Visi mūsu GRĀMATAS


Dienas Doma

FCDJ

Doma 3A_19: Mans mīļais maziņais, Mana mīļā maziņā, piekrist Man sekot nozīmē piekrist ļaut sevi «izjaukt», lai pēc tam tu tiktu atkal «salikts/a kopā» saskaņā ar Mana Tēva Gribu. Uztici Man savu nastu, un tu redzēsi, ka Mans jūgs ir viegls. Nebīsties. Svētīgs/a tu esi, jo esi atradis/usi žēlastību Manās acīs un tev pastāvīgi seko Mana Mīlestība.

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 3 sējuma, 41 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER