facebook live
Tous les jours
12 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

Es atvēršu visas durvis

3A_32: Mans bērns, turpini iet uz priekšu tīrā ticībā. Tu taču esi liecinieks, ka Es tevi vadu un iedvesmoju. Nebīsties, Es atvēršu visas durvis, kam jātiek atvērtām, un aizvēršu visas, kam jātiek aizvērtām. Tu kārtējo reizi būsi Manas Darbības liecinieks. Es tevi dievišķi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es tev dodu lielāku ticību

1C_31: Mans bērns, paliec, klausoties Manī! Domā par Manu Mīlestību uz tevi! Turpini Mani uzlūkot! Ļauj sevi mīlēt! Paliec mazs! Tavā niecīgumā slēpjas Mana atdusa un Mana Mīlestība. Es tev dodu lielāku ticību. Pieņem to nevis savu nopelnu, bet Manas žēlastības un Mīlestības dēļ. Es tev dodu Savu Mieru!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mana Mīlestība uz tevi ir tik liela

1B_03: Mans maziņais, Mana maziņā, Mana Mīlestība uz tevi ir tik liela, ka Es tev nespēju nekā atsacīt. Pirms vēl tu raidi Man kādu lūgumu, Es jau esmu sadzirdējis tavas sirds vēlmi. Es to padaru par Savējo un dāvāju Tēvam, tavam Tēvam, Mūsu Tēvam, un Viņš to atplestām rokām saņem Savā Mīlestībā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tāpat kā zemei vajadzīgs lietus

1D_26: Mans bērns, tāpat kā zemei vajadzīgs lietus, lai tā spētu nest augļus, tev vajadzīgi gan priecīgi, gan bēdīgi notikumi, kas tev atgadās, lai tu pilnībā kļūtu Mīlestība. Pieņem un atzīsti visu kā tādu, kas nāk no Mīlestības, lai tu pats kļūtu Mīlestība. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mana Sirds deg Mīlestībā uz tevi

3A_40: Mans bērns, Mana Sirds deg Mīlestībā uz tevi, un Es degu ilgās pēc ciešākas tuvības ar tevi. Tu esi ļoti vērtīgs Man, savam Dievam. Tu esi Man vajadzīgs, un jo īpaši Man tevi jāredz ļoti tuvu pie Manas Sirds. Man ir daudz Mīlestības, ko tevī izliet; ļauj sevi piepildīt. Manas Sirds bērns, Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Nevienas ciešanas, nav bezjēdzīgas

1F_19: Mans bērns, nevienas ciešanas, kas jums atgadās, nav bezjēdzīgas. Mazām vai lielām, vieglām vai smagām, īslaicīgām vai ilgām – tām ir ļoti liela nozīme jūsu dzīvē. Ciešanas cilvēciskas būtnes uzplaukšanai un izaugsmei ir tikpat nepieciešamas kā lietus stādam.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Izjustu Manu Mīlestību

3A_23: Mans bērns, nāc tuvāk pie Manas Sirds, lai aizvien vairāk izjustu Manu Mīlestību. Tu Man esi vajadzīgs, tu esi vērtīgs Manās acīs. Pieņem Manu Mīlestību, un tu redzēsi, ka tam, ko uzskatīji par svarīgu, patiesībā nav nekādas nozīmes. Es degu Mīlestībā uz tevi, jo dievišķi tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Atceries, ko Es izdarīju

1F_15: Mans bērns, pateicies un slavē jau tagad par to, ko Es paveikšu pat ar kāda nelaimīga notikuma palīdzību. Atceries, ko Es izdarīju Sava drauga Lācara labā, viņu augšāmceļot, kad viņa miesa jau bija sākusi trūdēt.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Dieva Mīlestību uz tevi tu

1D_10: Mans bērns, Dieva Mīlestību uz tevi tu vari atklāt vienīgi, ļaudams sevi mīlēt. Dieva lielo Žēlsirdību tu vari atklāt vienīgi tad, ja piekrīti, ka tev tiek pilnībā piedots līdz pat tavu kļūdu niecīgākajiem sīkumiem. Pieņem Manu Mīlestību un Žēlsirdību! Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ja vien tu pazītu Mīlestību

1F_33: Mans bērns, ja vien tu pazītu Mīlestību, kas pastāv Debesīs, ja vien tu pazītu Mīlestību, ko Tēvs vēlas izliet tevī un visos Savos zemes bērnos… Ja tu zinātu visu, ko Mīlestība paveic sirdī, kad tiek pilnībā pieņemta, tu nevēlētos neko citu kā Mīlestību. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 12 h 30 HAE