1E_06: Anaka, aoka tsy hatahotra ianao, ny Ray no mitantana anao ; efa eo amin’ny làlana izay nofidiny ho anao ianao. Avelao ianao ho rantsanana, ho diovina, ho hamasinina, ho tiavina, hovana sy ho fenoina. Miaraha Amiko misaotra ny Ray mba ho tanteraka anie izany. Omeko anao ny Fitiavako. Mba tiako ange ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Close Menu
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

7 November 2019
1E_06: Anaka, aoka tsy hatahotra ianao, ny Ray no mitantana anao ; efa eo amin’ny làlana izay nofidiny ho anao ianao. Avelao ianao ho rantsanana, ho diovina, ho hamasinina, ho tiavina, hovana sy ho fenoina. Miaraha Amiko misaotra ny Ray mba ho tanteraka anie izany. Omeko anao ny Fitiavako. Mba tiako ange ianao.