1B_11: Ry zanako malalako, Izaho no Rainao. Ny Fitiavana izay homeko anao dia tsy misy fetrany. Tiako ny mihaona aminao ao anatinao lalina. Ireo toerana lalina ao anatinao dia toerana izay nofidiako mba hihaonako aminao, mba hiresahana aminao, mba hampianaràna anao, fa indrindra mba hitiavana anao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Close Menu
×

Cart