Visi mūsu GRĀMATAS


Dienas Doma

FCDJ

Doma 3A_06: Mazo bērniņ, Es vēlos runāt uz tavu sirdi. Vai tu piekrīti teikt Man savu pilnīgo un beznosacījumu «jā»? Vai piekrīti atteikties no savas pārticības un ērtībām, lai pildītu Manu Gribu? Tu Man esi vajadzīgs, tu esi ļoti vērtīgs Manās acīs. Ļauj Man tev sacīt, ka Mana Sirds deg Mīlestībā uz tevi. Es tevi mīlu maigi un neprātīgi.

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 3 sējuma, 11 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER