facebook live
Tous les jours
12 h 30 hne
Votre dose d'amour
quotidienne!

Lielajai Uzvarai

3B_27: Manas Sirds bērns, Es ņemu tevi Savās rokās. Es piekļauju tavu sirdi pie Savējās. Mēs kopā dodamies pretī lielajai Uzvarai. Ja tikai tu zinātu, kā Es tevi mīlu! Jā! Tu nesapņo, Es Pats, tavs mūžīgais draugs Jēzus, tev saku: «Es tevi maigi mīlu. Es tevi mīlu neprātīgi. Es tevi mīlu dievišķi.»

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tava sirds, būdama pie Manējās

1A_11: Nāc pie Manis, Mans bērns. Tava sirds, būdama pie Manējās, ļauj sevi dedzināt Manas Mīlestības Ugunij. Tāpat kā zelts jāšķīstī kausējamās krāsns ugunī, arī tavai sirdij jātiek šķīstītai Manas Mīlestības Ugunī. Man patīk redzēt tevi paklausīgu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Jāpārstāj skatīties uz sevi

3B_30: Mans bērns, kad kāds cilvēks Man ir sacījis savu «jā», viņam jāpārstāj skatīties uz sevi – savām bēdām, priekiem un likstām – un jāskatās uz Mani Pašu un ceļu, kas bija jāiet Man, lai atpestītu pasauli. «Jā», kas Man tiek dots, pieņemot lielu ciešanu nastu, ir tāds «jā», kas patīk Tēvam un nes daudz augļu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tas, ko tu saņem no Debesīm

2A_29: Mans maziņais, Mana maziņā, tas, ko tu saņem no Debesīm, jau ir šķīsts. Pateicība par to sekmē tavu šķīstīšanu; to atdodot, tu sekmē citu un visas zemes šķīstīšanu. Tas, ko tu saņem no citiem, labu vai sliktu, nevar tevi iespaidot negatīvi, ja tu to nepaturi sev; gluži pretēji, uzreiz uzupurējot to Dievam, saņemtais tiek pilnībā šķīstīts.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Dieva bērnu patieso brīvību

1D_07: Mans bērns, ja vien tu zinātu, cik Es esmu laimīgs pievērst tev uzmanību, piekļaut tavu sirdi pie Savējās, pārcirst piesaistes pasaules lietām, lai tu kļūtu pilnīgi brīvs un jau šīszemes dzīves laikā varētu baudīt Dieva bērnu patieso brīvību... Tavas brīvības ceļš ir Mīlestība. Mīlestības ceļš nozīmē uzņemt Mīlestību no tās patiesā Avota. Es tevi maigi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Savā Mīlestības plānā

2B_32: Mans maziņais, Mana maziņā, Savā Mīlestības plānā Tēvs Man ir atļāvis būt klātesošam jūsu vidū, pateicoties Manai Euharistiskajai Klātbūtnei. Tāpēc tu tiksi pārveidots, pavadot laiku, daudz laika Manā Svētajā Klātbūtnē, pat nesakot neviena vārda.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tev tikai jābūt pašreizējās problēmas lieciniekam

1D_20: Mans bērns, tu esi visu atdevis Man; kāpēc tu atkal cel sev plecos problēmu, kas tagad ir Manējā? Tev tikai jābūt pašreizējās problēmas lieciniekam, tā jāpieņem, jāuztic Man, jārīkojas saskaņā ar Manu iedvesmu un jāvēro, kā Es to atrisināšu. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Uztici Man savus priekus

1E_27: Mans bērns, uztici Man savus priekus un bēdas, darbus un raizes, panākumus vai neveiksmes. Ieliec visu Manā Sirdī. Tev jāatraisās no visa, lai ieietu Manā Mīlestībā, kas vēlas aizņemt visu telpu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mīlestība sevi neuzspiež

1D_37: Mans bērns, Mīlestība sevi neuzspiež. Tā ieņem tikai to vietu, ko tu Tai atvēli, aicinot To, pirms sāc rīkoties pats. Pārlieku bieži tu ieņem kādu nostāju, rīkojies un tikai tad lūdz rīkoties Mīlestībai. Kā gan tu gribi, lai Tā tevī rīkotos... Ja tu veltītu laiku, lai To lūgtu rīkoties tevī, pirms ko dari vai pieņem lēmumu, rezultāti būtu krietni vien atšķirīgi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Turi savu sirdi plaši atvērtu

1A_23: Mans bērns, turi savu sirdi plaši atvērtu un viesmīlīgu Manam Vārdam. Es mācīšu to, kas tev jāzina, lai tu būtu Mans apustulis. Man ir vajadzīgi Manai Sirdij tīkami apustuļi, kuri ļauj sevi pamācīt, pārveidot, vadīt un mīlēt.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE