facebook live
Tous les Mardi, jeudis
et vendredis à 12 : 30 HAE.
Votre dose d'amour
quotidienne!

Dod Man savu ticības mazumiņu

1F_17: Mans bērns, dod Man savu ticības mazumiņu, Es tā vietā likšu apustuļa un pravieša ticību. TICĪBA un MĪLESTĪBA ir nešķiramas. Kļūstot par TICĪBAS būtnēm, jūs kļūstat MĪLESTĪBAS būtnes. Kļūstot par MĪLESTĪBAS būtnēm, jūs kļūstat TICĪBAS būtnes.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ļauj Manai Mīlestībai tevi aizdedzināt

1A_22: Mans bērns, Manā Klātbūtnē un tavas būtības dziļumos pavadītais laiks ir visvērtīgākais, jo tikai un vienīgi tad tu ar Manu Liesmu saskaries tiešā veidā. Ļauj Man un Manai Mīlestībai tevi aizdedzināt. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es vēlos noslēgt ar tevi jaunu Derību

1F_34: Mans bērns, kā Savā mājoklī Es vēlos apmesties tavas sirds iekšienē, tāpat kā vēlos, lai tu allaž mājotu Manas Sirds iekšienē. Es vēlos noslēgt ar tevi jaunu Derību. Es vēlos salaulāties ar tavu dvēseli.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tu bieži prāto

3A_15: Mans maziņais, Mana maziņā, tu bieži prāto, vēlēdamies saprast, kā pildīt Tēva Gribu, kā to pazīt. Uz šo jautājumu atbilde ir tikai viena: jākļūst Viņam par tuvu draugu. Par tādu tu kļūsti, pavadot laiku, daudz laika ciešā tuvībā ar Viņu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Cauri dažnedažādiem notikumiem

1D_08: Mans bērns, tev savā dzīvē jāiet cauri dažnedažādiem notikumiem, lai tu uzplauktu un kļūtu skaists Manās acīs. Jo sevišķi tev jāuzņem Mana Mīlestība, zinot, ka Es tevi mīlu un esmu par tevi nomodā, ka Es tevi sargāju un vadu visniecīgākajos sīkumos... Uzticies Man vēl vairāk, ļauj sevi mīlēt!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Būtiska ir

3B_13: Mans maziņais, Mana maziņā, tu nedrīksti atstāt novārtā būtisko uz tā rēķina, kas ir otršķirīgs. Būtiska ir ciešā sadraudzība starp mums, bet otršķirīgs ir viss, kas atrodas ārpus mūsu tuvajām attiecībām, kas Man ir ar tevi un tev ar Mani, savu Dievu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Laudama Man atvērt tavas sirds ziedlapiņas

3B_05: Dārgo pērlīt, svētīga tu esi, ļaudama Man atvērt tavas sirds ziedlapiņas, lai apbrīnotu pērli, kas apslēpta tevī, skaistajā puķē! Mana Sirds deg Mīlestībā uz tevi. Jā, Mans bērns, ieklausies, ko Es klusi čukstu tavā sirdī: Es tevi mīlu, Es tevi mīlu, Es, tavs Radītājs, tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Jūsu ciešanas nav veltīgas

3B_40: Mani zemes bērni, jūs, kuri šobrīd ciešat, – jūsu ciešanas nav veltīgas, jo īpaši ja tās tiek uzupurētas Man. Visai zemei ir jātiek šķīstītai, un šo nepieciešamību izraisa Manas tautas nomaldi. Necentieties uzlabot situāciju pašu spēkiem, tas jums neizdosies! Pārtrauciet skatīties uz sevi! Pievērsieties Man, savam Dievam. Manī jūs atradīsiet Mieru, Prieku, Mīlestību un Gaismu, kas jums palīdzēs. Atzīstiet savas kļūdas, maldus, trauslumu, ievainojamību, un jūs būsiet Manas Darbības liecinieki. Mana Sirds deg Mīlestībā uz ikvienu no jums. Jūsu Tēvs.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mīlestības, ko izjutīsi pret citiem

2B_06: Mans maziņais, Mana maziņā, Saviem apustuļiem Es teicu, ka tikai pēc Mīlestības, kāda viņiem būs citam pret citu, pārējie ļaudis viņus atzīs par Maniem mācekļiem. Arī mūsdienās jūs par Maniem izredzētajiem tiksiet atzīti pēc šīs zīmes. Tāpat pēc Mīlestības, ko izjutīsi pret citiem, tu varēsi secināt, vai esi Mīlestības pilna būtne vai ne.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Atzīsti savas sirds aizvērtās vietas

1F_30: Mans bērns, atzīsti savas sirds aizvērtās vietas un uzupurē tās Tēvam, lai Viņš ar Savu Radītāja roku tās jo plaši atvērtu, tādējādi liekot Savai Mīlestībai brīvi plūst tavā sirdī.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

28 January 2023
1F_30: Mans bērns, atzīsti savas sirds aizvērtās vietas un uzupurē tās Tēvam, lai Viņš ar Savu Radītāja roku tās jo plaši atvērtu, tādējādi liekot Savai Mīlestībai brīvi plūst tavā sirdī.
bitmap 2

Une expérience utilisateur améliorée

Téléchargez notre application maintenant

bitmap 3
mobile bitmap 3