Visi mūsu GRĀMATAS


Dienas Doma

FCDJ

Doma 2A_25: Mans maziņais, Mana maziņā, tev joprojām tīrā ticībā jāiet uz priekšu, nezinot, kurp tiec vests/a. Ceļš, ko esam kopīgi nostaigājuši, ir unikāls, tāpat kā tu esi unikāls/a. Tas, kas no tevis tiek prasīts, arī ir unikāls.

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 2 sējuma, 30 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER