facebook live
Tous les jours
12 h 30 hne
Votre dose d'amour
quotidienne!

Marijai uzticēta misija iet kopā ar tevi

2B_15: Mans bērns, Manai mazajai Kalponītei Marijai uzticēta misija iet kopā ar tevi, vadīt tavus soļus. Viņa iet tev līdzās, bet otrā pusē – Mans vienpiedzimušais Dēls, Jēzus, kurš allaž ir cieši tev blakus. Ja tavas acis atvērtos un tu ieraudzītu Svētos, Svētās un Eņģeļu milzīgo Karapulku, tad zinātu, ka neesi viens, ka tev ir daudz palīgu. Nebīsties, turpini iet uz priekšu tīrā ticībā. Es dodu tev Savu – Tēva – svētību līdz ar Savu Mīlestību.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Savā Mīlestības plānā

2B_32: Mans maziņais, Mana maziņā, Savā Mīlestības plānā Tēvs Man ir atļāvis būt klātesošam jūsu vidū, pateicoties Manai Euharistiskajai Klātbūtnei. Tāpēc tu tiksi pārveidots, pavadot laiku, daudz laika Manā Svētajā Klātbūtnē, pat nesakot neviena vārda.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Atgriezies pie Manis

1C_24: Mans maziņais, Mana maziņā, atgriezies pie Manis, vairāk pievērs skatienu Man. Tu viegli ļauj raizēm par darījumiem piesaistīt tavu uzmanību. Tu par tiem raizējies tā, it kā viss būtu atkarīgs no tevis, kaut gan viss ir atkarīgs no Manis, tava Dieva. Es rūpējos pat par visniecīgākajiem sīkumiem; Es gādāju par tevi; tu esi atradis/usi žēlastību Manās acīs; tu esi Mans/a izredzētais/ā, Mans/a maziņais/ā, kuru Es mīlu un loloju.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es uzticu tevi Savai Svētajai Mātei

1A_09: Mans bērns, Es uzticu tevi Savai Svētajai Mātei, lai Viņa turpina mācīt visu, kas tev jāzina. Viņa tevi ļoti mīl un sargā. Nebīsties iet uz priekšu ticībā. Tev viss vēl jāatklāj.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Turpini ticībā ļaut sevi vadīt

1D_09: Mans bērns, turpini ticībā ļaut sevi vadīt. Tev tik daudz kas jāatklāj. Tu vēl neesi līdz galam atklājis, cik ļoti Dievs tevi mīl! Tu neesi arī līdz galam atklājis Dieva Spēku, Viņa Mīlestību un Žēlsirdību. Ļauj sevi mīlēt, ļauj sevi piepildīt!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Svarīgi ir tas, kas tu esi

1C_23: Mans bērns, Es zinu visu, kas tev vajadzīgs. Es lūkojos tavas būtības līmenī un, tā kā tu Man esi devis atļauju, Es veidoju un pārveidoju tieši šo būtību. Vēlos, lai tā kļūst ļoti skaista, pilnīgi šķīsta un balta kā sniegs. Svarīgi ir tas, kas tu esi un ko tu Man ļauj paveikt tevī, caur tevi un ap tevi. Uzticies Man, jo Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Man ir tikai viena vēlēšanās

1E_29: Mans bērns, nebīsties nākt paslēpties Manās rokās. Ik reizi, kad tu pasper soli Man pretī, Es tev paejos pretī desmit. Man ir tikai viena vēlēšanās: būt tuvāk tev. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tavas sirds pārveide

1B_15: Mans maziņais, Mana maziņā, tavas sirds pārveide ir Mans darbs, nevis tavējais. Tev ir tikai jāatkārto «jā», allaž tikai «jā»; jāatzīst savs nespēks un jo īpaši – jāuzticas Manai Visvarenībai vismazākajos savas dzīves sīkumos. Es gribu tevi pievest pavisam tuvu klāt pie Savas Sirds, lai vēl vairāk piepildītu ar Savu Mīlestību. Ļauj sevi mīlēt. Es tevi maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ipašai misijai

1B_38: Mans bērns, no sirds dziļumiem atzīsti, ka Es mīlu tevi personiski. Esmu tevi izredzējis īpašai misijai, un tu Man esi ļoti vajadzīgs. Tev sevi jāpieņem un jāmīl tādu, kādu Mans Tēvs tevi radījis. Tev jādod Man savs beznosacījumu «jā», jākļūst pavisam mazam, jāļauj Man sevi vadīt neapspriežot, neprātojot un bieži vien arī nesaprotot.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mīlestība spēj visu

1B_10: Mans maziņais, Mana maziņā, turpini Man atkārtot savus «jā» vismazākajos tavas dzīves sīkumos. Atzīsti, ka pats/pati par sevi tu nespēj nekā. Tikai Mīlestība spēj visu, un Mīlestība ir arī tevi satvērusi tur, kur tu biji, tāpat kā tā satvēra Dāvidu, kad viņš vēl staigāja pakaļ savam ganāmpulkam, un darīja viņu par ķēniņu. Es gribu tevi darīt par balstu Savā Baznīcā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE