facebook live
Tous les jours
13 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

Piekrist ļaut sevi «izjaukt»

3A_19: Mans mīļais maziņais, Mana mīļā maziņā, piekrist Man sekot nozīmē piekrist ļaut sevi «izjaukt», lai pēc tam tu tiktu atkal «salikts/a kopā» saskaņā ar Mana Tēva Gribu. Uztici Man savu nastu, un tu redzēsi, ka Mans jūgs ir viegls. Nebīsties. Svētīgs/a tu esi, jo esi atradis/usi žēlastību Manās acīs un tev pastāvīgi seko Mana Mīlestība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Lūdz Man pazemību

1D_40: Mans bērns, lūdz Man pazemību un paklausību, lai tu nepārtraukti darbotos ticībā. Tev ne no kā nav jābīstas, jo Mīlestība pati par tevi rūpējas, lai tu kļūtu Mīlestība... Allaž jautā Tēvam, ko Viņš no tevis vēlas ikkatros apstākļos, ko tu sastop savā ceļā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Viss ir Tēva rokās

1D_38: Mans bērns, viss ir Tēva rokās, tev ne no kā nav jābīstas. Tev ne par ko nav jāraizējas vai jāuztraucas, zinot, ka tavs Tēvs, kurš tevi neprātīgi mīl, parūpējas par visu līdz vismazākajiem sīkumiem... Jo vairāk tu uzticies, jo vairāk arī Tēvs spēj darboties, lai tevi atbrīvotu un piepildītu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Veltī laiku Mīlestības uzņemšanai

1D_04: Mans bērns, veltī laiku Mīlestības uzņemšanai. Šis laiks tev ir visvērtīgākais. Mīlestība, kas atrodas tevī, pārveido tevi un, kad būs pārveidojusi, izplatīsies daudzās citās sirdīs. Tev tikai jāļauj, lai Mīlestība aktivizējas tevī, lai tā turpinātu aktivēties ap tevi un caur tevi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Sagatavoju tavu sirdi

1F_13: Mans bērns, Es dzirdēju tavu lūgšanu un sagatavoju tavu sirdi tam, kas tev jāpiedzīvo tuvākajās dienās. Tu esi Mans izredzētais. Man patīk tava paklausība un lielās ilgas darīt vienīgi Manu Gribu. Es tevi neprātīgi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tavu sākotnējo skaistumu

1D_13: Mans bērns, cik Es esmu laimīgs, kad tu Man uztici savas vājības un nedrošības. Ik reizi tās tiek nestas priekšā Tēvam, kurš ar Savu – Radītāja – Pirkstu pārrauj saites un pabeidz tevī Savu radīšanu, dāvājot tev tavu sākotnējo skaistumu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tavu sirdi Es vēlos brīvu

1C_26: Mans bērns, tieši tavu sirdi Es vēlos brīvu, jo gribu, lai tā visa pieder Man. Kad piekrīti ierādīt Man pirmo vietu savās nodarbēs, tu iepriecini Manu dievišķo Sirdi! Tomēr Es vēlos tavu sirdi piepildīt vēl vairāk. Lai tā pastāvīgi paliek pievērsta Man un spēj baudīt Manu Mīlestību!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Galvenie tavā rīcībā nodotie līdzekļi

2A_33: Mans maziņais, Mana maziņā, lai kļūtu par Mīlestību, lūgšana, sakramentu pieņemšana, gavēnis un adorācija joprojām paliek galvenie tavā rīcībā nodotie līdzekļi. Lai tos pilnā mērā izmantotu, tavam «jā» jābūt pilnīgam, tavai iesaistei – nepārprotamai.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mans bērns, ej uz priekšu

1E_19: Mans bērns, ej uz priekšu, un, kamēr to darīsi, barjeras kritīs cita pēc citas. Neuztraucies. Mācies uzticēties Man. Es vienmēr esmu ar tevi... Vēlos, lai tu pilnībā piederi Man; turpini klausīties Manī. Es tevi vadu un mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Apcerot Manas Ciešanas

1F_21: Mans bērns, apcerot Manas Ciešanas, Tavas Debesu Māmiņas ciešanas un Svēto – savu priekšgājēju – ciešanas, tu tajās pasmelsi spēku, kas vajadzīgs, lai tavs «jā» nešķobītos. Svētīgs tu esi, spēdams ciest kopā ar Mani.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE