1B_38: Anaka, manaike lalina ao am-ponao ny hotiaviko manokana. Nofidiko ianao hanao asa miavaka ary mila anao tanteraka Aho. Tsy maintsy manaiky ny tenanao sy tia ny tenanao araka ny naharian’ny Ray anao ianao. Tsy maintsy manaiky ny hanome Ahy, ny « Eny » tsy misy fepetra ianao, ny ho tonga bitika, ny hanaikenao ny ho tantànako, tsy misy ady hevitra, tsy am-pisainana ary matetika tsy takatrao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Close Menu
×

Cart