1E_12: Anaka, aoka tsy hisy fahatahorana ao aminao. Nahita sitraka eo imasoko ianao. Amin’ireny fotoana izay tsy havitanao mifehy ny eritreritrao izay somebisebin’ireo zavatra ety ivelany, dia voatsapanao ny maha tsy ampy hery anao, sy ny maha voafetra anao. Raha tsy Izaho, dia tsy afaka manao na inona na inona ianao, na ny vavaka aza; satria ny zavatra rehetra dia fahasoavana.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Close Menu
×

Cart