Visi mūsu GRĀMATAS


Dienas Doma

FCDJ

Doma 1D_19: Mans bērns, nebīsties: viss, kas attiecas uz tevi, gan tavu būtību, gan cilvēkiem ap tevi, gan materiālajiem labumiem un tavu darbu, ir Tēva rokās. Īstajā laikā notikumi visu sakārtos. Esi vērīgs, raugies, kā Viņš darbojas, tad tu būsi apbrīnā, sajūsmā, pateicībā un gavilēs...

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 1 sējuma, 77 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER