facebook live
Tous les mercredis
à 12 : 30 HAE.
en rediffusion
Votre dose d'amour
quotidienne!

Arējais nav visai svarīgs

1B_37: Mans bērns, nemeklē sarežģītus ceļus, izvēlies vienkāršāko, jo tieši tur būšu Es. Mācies nespriest pēc ārēji notiekošā, jo ārējais nav visai svarīgs. Svarīgs ir tas, kas norisinās iekšienē. Tieši tur šobrīd notiek patiesā cīņa, un, tieši no turienes sākot, Es atjaunošu to, ko Ienaidnieks iznīcinājis vai domājas esam iznīcinājis.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Turpini nākt Man pretī

1C_14: Mans maziņais, Mana maziņā, nebīsties, turpini nākt Man pretī, ļaut Man sevi vadīt. Es esmu tavs Mācītājs. Es tevi vadu pat tavas dzīves visniecīgākajos sīkumos. Turpini dāvāt Man savu piekrišanu. Man patīk redzēt, ka esi paklausīgs/a un labprāt uzņem visu, ko vēlos tev dot, un tā tu kļūsti Mīlestība.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mana Klātbūtne vēlas būt ļoti diskrēta

2A_26: Mans bērns, Mana Klātbūtne vēlas būt ļoti diskrēta, reizēm pat grūti sataustāma vai izjūtama. Tas tādēļ, lai respektētu lielo brīvību, ko Tēvs vēlējies dāvāt ikvienam Savam zemes bērnam. Kad Mana Klātbūtne tiek labi uzņemta un gribēta, tā kļūst aizvien taustāmāka! Paldies, ka tu Mani uzņem un aizvien vairāk pēc Manis ilgojies. Kā Es tevi mīlu!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tēvs vēlas tev iemācīt

1D_02: Mans bērns, Tēvs vēlas tev iemācīt uzlūkot un atrisināt problēmas citādi, uz visu raudzīties ar ticības acīm, visu ielikt Dieva rokās… un tu, joprojām palikdams apbrīnā, slavēšanā un gavilēs, būsi Viņa rīcības liecinieks. Vēlāk tu varēsi mācīt citiem to, ko pats būsi piedzīvojis.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Kāpēc tu Mani meklē citur

3B_03: Mans maziņais, Mana maziņā, kāpēc tu Mani meklē citur? Atklāj vēl vairāk Manu Klātbūtni sevī, un tu būsi atklājis/usi visu. Necenties kļūt nevainojams/a, tas ir Mans Darbs. Pieņem Mīlestību, ko Es izleju tevī šai pašā stundā. Es mīlu tevi tādu, kāds/a esi. Es degu Mīlestībā uz tevi. Es tevi dievišķi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Nāc Man tuvāk

2B_02: Mans maziņais, Mana maziņā, nāc Man tuvāk, paliec šajā ciešajā tuvībā ar Mani, savu Dievu. Joprojām vienīgi šajā ciešajā tuvībā veidojas jaunais radījums, kurš ir tevī un kurš ieņem arvien vairāk vietas.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tev vairs nav jāraizējas

3B_14: Mans maziņais, Mana maziņā, tev vairs nav jāraizējas par pasaules domām, nedz tās sludinātajām vērtībām. Tavam vienīgajam mērķim jābūt pildīt Tēva Gribu. Mana Sirds deg Mīlestībā uz tevi. Ļauj sev degt Manas Ugunīgās Mīlestības Ugunī. Es tevi maigi un dievišķi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Marijai uzticēta misija iet kopā ar tevi

2B_15: Mans bērns, Manai mazajai Kalponītei Marijai uzticēta misija iet kopā ar tevi, vadīt tavus soļus. Viņa iet tev līdzās, bet otrā pusē – Mans vienpiedzimušais Dēls, Jēzus, kurš allaž ir cieši tev blakus. Ja tavas acis atvērtos un tu ieraudzītu Svētos, Svētās un Eņģeļu milzīgo Karapulku, tad zinātu, ka neesi viens, ka tev ir daudz palīgu. Nebīsties, turpini iet uz priekšu tīrā ticībā. Es dodu tev Savu – Tēva – svētību līdz ar Savu Mīlestību.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

ir jāveltī laiks lūgšanai

3B_32: Mans bērns, vairāk nekā jebkad ir jāveltī laiks lūgšanai, adorācijai (pielūgsmei) un sakramentu pieņemšanai. Ar šo līdzekļu palīdzību tu paliec ciešā tuvībā ar Mani, sadraudzībā ar Paradīzes un zemes Svētajiem un Svētajām, patvērumā zem Manas Svētās Mātes Apmetņa, Svētā Gara iedvesmots un svēto Eņģeļu apsargāts. Tātad tev ne no kā nav jābīstas!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Cik vērtīgas ir ciešanas

2A_05: Mans bērns, ja tikai tu zinātu, cik vērtīgas ir ciešanas, lai iekļūtu vēl dziļāk Mīlestībā... Ciešanas pārtop žēlastībās un svētībās, kad tās tiek pieņemtas un uzupurētas Tēvam vienotībā ar Manējām.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

29 June 2022
2A_05: Mans bērns, ja tikai tu zinātu, cik vērtīgas ir ciešanas, lai iekļūtu vēl dziļāk Mīlestībā... Ciešanas pārtop žēlastībās un svētībās, kad tās tiek pieņemtas un uzupurētas Tēvam vienotībā ar Manējām.

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours à 12 h 30 HAE. Sauf les vendredis et les samedis.

logo fcdj