facebook live
Tous les jours
13 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

Es vēlos, lai tu būtu laimīgs

1A_25: Mans bērns, Es vēlos, lai tu būtu laimīgs un justos labi, taču vispirms tev jāpiekrīt ļaut sevi mīlēt. Gribu tevi ņemt Savās rokās, pārsiet tavas brūces, tevi apmīļot un, ja nepieciešams, notīrīt. Gribu, lai tu nobaudi Manu Mīlestību.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es apsedzu tevi ar Savu Apmetni, lai pasargātu

1E_23: Mans bērns, lai kur tu būtu, lai ko darītu, Es vienmēr esmu ar tevi. Tāpēc tev ne no kā nav jābīstas. Es apsedzu tevi ar Savu Apmetni, lai pasargātu no Ienaidnieka – sātana – spēkiem, un vienlaikus apsedzu visus tavējos, kā arī tos un tās, kuri tev uzticēti. Es tevi neprātīgi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Jo vairāk tu kļūsi Mīlestība

1C_20: Mans bērns, jo vairāk tu kļūsi Mīlestība, jo vairāk tavs skatiens pievērsīsies Mīlestībai un jo vairāk tu spēsi būt liecinieks tam, ko Tā patlaban visos iespējamos veidos paveic sirdīs. Kļūdams Mīlestība, tu nemitīgi lūdz Tēvu kopā ar Mani un Manu Svēto Māti; tad Mīlestībai atveras daudz jo daudz siržu. Mīlestība tevi mīl.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Būtiska ir

3B_13: Mans maziņais, Mana maziņā, tu nedrīksti atstāt novārtā būtisko uz tā rēķina, kas ir otršķirīgs. Būtiska ir ciešā sadraudzība starp mums, bet otršķirīgs ir viss, kas atrodas ārpus mūsu tuvajām attiecībām, kas Man ir ar tevi un tev ar Mani, savu Dievu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tas ir balzams Manai Sirdij

1C_02: Mans maziņais, Mana maziņā, apliecini Man atkal un atkal savu mīlestību visas šīs dienas gaitā. Tas ir balzams Manai Sirdij, kura cieš, redzot, kā tie un tās, kurus mīlu, noraida Manu Mīlestību un paliek kurli pret Maniem atkārtotajiem saucieniem! Pateicies Tēvam, ka Viņam labpatīk dāvāt tik daudz Mīlestības Saviem zemes bērniem!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Iznīcinošas domas

2B_07: Mans bērns, kaut arī tu neteiksi otram nevienu nepatīkamu vai aizskarošu vārdu, bet tavas domas par viņu būs kritiskas, negatīvas vai aizspriedumu pārpilnas, – tu liegsi Mīlestībai brīvi plūst sevī un caur sevi. Tādas iznīcinošas domas jāatdod Tēva Žēlsirdībai, lūdzot Viņu pārvērst tavu sirdi, lai padarītu to spējīgu pieņemt otru tādu, kāds viņš ir, un ļautu Mīlestībai brīvi plūst starp jums.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tu vari kļūt Mīlestības pilna būtne

2B_20: Mans bērns, vienīgi tāpēc, ka Mīlestība tevi mīl, tu vari kļūt Mīlestības pilna būtne. Visu, ko izjutīsi pretēju Mīlestībai, atdod Tēva Žēlsirdībai, lai Viņš to pārvērstu Mīlestībā. Mācies uzlūkot, ko skaistu Tēvs paveic otrā cilvēkā, nevis saskatīt trūkumus un kļūdas.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es atdevu Savu dzīvību par tevi

1C_04: Mans bērns, Es tevi mīlu; Es atdevu Savu dzīvību par tevi; Es nevēlos redzēt tevi ciešam; vēlos, lai tu esi laimīgs. Mīlestība, ko jūti, ir Tēva Mīlestība, kas brīvi plūst Manā Sirdī, kā arī Manas Svētās Mātes un visu to siržu Mīlestība, kuras ļāvušas sevi uzpotēt. Taču ir vēl gana daudz vietas, lai uzpotētu visas šīszemes sirdis.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ik reizi, kad tu esi ar mieru

1E_33: Mans bērns, ik reizi, kad tu esi ar mieru, ka tava griba ieņem mazāk vietas, Manējā to aizņem vairāk, un tieši tā mazpamazām Mana Griba aizvien biežāk izpaužas caur tevi. Tu esi Mana Mīlestība. Kā Es tevi mīlu!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tad tu būsi brīvs

3A_37: Mans maziņais, Mana maziņā, lai ko tu darītu, Es esmu ar tevi. Paliec Manā Klātbūtnē; ļauj sevi vadīt Man, tavam Dievam. Uztici Man visu, tad tu būsi brīvs, lai atrastos tuvās attiecībās ar Mani. Es tevi dievišķi un maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE