1C_30: Anaka, mitoera ao anatin’ny fankasitrahana sy fiderana, ary tehirizo ny fonao vonona handray sy hitolagaga amin’izay tanterahiko ao aminao, manodidina anao, ary amin’ny alalanao. Aoka tsy hatahotra ianao, mitoera ao anatin’ny Fiadanako, miaraka aminao Aho. Aoka ho tsapanao fa, amin’ny alalan’ny Fitiavako, dia ho tonga Fitiavana ianao. Omeko tso-drano afakely ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Close Menu
×

Cart