1E_26: Mans bērns, kad Mana Klātbūtne nav jūtama, tas nenozīmē, ka esmu attālinājies. Es allaž esmu līdzās. Svarīgi ir palikt atvērtam... Visi dzīves apstākļi, kuros tu atrodies, pastāv, lai atvērtu tavu sirdi. Tātad tiek dots viss, kas vajadzīgs, lai tava sirds līdz galam atvērtos... un lai tajā iekļūtu Mīlestība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_25: Mans bērns, kad tu pieņem notikumus un veltī tos Tēvam, tie ir kā labā zemē nolijis lietus... Lietus var izaudzēt bagātīgus augļus vien tad, ja nolīst labā zemē... Tāpat ir ar notikumiem – tie nes bagātīgus augļus vien tad, ja tos pieņem, atzīst un ieliek Tēva rokās.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_40: Dārgo pērlīt, ja vien tu zinātu, ko Tēvs caur tevi paveic neredzamā veidā, pateicoties taviem pilnīgajiem «jā» Viņa Gribai un «nē» pasaules domām!… Tev pat ar mūžību nepietiks, lai Viņam pateiktos un Viņu slavētu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_12: Mans maziņais, Mana maziņā, nāc, meties Manās rokās, piespied savu sirdi pie Manējās... Saņem žēlastību un Mīlestības straumes, ko Tēvs tevī šobrīd izlej! Uzņem tās pilnībā, tu tajās atradīsi meklēto drošību.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_14: Mans maziņais, Mana maziņā, nebīsties, turpini nākt Man pretī, ļaut Man sevi vadīt. Es esmu tavs Mācītājs. Es tevi vadu pat tavas dzīves visniecīgākajos sīkumos. Turpini dāvāt Man savu piekrišanu. Man patīk redzēt, ka esi paklausīgs/a un labprāt uzņem visu, ko vēlos tev dot, un tā tu kļūsti Mīlestība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_09: Mans bērns, Es uzticu tevi Savai Svētajai Mātei, lai Viņa turpina mācīt visu, kas tev jāzina. Viņa tevi ļoti mīl un sargā. Nebīsties iet uz priekšu ticībā. Tev viss vēl jāatklāj.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_01: Mans bērns, kad tu kļūsti mazs, Es paņemu tavas rūpes, priekus un bēdas, lai nestu Tēva priekšā, un Viņš Savā lielajā Žēlsirdībā un Mīlestībā pieliek Savu – Radītāja – pirkstu, lai sarautu saites, kas tev traucē būt brīvam.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_34: Mans bērns, par nodomiem un vēlmēm jautā visu Man, esi allaž gatavs saņemt atbildi, un tu vienmēr tiksi vadīts. Paliec tikai klausoties, lai sadzirdētu un uztvertu atbildi, kad tā tev tiks dota. Paliec ļoti dziļā Mierā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_33: Mans bērns, Tēva plāns paredz, ka vispirms tu kļūsti Mīlestība, dod savu pilnīgo beznosacījumu «jā» sevis pārveidošanai, nekavējoties dodies misijā neredzamā veidā ar lūgšanu, pielūgsmi, sakramentu pieņemšanu un arī gavēni.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_29: Mans maziņais, Mana maziņā, svarīgs un steidzams ir tikai viens – sagatavot sirdis. Sagatavota sirds ir sirds, kura spēj iesaistīties ciešā tuvībā ar savu Dievu. Šī tuvība, ko tu, Mans bērns, atklāj savā iekšienē, savas būtības dziļumos, palīdz tev iemantot patiesu patvērumu, kurā tu atrodi Mieru, Prieku, Apskaidrību un Mīlestību, pēc kuriem esi tiecies kopš savas radīšanas pirmsākuma.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart