1E_39: Anaka, isaky ny maka fotoana mba handraisana ny Fitiavana ianao sy mba hanaikenao ho tiaviko, dia hisokatra bebekokoa amin’ny Fitiavako ianao. Izany no tena fianarana marina ny Fitiavana : Ianao miaraka amiko ary Izaho miaraka aminao ; ianao ato Amiko ary Izaho ao aminao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Close Menu
×

Cart