Tas, kas liekas esam pārbaudījums

1E_02: Mans bērns, tas, kas liekas esam pārbaudījums, allaž ir žēlastību un svētību avots tam, kurš to pieņem. Piekrīti to izdzīvot, pilnībā ieliekot Tēva rokās. Es tevi maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Turpini iet uz priekšu ticībā

2A_01: Mans bērns, nebīsties, turpini iet uz priekšu ticībā. Kad tevī valdīs Mans miers, tu nopratīsi, ka esi uz pareizā ceļa. Tāpat pateicoties tieši šim mieram, ko izjutīsi, tu varēsi turpināt virzīties uz priekšu un pieņemt Mana Tēva Gribai atbilstošus lēmumus.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Man ir tikai viena vēlēšanās

1E_29: Mans bērns, nebīsties nākt paslēpties Manās rokās. Ik reizi, kad tu pasper soli Man pretī, Es tev paejos pretī desmit. Man ir tikai viena vēlēšanās: būt tuvāk tev. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ieliec visu savu drošību

1C_05: Mans maziņais, Mana maziņā, ieliec visu savu drošību un materiālos labumus Manās rokās un veltī Man, lai tu pats no tā tiktu pilnībā atbrīvots, atraisīts, tā ka tu spētu šos labumus un nodrošinājumus uzlūkot, piešķirdams tiem to patieso vērtību, tas ir – nekādu... Vienīgā patiesā vērtība tev šobrīd ir tā, ka Mīlestība tevi mīl un tu kļūsti Mīlestība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Cik vērtīgas ir ciešanas

2A_05: Mans bērns, ja tikai tu zinātu, cik vērtīgas ir ciešanas, lai iekļūtu vēl dziļāk Mīlestībā... Ciešanas pārtop žēlastībās un svētībās, kad tās tiek pieņemtas un uzupurētas Tēvam vienotībā ar Manējām.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_13: Mans maziņais, Mana maziņā, tu nedrīksti atstāt novārtā būtisko uz tā rēķina, kas ir otršķirīgs. Būtiska ir ciešā sadraudzība starp mums, bet otršķirīgs ir viss, kas atrodas ārpus mūsu tuvajām attiecībām, kas Man ir ar tevi un tev ar Mani, savu Dievu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Pār tavu būtni valda Mīlestība

1B_09: Mans maziņais, Mana maziņā, uzklausi labi, ko tev sacīšu: tev kļūstot par Mīlestību, pār tavu būtni valda Mīlestība, un tad tu sāc pildīt savu patieso Dieva bērna misiju. Tad tu kļūsti par ganu daudzām Manām avīm, par Mīlestības kanālu, proti, tad caur tevi plūst Mīlestība, lai neredzamā veidā sasniegtu dvēseles, kuras iet pazušanā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Lai izvēlētos pareizo ceļus

1E_35: Mans bērns, nāc pie Manis, liec vēlreiz Manā Sirdī savas domas, plānus, idejas un rūpes. Tu jau redzi, ka viens pats esi pārāk mazs, pārāk vājš, pārāk trausls un ievainojams, lai izvēlētos pareizo ceļu. Ļauj Man tevi vadīt!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mīlestība, kas ir tevī

1F_32: Mans bērns, Mīlestība, kas ir tevī, ko tu neredzi, ko neizjūti vienmēr, bet tikai dažreiz, patiešām darbojas. Tai pilnībā jāpārveido tava būtība, tā jāšķīstī, lai to padarītu par izredzētu bultu, kas spēj caururbt visnocietinātākās sirdis. Kopā ar tevi Es vēlos pagodināt Tēvu par to, ka tu kļūsti Mīlestība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Jo esi Man noderīgāks

1F_24: Mans bērns, Es ietinu tevi Savā Platajā Apmetnī, lai pasargātu un apklātu ar Savu Ēnu. Jo mazāks, nespēcīgāks un ievainojamāks tu jūties, jo esi Man noderīgāks un jo vairāk Es varu plūst caur tevi un tevi lietot. Es tevi maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart