Visi mūsu GRĀMATAS


Dienas Doma

FCDJ

Doma 2B_16: Mani maziņie, pienācis brīdis, lai Tēva Mīlestība brīvi plūstu zemes iedzīvotāju sirdīs. Svētīgi jūs esat, būdami gana mazi, lai to pieņemtu un padarītu par savas dzīves prioritāti. Jūs tiksiet piepildīti arvien vairāk. Tāpēc, ka Mīlestība jūs mīl, jūs kļūstat Mīlestība. Es jūs neprātīgi mīlu.

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 2 sējuma, 68 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER