facebook live
Tous les mercredis
à 12 : 30 HAE.
en rediffusion
Votre dose d'amour
quotidienne!

Novīto saišu saraušanai

1C_19: Mans maziņais, Mana maziņā, pirmais «jā», kas tev jādod, ir atzīt, ka Dievs tevi mīl. Otrais «jā» – ka mīli sevi tādu, kādu Dievs tevi radījis. Vēlāk sekos «jā» Ienaidnieka novīto saišu saraušanai un vēl dziļākai ieiešanai Dieva Sirdī. Mīlestības ceļš ir vienkāršs un viegls tam vai tai, kuri sākuši to iet, nedomādami vairs ne par ko citu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Atceries, ko Es izdarīju

1F_15: Mans bērns, pateicies un slavē jau tagad par to, ko Es paveikšu pat ar kāda nelaimīga notikuma palīdzību. Atceries, ko Es izdarīju Sava drauga Lācara labā, viņu augšāmceļot, kad viņa miesa jau bija sākusi trūdēt.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Turpini iet uz priekšu ticībā

2A_01: Mans bērns, nebīsties, turpini iet uz priekšu ticībā. Kad tevī valdīs Mans miers, tu nopratīsi, ka esi uz pareizā ceļa. Tāpat pateicoties tieši šim mieram, ko izjutīsi, tu varēsi turpināt virzīties uz priekšu un pieņemt Mana Tēva Gribai atbilstošus lēmumus.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tavā iekšienē, nevis ārpusē

3B_28: Mans bērns, kad Tēva Mīlestība būs tevī dziļi iespiedusies, tā palīdzēs tev dzīvot gavilēs pat pārbaudījumu laikā. Laimes izjūtu tev sniedz tas, kas ir tavā iekšienē, nevis ārpusē. Tikai pieņemot Manu Mīlestību, tu šo bagātību atklāsi vēl vairāk.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tavu sākotnējo skaistumu

1D_13: Mans bērns, cik Es esmu laimīgs, kad tu Man uztici savas vājības un nedrošības. Ik reizi tās tiek nestas priekšā Tēvam, kurš ar Savu – Radītāja – Pirkstu pārrauj saites un pabeidz tevī Savu radīšanu, dāvājot tev tavu sākotnējo skaistumu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_40: Mans bērns, pirms pieņem kādu lēmumu, vērsies pie Manis. Lūdz, lai tevi iedvesmoju, un Es to darīšu. Pēc tam rīkojies atkarībā no tā, ko saņem savā sirdī. Uzticies Man! Pieņem šķēršļus vai grūtības, zinādams, ka esmu pie tevis, lai palīdzētu tikt ar tiem galā. Rīkojies, būdams pārliecināts, ka Es vienmēr esmu ar tevi.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Priecīgi vai bēdīgi notikumi

1D_24: Mans bērns, nāc paslēpies Manās rokās. Pieņem visu, ko piedzīvo, vienalga, vai tie ir priecīgi vai bēdīgi notikumi, uztici tos visus Man! Tie nekad nav bezjēdzīgi, tiem ir sava nozīme – tev vai cilvēkiem, kuri uzpotēti tavai sirdij.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Taču Mīlestība vēlas mainīt

1A_37: Mans bērns, ļauj Mīlestībai rūpēties par tevi un nodod Tēva Žēlsirdības ziņā to, kas tev nepatīk, vienalga, sevī vai citos. Tu esi pārāk mazs, lai pats spētu mainīties, kur nu vēl mainīt citus. Taču Mīlestība vēlas mainīt un šķīstīt visu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es tev dāvāšu atklāsmes

1C_28: Mans bērns, ik reizi, kad tevi māc kādas raizes, necenties tikt ar tām galā pats, bet steidzies tās atdot Man. Apsolu tev – tās kļūs par Manējām, un Es rīkošos ātri. Lai tava sirds paliek pievērsta Man un spēj baudīt Manu Mīlestību. Es tev dāvāšu atklāsmes, kas palīdzēs saskatīt atrisinājumu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tavas būtības pārveide ir Viņa darbs

1F_28: Mans bērns, ja tu zinātu, kā Es tevi mīlu ar tavu nespēju, vājībām un ierobežojumiem, tad tu tos pieņemtu kā tieši to, ko Tēvs no tevis šobrīd vēlas... Tavas būtības pārveide ir Viņa darbs, Viņa, nevis tavējais. Viņš gan zina, kas tev šobrīd jāpiedzīvo. Es tevi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

9 July 2022
1F_28: Mans bērns, ja tu zinātu, kā Es tevi mīlu ar tavu nespēju, vājībām un ierobežojumiem, tad tu tos pieņemtu kā tieši to, ko Tēvs no tevis šobrīd vēlas... Tavas būtības pārveide ir Viņa darbs, Viņa, nevis tavējais. Viņš gan zina, kas tev šobrīd jāpiedzīvo. Es tevi mīlu.

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours à 12 h 30 HAE. Sauf les vendredis et les samedis.

logo fcdj