facebook live
Tous les jours
12 h 30 hne
Votre dose d'amour
quotidienne!

Tas ir Mans darbs, nevis tavējais

1D_03: Mans bērns, Nebīsties, Es esmu ar tevi un, kad Tēvs uztic kādu misiju, Viņš dod arī visas nepieciešamās žēlastības... Neaizmirsti, ka tas ir Mans darbs, nevis tavējais. Tev tikai jāpaliek, klausoties Manī, un jāļauj sevi mīlēt. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tādējādi kļūt par instrumentu Tēva rokās

1C_37: Mans bērns, Es gribu, lai tu kļūtu Mīlestība tāpat kā Es! Tā ir tava patiesā misija, kurai tu tiki radīts! Svētīgs tu esi, ja spēj sākt savu patieso misiju jau šīszemes dzīves laikā... un tādējādi kļūt par instrumentu Tēva rokās, lai cilvēkus, kuri šobrīd dzīvo zemes virsū, aicinātu iesaistīties viņu patiesajā misijā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tas ir balzams Manai Sirdij

1C_02: Mans maziņais, Mana maziņā, apliecini Man atkal un atkal savu mīlestību visas šīs dienas gaitā. Tas ir balzams Manai Sirdij, kura cieš, redzot, kā tie un tās, kurus mīlu, noraida Manu Mīlestību un paliek kurli pret Maniem atkārtotajiem saucieniem! Pateicies Tēvam, ka Viņam labpatīk dāvāt tik daudz Mīlestības Saviem zemes bērniem!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Jaunais radījums

2B_03: Mans maziņais, Mana maziņā, jaunais radījums, kurš veidojas tevī, pastāvīgi atrodas slavēšanas, pielūgsmes un pateicības stāvoklī. Tas paliek gavilēs, jo zina, ka jebkādas nepatikšanas, ciešanas, slimības vai citi pārbaudījumi veicina tā šķīstīšanu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es gribu būt kopā

1B_04: Mans maziņais, Mana maziņā, Es gribu būt kopā ar tevi tāpat, kā esmu kopā ar Savu Tēvu, lai tu varētu pastāvīgi smelties spēkus Mūsu Mīlestībā. To cilvēku sirdis, kurus tu sastapsi ceļā, uzrunās Mūsu Mīlestība. Tu esi tikai Mūsu rīcības liecinieks; dzīvo ne vairs tu, bet tevī dzīvojam Mēs.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tu esi atradis žēlastību Manās acīs

2B_36: Mans bērns, tu esi atradis žēlastību Manās acīs. Netēlo vairs lielo. Piekrīti būt visumaziņais, visumaziņā, lai Es varētu tevi paņemt Savās rokās, piekļaut tavu sirdi pie Savējās un izliet tajā Mīlestības straumi. Tad tu dziļi sevī izdzirdēsi maigos čukstus, kas tev sacīs: «Es tevi mīlu.» Tu dzirdi, Mans bērns, Es tevi neprātīgi mīlu! Es tevi maigi mīlu!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tēva plāns

1D_33: Mans bērns, Tēva plāns paredz, ka vispirms tu kļūsti Mīlestība, dod savu pilnīgo beznosacījumu «jā» sevis pārveidošanai, nekavējoties dodies misijā neredzamā veidā ar lūgšanu, pielūgsmi, sakramentu pieņemšanu un arī gavēni.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tev jāpieņem kā vieni, tā otri

1E_11: Mans bērns, Es atkal traucos pie tevis, lai ņemtu tevi Savās rokās, pieglaustu pie Savas sirds un tev sacītu: «Ļauj sevi mīlēt.» Tu piedzīvo pārbaudījumu un gaviļu mirkļus. Tev jāpieņem kā vieni, tā otri, jo šobrīd tev tie nepieciešami. Es tevi maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Nekas nevirzās uz priekšu

1E_30: Mans bērns, tu esi vērtīgs Manās acīs, un tava situācija ir Manā ziņā. Tieši brīdī, kad, tavuprāt, nekas nevirzās uz priekšu, Es paveicu visvairāk. Un, ja Es vēlos tevi lietot, tad vienīgi tādēļ, lai pieaugtu tava ticība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Turpini veidā uzrunāt sirdis

1C_13: Mans bērns, tas Man allaž ir jauns Prieks, kad tu vērsies pie Manis. Man patīk redzēt, ka tu Manī klausies. Turpini lūgt Tēvu kopā ar Mani un Manu Svēto Māti, lai sirdis atvērtos un sāktu Manī klausīties. Žēlsirdība un Piedošana allaž ir līdzās, gatavas dāvāšanai tiem, kuri sevi atzīst par grēciniekiem. Turpini neredzamā veidā uzrunāt sirdis, lai tās atvērtos Tēva lielajai Žēlsirdībai.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE