facebook live
Tous les mercredis
à 12 : 30 HAE.
en rediffusion
Votre dose d'amour
quotidienne!

Kardynał Łotwy

Wszystkie nasze książki posiadają IMPRIMATUR. Nadał je Kardynał Łotwy, Jego Eminencja Janis Pujats. SłowoImprimatur oznacza po łacinie: „Niech będzie opublikowane!”

Świadectwo Kardynał Łotwy

Na początku roku 2006, otrzymałem kopię łotewskiego tłumaczenia książki « Dla szczęścia Moich, Moich wybranych – Jezus”, napisanej przez Léandre Lachance. Był to pierwszy tom trylogii – książek, napisanych przez Léandra, w języku francuskim, pod tym tytułem. Tłumaczenie łotewskie było jeszcze w formie rękopisu i redaktorka prosiła mnie uprzejmnie o ewaluację tekstu.

Ewaluacja pism o charakterze religijnym nie należy do łatwych zadań. Jako arcybiskup metropolita, mianowany przez Ojca Świętego, muszę czytać każdy tekst bardzo uważnie, z zachowaniem wszelkiej ostrożności i w poczuciu wielkiej odpowiedzialności – tak wobec autora jak tych, którzy mogliby czytać te książki.

W każdym razie, powstrzymuję się od spekulowania czy dialogi w tej książce stanowią objawienie nadprzyrodzone dla Léandra. Stwierdzam jedynie, że nie ma niczego w tych pismach, co sprzeciwiałoby się wierze chrześcijańskiej i dobrym obyczajom i dlatego można polecać te książki do czytania.

Na samym początku pierwszego wolumu (w trzeciej rozmowie z dnia 11 listopada 1996), Jezus zwracaa się do Léandra pytając go : „Czy zgadzasz się być tym, który żyje tylko dla Mnie? Tym, który rezygnuje ze swojego dobrego samopoczucia, z wyobrażenia o sobie, ze swojej reputacji, przede wszystkim zaś – ze swoich myśli?”

Zrozumiałem od razu, że słowa te odnoszą się nie tylko do „małego” Léandra (jak go Jezus nazywa w tych trzech książkach) lecz również do mni osobiście i do każdej osoby, która pragnęłaby nawiązać bliską i ścisłą więź z Bogiem.

To są słowa klucze. Czy jestem gotowy dać moje « tak » Jezusowi, nawet jeśli to wymagałoby ode mnie wielkiego poświęcenia, gdybym musiał cierpieć z tego powodu a nawet – pozbawić się wszystkiego, co jest mi bliskie i drogie?

To jest poważny wybór, którego należy dokonać. Jeśli czytelnik zdecyduje się odpowiedzieć « tak » Jezusowi, przyjmie i zaakceptuje treść trzech książek z radością w sercu, wtedy przesłanie zawarte w tych książkach, dotknie go głęboko i osobiście.

Spotkałem Léandra dwa razy – w 2008 i w 2009 roku – w czasie jego pobytu na Łotwie, gdy dawał konferencje i prowadzil dni skupienia. W czasie naszego ostatniego spotkania, podziękował mi serdecznie za nadanie przeze mnie imprimatur czyli zgody Kościoła na publikowanie tłumaczenia łotewskiego trzech książek, które napisał.

Odpowiedziałem mu : « Jakże miałbym tego nie uczynić? Nie widzę w tych książkach nic, co sprzeciwiałoby się nauczaniu Ewangelii”.

JJestem przekonany, że w miarę upływu lat, zapotrzebowanie na te trzy publikacje, napisane przez Léandra, będzie rosło i wiele przyszłych pokoleń nadal będzie je czytać. Szerzenie się tych książek w świecie z pewnością nie będzie przypomninać sukcesu „best-sellerów”, które cieszą się nagłym wzrostem popularności – równie szybko gasnącej.

Moim zdaniem, fakt, iż te pisma Léandra pochodzą z wewnętrznego natchnienia, nadaje im jeszcze większego znaczenia. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że ten wzruszający dialog między Léandrem a Jezusem zainspiruje wiele osób, umacniając ich wiarę i związek z Bogiem.

Książki napisane przez Léandra utwierdzają nas w tym, że możemy być naprawdę szczęśliwi jedynie dając i otrzymując Miłość. Uzyskanie szczęścia nie jest możliwe dzięki chwale czy forunie czy też przez posiadane własności, ani przez wiele innych rzeczy, którym nadaje się wielką wartość w tym współczesnym świecie.

Te książki mówią o Bogu, który jest MIłością. Czy można przekazać ludzkości jeszcze jaśniej wielką Miłość, jaką Bóg odczuwa do każdego z nas? Zapraszam każdego czytelnika tych książek, by się poddał Miłości Boga, by kochał swego bliźniego z całego serca i stał się istotą Miłości.

9697 leandrs kardinals 1

Kardynał Janis Pujats
Arcybiskup Metropolita Archidiecezji Metropolitańskiej w Rydze, Świętego Kościoła rzymskiego

Arcybiskup Moskwy, Rosja

IMPRIMATUR autorstwa Mgr. Pavel Pezzi,
Arcybiskup Moskwy, Rosja
http://dbpedia.org/page/Paolo_Pezzi

imprimatur ru 1
×

Koszyk

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

25 kwietnia 2019
:

Kardynał Łotwy

Wszystkie nasze książki posiadają IMPRIMATUR. Nadał je Kardynał Łotwy, Jego Eminencja Janis Pujats. SłowoImprimatur oznacza po łacinie: „Niech będzie opublikowane!”

Zobaczyć Imprimatur

Świadectwo Kardynał Łotwy

Na początku roku 2006, otrzymałem kopię łotewskiego tłumaczenia książki « Dla szczęścia Moich, Moich wybranych – Jezus”, napisanej przez Léandre Lachance. Był to pierwszy tom trylogii - książek, napisanych przez Léandra, w języku francuskim, pod tym tytułem. Tłumaczenie łotewskie było jeszcze w formie rękopisu i redaktorka prosiła mnie uprzejmnie o ewaluację tekstu.

Ewaluacja pism o charakterze religijnym nie należy do łatwych zadań. Jako arcybiskup metropolita, mianowany przez Ojca Świętego, muszę czytać każdy tekst bardzo uważnie, z zachowaniem wszelkiej ostrożności i w poczuciu wielkiej odpowiedzialności – tak wobec autora jak tych, którzy mogliby czytać te książki.

W każdym razie, powstrzymuję się od spekulowania czy dialogi w tej książce stanowią objawienie nadprzyrodzone dla Léandra. Stwierdzam jedynie, że nie ma niczego w tych pismach, co sprzeciwiałoby się wierze chrześcijańskiej i dobrym obyczajom i dlatego można polecać te książki do czytania.

Na samym początku pierwszego wolumu (w trzeciej rozmowie z dnia 11 listopada 1996), Jezus zwracaa się do Léandra pytając go : „Czy zgadzasz się być tym, który żyje tylko dla Mnie? Tym, który rezygnuje ze swojego dobrego samopoczucia, z wyobrażenia o sobie, ze swojej reputacji, przede wszystkim zaś - ze swoich myśli?”

Zrozumiałem od razu, że słowa te odnoszą się nie tylko do „małego” Léandra (jak go Jezus nazywa w tych trzech książkach) lecz również do mni osobiście i do każdej osoby, która pragnęłaby nawiązać bliską i ścisłą więź z Bogiem.

To są słowa klucze. Czy jestem gotowy dać moje « tak » Jezusowi, nawet jeśli to wymagałoby ode mnie wielkiego poświęcenia, gdybym musiał cierpieć z tego powodu a nawet - pozbawić się wszystkiego, co jest mi bliskie i drogie?

To jest poważny wybór, którego należy dokonać. Jeśli czytelnik zdecyduje się odpowiedzieć « tak » Jezusowi, przyjmie i zaakceptuje treść trzech książek z radością w sercu, wtedy przesłanie zawarte w tych książkach, dotknie go głęboko i osobiście.

Spotkałem Léandra dwa razy – w 2008 i w 2009 roku – w czasie jego pobytu na Łotwie, gdy dawał konferencje i prowadzil dni skupienia. W czasie naszego ostatniego spotkania, podziękował mi serdecznie za nadanie przeze mnie imprimatur czyli zgody Kościoła na publikowanie tłumaczenia łotewskiego trzech książek, które napisał.

Odpowiedziałem mu : « Jakże miałbym tego nie uczynić? Nie widzę w tych książkach nic, co sprzeciwiałoby się nauczaniu Ewangelii”.

JJestem przekonany, że w miarę upływu lat, zapotrzebowanie na te trzy publikacje, napisane przez Léandra, będzie rosło i wiele przyszłych pokoleń nadal będzie je czytać. Szerzenie się tych książek w świecie z pewnością nie będzie przypomninać sukcesu „best-sellerów”, które cieszą się nagłym wzrostem popularności - równie szybko gasnącej.

Moim zdaniem, fakt, iż te pisma Léandra pochodzą z wewnętrznego natchnienia, nadaje im jeszcze większego znaczenia. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że ten wzruszający dialog między Léandrem a Jezusem zainspiruje wiele osób, umacniając ich wiarę i związek z Bogiem.

Książki napisane przez Léandra utwierdzają nas w tym, że możemy być naprawdę szczęśliwi jedynie dając i otrzymując Miłość. Uzyskanie szczęścia nie jest możliwe dzięki chwale czy forunie czy też przez posiadane własności, ani przez wiele innych rzeczy, którym nadaje się wielką wartość w tym współczesnym świecie.

Te książki mówią o Bogu, który jest MIłością. Czy można przekazać ludzkości jeszcze jaśniej wielką Miłość, jaką Bóg odczuwa do każdego z nas? Zapraszam każdego czytelnika tych książek, by się poddał Miłości Boga, by kochał swego bliźniego z całego serca i stał się istotą Miłości.

9697 leandrs kardinals 1

Kardynał Janis Pujats
Arcybiskup Metropolita Archidiecezji Metropolitańskiej w Rydze, Świętego Kościoła rzymskiego

Arcybiskup Moskwy, Rosja

IMPRIMATUR autorstwa Mgr. Pavel Pezzi,
Arcybiskup Moskwy, Rosja
http://dbpedia.org/page/Paolo_Pezzi

imprimatur ru 1

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours à 12 h 30 HAE. Sauf les vendredis et les samedis.

logo fcdj