Visi mūsu GRĀMATAS


Dienas Doma

FCDJ

Doma 3B_23: Mans maziņais, Mana maziņā, ja vien tu zinātu, cik liels ir Mans Prieks, ka varu izliet Savu Mīlestību tavā sirdī! Tev jāzina nevis, vai esi tās cienīgs vai ne, bet gan – vai tu šo Mīlestību pieņem. Tikai kad tu to pieņem, tevī notiek šķīstīšana un pārveide.

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 3 sējuma, 52 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER