1B_29: Anaka, rehefa miditra ao anatin’ny fonao Aho dia avy hatrany koa dia tafiditra ao anatin’ny fon’ireo fianakavianao. Aza adino fa ireo fianakavianao dia Ahy koa, ary manana fahasoavana maro koa Aho ho an’izy ireo tsirairay avy.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Close Menu
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

6 January 2020
1B_29: Anaka, rehefa miditra ao anatin’ny fonao Aho dia avy hatrany koa dia tafiditra ao anatin’ny fon’ireo fianakavianao. Aza adino fa ireo fianakavianao dia Ahy koa, ary manana fahasoavana maro koa Aho ho an’izy ireo tsirairay avy.