2B_04: Anaka, miaraka aminao, misaotra ny Ray Aho amin’ilay olona vaovao izay maka toerana bebe kokoa hatrany ao anatinao ary Miray Amiko. Velomin’ny Fitiavako tsy tapaka izy, amin’ny fandrenesany ny bitsika amin’ny sofiny ireto teny izay lazaiko miverimberina tsy mihato aminy ireto: Tiako ianao, Tiako ianao, Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Close Menu
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

3 January 2020
2B_04: Anaka, miaraka aminao, misaotra ny Ray Aho amin’ilay olona vaovao izay maka toerana bebe kokoa hatrany ao anatinao ary Miray Amiko. Velomin’ny Fitiavako tsy tapaka izy, amin’ny fandrenesany ny bitsika amin’ny sofiny ireto teny izay lazaiko miverimberina tsy mihato aminy ireto: Tiako ianao, Tiako ianao, Tiako ianao.