Visi mūsu GRĀMATAS


Dienas Doma

FCDJ

Doma 2A_24: Mans bērns, no Mana kapa pār visu zemi izplūda jauna dzīvība, kamēr Mani vajātāji domāja, ka ir uzvarējuši. Lāzara miesa jau bija sākusi trūdēt, kad Es viņu piecēlu no miroņiem. Es vēlos, lai šie fakti dziļi iespiestos tavā apziņā, jo tie tev māca, cik tālu jāsniedzas tavai cerībai un ticībai. Atceries, ka pagātnes fakti, uz kuriem balstās tava ticība, varenā spēkā parādījās no šķietamas vispārējas neveiksmes.

FCDJ

Šī Dienas Doma ir ņemta no Leandra Lašansa grāmatas Manējo, Manu izredzēto laimei. JĒZUS 2 sējuma, 29 vēstījuma.

PIEVIENOJAS doma DIENAS

FACEBOOK

TWITTER