Mīlestība ir stiprāka par grūtībām

1E_17: Mans bērns, nebaidies. Mīlestība ir stiprāka par grūtībām un likstām, ar ko tu sastopies savā ceļā, daudz stiprāka par tiem un tām, kuri sevi uzskata par stipriem. Ļauj Mīlestībai valdīt pār sevi, piekrīti, ka Mīlestība tevi mīl, un tu aizvien vairāk būsi Mīlestības varenības liecinieks.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Viņa Sirds ir Mīlestības Uguns

1E_34: Mans bērns, pat ļaudams iztēlei brīvu vaļu, tu nevari aptvert ne mazu daļiņu no Dieva, Mūsu Tēva, Mīlestības. Viņa Sirds ir Mīlestības Uguns, nedziestoša Uguns, kas nemitīgi atjaunojas un nekad neizdeg. Ik reizi, kad tu saki «jā», ļaudams sevi mīlēt, tevī ienāk Mīlestība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mācies Man uzticēties

1B_32: Mans bērns, mācies Man uzticēties, ļaut sevi mīlēt. Es, Jēzus, tevi mīlu tādu, kāds esi. Bet vai vari par sevi sacīt to pašu? Tāda ir lielā pārvērtība, ko vēlos tevī veikt: lai tu justos Manis mīlēts un lai tu vairāk mīlētu pats sevi tādu, kāds esi. Mana Sirds plūst pāri no Mīlestības uz jums visiem.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mājo jūsu būtības dziļumos

3B_17: Tēva mīļotie bērni, to, kas mājo jūsu būtības dziļumos un ir patiesa vērtība, jūs iemantojat mūsu kopīgi pavadītajos tuvības brīžos. Tieši pateicoties šai tuvībai, jūs kļūstat par Tēva Gribai pieskaņotām Mīlestības būtnēm... un Viņa Mīlestība spēj brīvi plūst caur jums, lai sasniegtu citus cilvēkus, vispirms neredzamā veidā, bet vēlāk tā izpaudīsies arī redzamā veidā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tev jāuztic Tēvam

3B_10: Mans bērns, tev jāuztic Tēvam viss, kas bijis gan labs, gan ļauns, gan skaists, gan neglīts. Kad šī pagātne būs atdota Tēva Žēlsirdībai, tev tā vairs nesāpēs. Tā vairs nebūs tev par nastu, jo tu to vairs nenesīsi savos plecos. Tēvs to noliek tev zem kājām kā akmeņus, lai paceltu tevi tuvāk Sev.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Savu niecīgumu, savu bezspēcību

2A_27: Mans maziņais, Mana maziņā, nekad neaizmirsti, ka derīgs instruments Tēva rokās tu kļūsti, vienīgi atzīdams/a un labprāt pieņemdams/a savu niecīgumu, savu bezspēcību. Tikko pamani sevī mostamies lepnības vai augstprātības jūtas, steidzies atgriezties savas būtības dziļumos, lai atgūtu niecīgumu un uzņemtu Mīlestību, ko Tēvs tev pastāvīgi dāvā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es traucos tev pretī

1D_31: Mans bērns, ik reizi, kad tu sauc uz Mani, Es traucos tev pretī. Es atkal ņemu tevi Savās rokās. Kā Man patīk piekļaut tavu sirdi Savējai, un ar katru reizi tā aizvien vairāk kļūst Mīlestība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tavu sirdi ar Manējo

2A_03: Mans maziņais, Mana maziņā, nāc tuvāk Man. Mana Sirds deg Mīlestībā uz tevi. Tava sirds tiek šķīstīta, sildoties pie Manējās. Ilgie tuvības brīži ar Mani vieno tavu sirdi ar Manējo, un galu galā ar Mani savienojas visa tava būtne.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ikviena tava tuvinieka sirdī

1B_29: Mans bērns, iespiezdamies tavā sirdī, Es vienlaikus iespiežos arī ikviena tava tuvinieka sirdī. Tavējie ir arī Manējie, neaizmirsti to, un Man ir daudz žēlastību ikkatram no viņiem.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es pieņemu tavas ciešanas

1F_09: Mans bērns, jā, esmu sadzirdējis tavu lūgšanu, daru to par Savējo un lieku Tēva priekšā. Es pieņemu tavas ciešanas. Es pievienoju tās Savējām, lai no tām izveidotu rožu pušķi, ko pasniegt Tēvam. Tev ne no kā nav jābīstas, Tēvs tev ir pievērsis Savu skatienu. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart