1E_35: Anaka, avia manakaiky Ahy, apetraho ihany ao Ampoko ireo eritreritrao, ireo vinanao, ireo hevitrao ary ireo manahirana anao. Fantatrao tsara fa raha irery ianao dia tsy ho afaka hisafidy ilay làlana tsara ianao, nohon’ny hakelinao loatra, ny fahosanao loatra, ny fahalemenao loatra ary ny maha mora tohana anao loatra. Manaike tarihako ianao !

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Close Menu
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

20 January 2020
1E_35: Anaka, avia manakaiky Ahy, apetraho ihany ao Ampoko ireo eritreritrao, ireo vinanao, ireo hevitrao ary ireo manahirana anao. Fantatrao tsara fa raha irery ianao dia tsy ho afaka hisafidy ilay làlana tsara ianao, nohon’ny hakelinao loatra, ny fahosanao loatra, ny fahalemenao loatra ary ny maha mora tohana anao loatra. Manaike tarihako ianao !