facebook live
Tous les mercredis
à 12 : 30 HAE.
en rediffusion
Votre dose d'amour
quotidienne!

Tev aizvien vairāk jāļaujas Manai vadībai

2A_28: Mans izredzētais, Mana izredzētā, tev aizvien vairāk jāļaujas Manai vadībai. Tāpēc tev aizvien vairāk jāieklausās Manī. Lūdzoties vai adorējot vienmēr atceries ievērot ilgu klusuma brīdi, lai pilnībā ieklausītos savā Kungā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Esmu veidojis ar tādu Mīlestību

3B_35: Mans bērns, kuru esmu veidojis ar tādu Mīlestību, kuram ar lielu rūpību apkārt esmu licis cilvēkus, lai tu varētu saņemt daudz mīlestības, galvenokārt tavus vecākus, brāļus un māsas, kā arī daudzus citus… tev ne mirkli nav jāšaubās par Manu, tava Dieva, Mīlestību.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Un aizlūgumi

1B_33: Mans maziņais, Mana maziņā, tevis dāvātie «jā» un aizlūgumi, īpaši tie, ko saņemu ar Savas Vissvētās Mātes starpniecību,  ir daudz svarīgāki, nekā tu pats domā. Ja tava ticība būtu lielāka, tad brīdī, kad tu Mani lūdz, Es varētu paveikt vairāk. Lūdz Mani, lai vairoju tavu ticību!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Uzņemtu Manu Žēlsirdību

1E_25: Mans bērns, tu zini, ka Es vienmēr staigāju niecīguma ceļu; tavā ziņā tagad ir izmantot savas vājības, lai nāktu Man pretī un uzņemtu Manu Žēlsirdību un Mīlestību. Es esmu Žēlsirdības un Mīlestības pilns Dievs. Kā Es tevi mīlu!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Sos tuvības mirkļus

2A_04: Mans maziņais, Mana maziņā, ja tikai tu zinātu, kāds Debesīs ir prieks par to vien, ka tu Man ļauj pavadīt šos tuvības mirkļus kopā ar tevi! Tā ir Ugunīgās Mīlestības Uguns, kas aizvien vairāk iedegas ne tikai tavā sirdī, bet arī daudzās citās sirdīs, un jau drīz zeme tiks pilnībā pārveidota, atjaunota, gatava uzņemt Mani Lielās Atgriešanās brīdī.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tev ne par ko nav jāraizējas

1B_30: Mans bērns, tev ne par ko nav jāraizējas, Es visu esmu sagatavojis un rūpējos par visu; paliec pateicībā un Gavilēs, redzot Mani darbojamies. Mēs visi kopā ieejam Jaunā Zemē, Jaunā Baznīcā, kopā ar jauniem ļaudīm, kuriem ir jaunas, Mīlestības pastāvīgi atjaunotas sirdis.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Paliec, klausoties Manī

1D_39: Mans bērns, paliec, klausoties Manī, tu Man esi vajadzīgs, Es esmu tevi izredzējis kādai misijai. Šajā brīdī tu vari saprast vai nojaust varbūt vienīgi niecīgu daļiņu no šīs misijas skaistuma, dižuma un svarīguma... Viss, kas tev vajadzīgs, tiek dāvāts žēlastībā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tieši šī tuvība

3A_09: Mans bērns, atceries, ka visvērtīgākais laiks, kad tu Man esi visnoderīgākais, ir tas, ko pavadām kopā, nonākdami dziļā tuvībā. Tieši šī tuvība tevi pārveido un lieto neredzamā veidā, kurā notiek tava galvenā misija. Es tevi dievišķi mīlu.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Nāc, saritinies Manās rokās

1B_17: Mans maziņais, Mana maziņā, nāc, saritinies Manās rokās; tur un vienīgi tur tu vari rast mieru, Manu Mieru. Nebīsties, lai kas arī notiktu ar taviem darbiem, Es tevi neatstāšu. Es vadu ikvienu tavu soli. Es tevi iedvesmoju. Es tevi sargāju.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Es atdevu Savu dzīvību par tevi

1C_04: Mans bērns, Es tevi mīlu; Es atdevu Savu dzīvību par tevi; Es nevēlos redzēt tevi ciešam; vēlos, lai tu esi laimīgs. Mīlestība, ko jūti, ir Tēva Mīlestība, kas brīvi plūst Manā Sirdī, kā arī Manas Svētās Mātes un visu to siržu Mīlestība, kuras ļāvušas sevi uzpotēt. Taču ir vēl gana daudz vietas, lai uzpotētu visas šīszemes sirdis.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Abonējiet biļetenu, lai saņemtu jaunākās publikācijas

Lejupielādējiet
mūsu jauno
pieteikumu

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

2 January 2021
1C_04: Mans bērns, Es tevi mīlu; Es atdevu Savu dzīvību par tevi; Es nevēlos redzēt tevi ciešam; vēlos, lai tu esi laimīgs. Mīlestība, ko jūti, ir Tēva Mīlestība, kas brīvi plūst Manā Sirdī, kā arī Manas Svētās Mātes un visu to siržu Mīlestība, kuras ļāvušas sevi uzpotēt. Taču ir vēl gana daudz vietas, lai uzpotētu visas šīszemes sirdis.

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours à 12 h 30 HAE. Sauf les vendredis et les samedis.

logo fcdj