izplūda jauna dzīvība, kamēr Mani vajātāji domāja, ka ir uzvarējuši. Lāzara miesa jau bija sākusi trūdēt, kad Es viņu piecēlu no miroņiem. Es vēlos, lai šie fakti dziļi iespiestos tavā apziņā, jo tie tev māca, cik tālu jāsniedzas tavai cerībai un ticībai. Atceries, ka pagātnes fakti, uz kuriem balstās tava ticība, varenā spēkā parādījās no šķietamas vispārējas neveiksmes.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ļaudams sevi vadīt

3A_08: Mans bērns, turpini iet uz priekšu, nezinādams, kurp tevi vedu; tā tu Man esi visnoderīgākais. Ļaudams sevi vadīt kā mazu bērniņu, tu mācies nemitīgi ieklausīties Manī, un tas ir vēl viens solis tālāk pazemībā. Ikviens solis šajā virzienā tevi ved aizvien tuvāk pie Manas Sirds.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tāpat kā zemei vajadzīgs lietus

1D_26: Mans bērns, tāpat kā zemei vajadzīgs lietus, lai tā spētu nest augļus, tev vajadzīgi gan priecīgi, gan bēdīgi notikumi, kas tev atgadās, lai tu pilnībā kļūtu Mīlestība. Pieņem un atzīsti visu kā tādu, kas nāk no Mīlestības, lai tu pats kļūtu Mīlestība. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Būt sirds un gara vienotībā ar tevi

1E_20: Mans bērns, Man allaž ir jauns prieks būt sirds un gara vienotībā ar tevi. Šī vienotība ir balzams Manai ievainotajai Sirdij. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es allaž esmu ar tevi

3B_21: Manas Sirds mīļā laulātā draudzene, Es allaž esmu ar tevi un gavilēju, iedomādamies svētlaimi, ko izjutīšu, kad būs pienācis mirklis stādīt tevi priekšā Tēvam. Nāc atpūsties pie Manām krūtīm, lai spētu sadzirdēt, kā Manas lūpas tev klusi čukst, maigi un liegi sacīdamas: Es tevi mīlu, Es tevi mīlu, Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Pieņem, pieņem, pieņem

2A_10: Manas Sirds bērns, tu esi sacījis daudzus «jā»; Tēvs no tevis prasa vēl citus, lai pabeigtu Mīlestības meistardarbu, kas tu esi. Nezaudē laiku, skatīdamies uz sevi, pat ne prātodams. Lai tavs skatiens paliek pievērsts Tēvam, uzlūko Viņa Mīlestību. Necenties kļūt tās cienīgs vai to izpelnīties, jo tu nekad nespēsi izpelnīties tik pilnīgu Mīlestību. Pieņem, pieņem, pieņem Viņa Labestību, Žēlsirdību un Mīlestību, jo Viņš to tā vēlas.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Turpini veidā uzrunāt sirdis

1C_13: Mans bērns, tas Man allaž ir jauns Prieks, kad tu vērsies pie Manis. Man patīk redzēt, ka tu Manī klausies. Turpini lūgt Tēvu kopā ar Mani un Manu Svēto Māti, lai sirdis atvērtos un sāktu Manī klausīties. Žēlsirdība un Piedošana allaž ir līdzās, gatavas dāvāšanai tiem, kuri sevi atzīst par grēciniekiem. Turpini neredzamā veidā uzrunāt sirdis, lai tās atvērtos Tēva lielajai Žēlsirdībai.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tas ir tagad, šai pašā mirklī

2B_24: Mans maziņais, Mana maziņā, Es aicinu tevi atvērt sirdi, lai tu uzņemtu Mīlestību, ko vēlos tajā izliet – un ne jau pēc gada, pusgada, mēneša vai rīt. Zini, ka tas ir tagad, šai pašā mirklī.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Nāc atpūsties pie Manas Sirds

1C_25: Mans bērns, nāc atpūsties pie Manas Sirds, uztici Man savu nastu. Tu atzīsi, ka Mans jūgs ir viegls. Ar tavu atļauju Es pārcērtu saites citu pēc citas, lai darītu tevi pilnīgi brīvu! Īstā brīvība pastāv tavā sirdī. Tieši tavu sirdi Es vēlos brīvu, jo gribu, lai tā visa pieder Man.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE