Tāpēc, ka Mīlestība jūs mīl,
jūs kļūstat mīlestība.

Manu izredzéto laimei
Jézus

2A_20: Mans maziņais, Mana maziņā, Es pieņemu tavus lūgumus, lai liktu tos Tēva priekšā. Nezaudē mieru. Visas šīs situācijas ir Manā rokā, un tu aizvien vairāk būsi Manas darbības liecinieks/ce. Kad tavas ilgas tiek liktas Manā priekšā, Es tās pārvēršu Savā darbībā.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Kopiena, kuras sastāvā ir vairāk nekā 2 800 000 locekļu

Close Menu
×

Cart