Visi mūsu GRĀMATAS


Dienas Doma

FCDJ

Doma 1F_24: Mans bērns, Es ietinu tevi Savā Platajā Apmetnī, lai pasargātu un apklātu ar Savu Ēnu. Jo mazāks, nespēcīgāks un ievainojamāks tu jūties, jo esi Man noderīgāks un jo vairāk Es varu plūst caur tevi un tevi lietot. Es tevi maigi mīlu.

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 1 sējuma, 15 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER