Satria tia anareo ny Fitiavana,
dia lasa « fitiavana » ianareo.

1E_26: Anaka, rehefa tsy tsapanao eo anilanao Aho dia tsy midika izany fa nanalavitra anao Aho. Eo anilanao mandrakariva Aho. Ny tokony atao dia ny misokatra mandrakariva… Ny toe-piainana rehetra misy anao dia mba afahanao manokatra ny fonao. Noho izany, dia misy ny zavatra rehetra ilaina mba hisokatra tanteraka ny fonao… ary mba hiditra ao ny Fitiavana.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Vondrona misy mpikambana mihoatra ny 2,8 tapitrisa

Close Menu
×

Cart