1F_36: Mans bērns, kad Mīlestība būs pilnībā tevi piesūcinājusi, tu būsi kā sūklis, kas izdala ūdeni visur, kur vien tas aiznests. Tu izplatīsi Mīlestību visur, kur vien iesi. Allaž veltī laiku, lai ļautu sevī iesūkties šim Mīlestības lietum, kas nemitīgi pārbagātībā līst pār tevi. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_13: Mans bērns, tas Man allaž ir jauns Prieks, kad tu vērsies pie Manis. Man patīk redzēt, ka tu Manī klausies. Turpini lūgt Tēvu kopā ar Mani un Manu Svēto Māti, lai sirdis atvērtos un sāktu Manī klausīties. Žēlsirdība un Piedošana allaž ir līdzās, gatavas dāvāšanai tiem, kuri sevi atzīst par grēciniekiem. Turpini neredzamā veidā uzrunāt sirdis, lai tās atvērtos Tēva lielajai Žēlsirdībai.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_38: Mans maziņais, Mana maziņā, tu pašlaik saņem visskaistāko, vislielāko dāvanu: Manu Mīlestību. Tu piedzīvo pārveidi, kļūdams Mīlestības pilna būtne. Tieši šī pārveide tevī izraisīs vēlēšanos palīdzēt citiem aiz mīlestības.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_21: Mans bērns, lūdz Mani nākt un pārcirst visas tavas piesaistes pasaulei un materiālajiem labumiem. Es gribu, lai tu kļūsti pilnīgi brīva būtne; lai tu atklātu Dieva bērnu patieso brīvību, kādu Tēvs to vēlējās Radīšanas brīdī. Lai kļūtu Mīlestība, tev no jauna jāatklāj sava sākotnējā brīvība, šī lielā, visiem nepieciešamā brīvība. Es tevi mīlu un vēlos, lai pilnībā piederi Man.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_08: Manas Sirds mazo pērlīt, nāc, paslēpies Manās rokās, tu, kuru jau sen gaidu. Cik Es esmu laimīgs, redzot, ka tu atzīsti savu niecīgumu, trauslumu, vājumu, ievainojamību un bezspēcību! Tikai tad Es varu pieglaust tavu sirdi pie Savējās un izliet tajā Ugunīgas Mīlestības straumi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1F_15: Mans bērns, pateicies un slavē jau tagad par to, ko Es paveikšu pat ar kāda nelaimīga notikuma palīdzību. Atceries, ko Es izdarīju Sava drauga Lācara labā, viņu augšāmceļot, kad viņa miesa jau bija sākusi trūdēt.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_37: Mans bērns, ļauj Mīlestībai rūpēties par tevi un nodod Tēva Žēlsirdības ziņā to, kas tev nepatīk, vienalga, sevī vai citos. Tu esi pārāk mazs, lai pats spētu mainīties, kur nu vēl mainīt citus. Taču Mīlestība vēlas mainīt un šķīstīt visu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_26: Mans bērns, ik reizi, kad tev ciešanas šķiet pārāk smagas un grūtas, nāc un meties Manās rokās. Uztici savas ciešanas Man, un tu atzīsi, ka Mans jūgs ir viegls. Nebīsties. Es esmu dzirdējis tavas lūgšanas un dedzīgos saucienus. Tu esi atradis žēlastību Manās acīs. Mana Sirds deg Mīlestībā uz tevi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_06: Mans maziņais, Mana maziņā, Saviem apustuļiem Es teicu, ka tikai pēc Mīlestības, kāda viņiem būs citam pret citu, pārējie ļaudis viņus atzīs par Maniem mācekļiem. Arī mūsdienās jūs par Maniem izredzētajiem tiksiet atzīti pēc šīs zīmes. Tāpat pēc Mīlestības, ko izjutīsi pret citiem, tu varēsi secināt, vai esi Mīlestības pilna būtne vai ne.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tev ir tik daudz apliecinājumu, ka Es tevi mīlu

1A_32: Mans bērns, uzticies Man, neredzēdams un nezinādams, kurp tevi vedu. Tev ir tik daudz apliecinājumu, ka Es tevi mīlu, ka vēlos tavu labumu. Tu esi Mans izredzētais/Mana izredzētā, Es esmu tavs Vadonis; esi bez baiļu, nebīsties. Es esmu šeit. Es tevi mīlu un sargāju. Ko tad vēl vairāk tu gribi? Atbildi Man! 1 sējuma, 14 vēstījuma.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart