1D_03: Mans bērns, Nebīsties, Es esmu ar tevi un, kad Tēvs uztic kādu misiju, Viņš dod arī visas nepieciešamās žēlastības... Neaizmirsti, ka tas ir Mans darbs, nevis tavējais. Tev tikai jāpaliek, klausoties Manī, un jāļauj sevi mīlēt. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_33: Mans mīļais bērns, ar prieku Sirdī Es pieņemu to, ko tu Man velti. Viss, kas Man tiek uzupurēts, tiek pieņemts un šķīstīts, lai atkal atgrieztos zemes virsū kā žēlastības un svētības tev un cilvēkiem, kurus ik mirkli izraugu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_06: Mans bērns, nebīsties, Tēvs pats tevi vada, tu esi uz ceļa, ko Viņš tev izraudzījis. Ļauj sevi atraisīt, šķīstīt, svētdarīt, pārveidot, mīlēt un piepildīt. Kopā ar Mani pateicies Tēvam, ka tas tā notiek. Es sniedzu tev Savu Mīlestību. Kā Es tevi mīlu!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_01: Mans bērns, nebīsties, turpini iet uz priekšu ticībā. Kad tevī valdīs Mans miers, tu nopratīsi, ka esi uz pareizā ceļa. Tāpat pateicoties tieši šim mieram, ko izjutīsi, tu varēsi turpināt virzīties uz priekšu un pieņemt Mana Tēva Gribai atbilstošus lēmumus.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1F_09: Mans bērns, jā, esmu sadzirdējis tavu lūgšanu, daru to par Savējo un lieku Tēva priekšā. Es pieņemu tavas ciešanas. Es pievienoju tās Savējām, lai no tām izveidotu rožu pušķi, ko pasniegt Tēvam. Tev ne no kā nav jābīstas, Tēvs tev ir pievērsis Savu skatienu. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_11: Mans mīļais bērns, Es esmu tavs Tēvs. Manai Mīlestībai uz tevi nav robežu. Man patīk ar tevi tikties tavas būtības dziļumos. Šie dziļumi ir vieta, kuru esmu izraudzījis, lai tevi sastaptu, uzrunātu, mācītu, bet jo īpaši – mīlētu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_01: Mans maziņais, Mana maziņā, Tu Man esi vajadzīgs, Man jāatdusas tevī, Man tevi jāpadara par patiesu mājokli Sev. Paliec Manā Klātbūtnē, lai, kā nākas, saņemtu Mīlestības straumes, ko izleju tevī un vienlaikus visos tavējos. Ļauj sevi mīlēt. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_29: Mans bērns, iespiezdamies tavā sirdī, Es vienlaikus iespiežos arī ikviena tava tuvinieka sirdī. Tavējie ir arī Manējie, neaizmirsti to, un Man ir daudz žēlastību ikkatram no viņiem.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_04: Mans bērns, Es pateicos Tēvam par jauno radījumu, kurš tevī ieņem arvien vairāk vietas un kļūst viens ar Mani. Viņu pastāvīgi uztur Mana Mīlestība, kad viņš dzird ausī čukstam vārdus, ko Es nemitīgi viņam atkārtoju: Es tevi mīlu, Es tevi mīlu, Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_12: Mans bērns, nebīsties. Tu esi atradis žēlastību Manās acīs. Brīžos, kad izjūti grūtības kontrolēt savas domas, ko nodarbina ārējas lietas, tu saskaries ar savu vājumu, saviem ierobežojumiem. Bez Manis tu nekā nespēj darīt, pat lūgties ne; viss ir žēlastība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart