1B_08: Anaka, mba tiako ny mahita anao toy ny zazakely sy mihaino Ahy. Amin’io fotoana io no ahafahako mandrakotra anao ireo Fahasoavako sy ny Tso-dranoko. Io ilay fotoana tsara ho anao mba ho hatanteraka ny fanovana ny fonao, fotoana hatonga anao ho Fitiavana, fotoana iveloman’i Kristy ao aminao ary mahatonga anao ho andry iankinan’ny Egliziko.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Close Menu
×

Cart