Visi mūsu GRĀMATAS


Dienas Doma

FCDJ

Doma 1E_38: Mans bērns, nemēģini viens pats celt plecos nastas, kas mums jānes kopīgi. Necenties viens pats atrisināt to, kas mums jārisina kopā, bet jo īpaši necenties rīkoties viens, kad mums jārīkojas kopīgi. Nemitīgi sauc uz Mani. Es vienmēr esmu tepat, ļoti tuvu pie tevis un tevī.

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 1 sējuma, 12 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER