facebook live
Tous les jours
13 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

Palūkojies uz Maniem darbiem

1F_16: Mans bērns, palūkojies uz Maniem darbiem pie tiem un tām, kuri bija Manā tuvumā, – tu mācīsies cerēt, lai kas arī notiktu par spīti visiem. Šorīt Es izleju tevī padziļinātas ticības žēlastību. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Turpini uzticēt Man savas ciešanas

2A_07: Mans bērns, turpini uzticēt Man savas ciešanas, tiklīdz tās izjūti. Tu aizvien vairāk atklāsi Manu Klātbūtni, kas atvieglo tavu nastu. Atceries, ka nekad neesi viens, Es allaž esmu ar tevi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Apzinies

1D_36: Mans bērns, nāc saritinies Manās rokās. Vienīgi tur tu vari ieiet lielajā Dieva bērnu brīvībā. Apzinies: ik reizi, kad tu ārēji rosies, tevi pārņem bažas un raizes; kad atgriezies pie Manis, tu atklāj Mieru un Prieku.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Slavē Tēvu

3A_02: Mans bērns, slavē Tēvu par to, ko Viņš paveic tevī, ap tevi un caur tevi. Tu esi balzams Manai ievainotajai Sirdij. Mana Sirds deg Mīlestībā uz tevi, reto un vērtīgo pērlīti. Es tevi dievišķi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es labprāt nāku tev palīgā

1C_09: Mans nabaga maziņais, Mana nabaga maziņā, Es labprāt nāku tev palīgā, tāpat kā tu labprāt gāji palīgā ikvienam no saviem mazajiem, lai paceltu viņu savās rokās, piekļautu pie sirds un viņam sacītu: nebīsties, vectētiņš / vecmāmiņa tevi mīl. Es esmu šeit un tevi sargāju.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es ik mirkli uzrunāju daudzas dvēseles

3A_04: Mans bērns, pateicoties «jā», ko tu Man regulāri sniedz, Es ik mirkli uzrunāju daudzas dvēseles visā pasaulē. Tu esi ļoti vērtīgs Man, savam Dievam. Mana Sirds deg Mīlestībā uz tevi. Tu piederi Man. Es piederu tev. Es tevi dievišķi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tev ne no kā nav jābīstas

3A_25: Mans bērns, tev ne no kā nav jābīstas. Mana Svētā Māte tevi ņem Savās rokās un auklē, lai tu atgūtu savu bērna sirdi un lai to dziedinātu Tēva Mīlestība, kas vēlas tevī izlieties, ja tu Tai atļausi sevī iespiesties.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es vēlos tevi paturēt Savā tuvumā

3B_36: Mans bērns, Es vēlos tevi paturēt Savā tuvumā; neaizej tālu prom no Manis, gribēdams sekot pasaules domām. Nāc mesties Manos apskāvienos, un tur tu ik reizi atradīsi atpūtu un stiprinājumu. Man ir vēl daudz Mīlestības, ko tev dāvāt. Tu esi viens no Maniem izredzētajiem. Mana Sirds deg Mīlestībā uz tevi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Nāc paslēpies Manās rokās

2A_08: Manas Sirds mazo pērlīt, nāc, paslēpies Manās rokās, tu, kuru jau sen gaidu. Cik Es esmu laimīgs, redzot, ka tu atzīsti savu niecīgumu, trauslumu, vājumu, ievainojamību un bezspēcību! Tikai tad Es varu pieglaust tavu sirdi pie Savējās un izliet tajā Ugunīgas Mīlestības straumi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tu esi uz lielās ceļa

1E_05: Mans bērns, tu esi uz lielās pārveides ceļa, kas tevi ved uz svētumu; tev jāizdzīvo daudz atraisīšanos. Ik reizi, kad Tēvs pārrauj kādu saiti, tu piedzīvo skumjas, sava veida nāvi, un tieši tas tev ļauj iet tālāk.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE