facebook live
Tous les Mardi, jeudis
et vendredis à 12 : 30 HAE.
Votre dose d'amour
quotidienne!

Atzīsti savu bezspēcību

1F_12: Mans bērns, atzīsti savu bezspēcību un ļauj sevi mīlēt, dāvājot savus «jā». Saņem šo Mīlestības straumi, ko šobrīd izleju tavā sirdī! Es tevi maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es gribu tevi pieglaust pie Savas Sirds

1C_06: Mans nabaga maziņais, Mana nabaga maziņā, nāc paslēpies Manās rokās. Es gribu tevi pieglaust pie Savas Sirds. Gribu tevī izliet Mīlestības straumi; vienīgi ar Mīlestības palīdzību Es varu izkausēt tavas bailes un pārcirst tavas saites. Ik reizi, kad tevi pārņem šīs bailes, ieej vēl vairāk sevī, nokāp vēl dziļāk, lai sastaptu Mani. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Būtiska ir

3B_13: Mans maziņais, Mana maziņā, tu nedrīksti atstāt novārtā būtisko uz tā rēķina, kas ir otršķirīgs. Būtiska ir ciešā sadraudzība starp mums, bet otršķirīgs ir viss, kas atrodas ārpus mūsu tuvajām attiecībām, kas Man ir ar tevi un tev ar Mani, savu Dievu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Viņa Sirds ir Mīlestības Uguns

1E_34: Mans bērns, pat ļaudams iztēlei brīvu vaļu, tu nevari aptvert ne mazu daļiņu no Dieva, Mūsu Tēva, Mīlestības. Viņa Sirds ir Mīlestības Uguns, nedziestoša Uguns, kas nemitīgi atjaunojas un nekad neizdeg. Ik reizi, kad tu saki «jā», ļaudams sevi mīlēt, tevī ienāk Mīlestība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mana Sirds ir plaši atvērta, lai tevi uzņemtu

2B_35: Mans bērns, Mans Prieks ir ļoti liels, stunda ir pienākusi, Mana Sirds ir plaši atvērta, lai tevi uzņemtu... lai uzņemtu jūs; lai Es jūs paceltu Savās Tēva un Mātes rokās un pieglaustu pie Savas Sirds, kas deg Mīlestībā, un lai tad jūs varētu sadzirdēt savās ausīs maigus čukstus: «Es jūs mīlu. Es tevi mīlu, Es tevi mīlu, Es tevi mīlu. Jūsu Tēvs, tavs Tēvs.»

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tevi runāt no sirds uz sirdi

1C_03: Mans bērns, nāc saritinies Manās rokās. Ļauj sevi mīlēt! Tas šobrīd tev ir pats labākais. Es vēlos ar tevi runāt no sirds uz sirdi. Nāc! Nāc! Ļauj sevi mīlēt! Nāc! Nav atlicis vairs daudz laika, lai tu ļautu sevi šķīstīt Manas Mīlestības Ugunij, jo citādi tevi šķīstīs pārbaudījumu uguns.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Lai tevi aptur vai aizkavē Ienaidnieks

1D_35: Mans bērns, neļauj, lai tevi aptur vai aizkavē Ienaidnieks, kurš allaž nāk sēt šaubas vai atstāt jūs pārliecībā – pirms vēl esat lūgušies vai runājuši –, ka otrs cilvēks nepieņems to, ko viņam sacīsiet. Mācies paļauties uz Tēvu, kurš ir neiespējamā Dievs.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Lai tava misija spētu pilnībā īstenoties

3A_17: Mans bērns, lai tava misija spētu pilnībā īstenoties, tev jāpiekrīt nomirt pašam sev, saviem plāniem, savam domāšanas, esamības un rīcības veidam. Tikai caur šo nomiršanu pašam sev tu aizvien vairāk būsi Manas Darbības liecinieks. Šī nomiršana nenotiek bez ciešanām, bet tas, cik ātri tā panāks Tēva gribētās pārvērtības, atkarīgs no tā, kā tu šīs ciešanas uzņemsi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Kļūstot Mīlestība

1B_25: Mans bērns, tu bieži prāto, kas tev būtu jādara, lai būtu Man patīkamāks. Taču svarīgi ir nevis «darīt», bet «būt». Man vajadzīgi cilvēki, kuri kļūst Mīlestība. Kļūstot Mīlestība, tu kļūsti patiess liecinieks, balsts Manai jaunajai Baznīcai.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Novīto saišu saraušanai

1C_19: Mans maziņais, Mana maziņā, pirmais «jā», kas tev jādod, ir atzīt, ka Dievs tevi mīl. Otrais «jā» – ka mīli sevi tādu, kādu Dievs tevi radījis. Vēlāk sekos «jā» Ienaidnieka novīto saišu saraušanai un vēl dziļākai ieiešanai Dieva Sirdī. Mīlestības ceļš ir vienkāršs un viegls tam vai tai, kuri sākuši to iet, nedomādami vairs ne par ko citu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

22 September 2023
1C_19: Mans maziņais, Mana maziņā, pirmais «jā», kas tev jādod, ir atzīt, ka Dievs tevi mīl. Otrais «jā» – ka mīli sevi tādu, kādu Dievs tevi radījis. Vēlāk sekos «jā» Ienaidnieka novīto saišu saraušanai un vēl dziļākai ieiešanai Dieva Sirdī. Mīlestības ceļš ir vienkāršs un viegls tam vai tai, kuri sākuši to iet, nedomādami vairs ne par ko citu.
bitmap 2

Une expérience utilisateur améliorée

Téléchargez notre application maintenant

bitmap 3
mobile bitmap 3