2B_17: Anaka, apetraho ao anatin’ny Foko ireo tranga rehetra izay hiainanao, ary izay hatsapanao fa hanararàotana anao ; ialao araka izay vitanao ireo fifandirana. Banjino ny fitondrantenako manoloana an’ireo izay nifanatrika Tamiko. Hanovozanao hery vaovao izany, izay afahanao miaina sahady ny fitondratena ao amin’ilay Fiaraha-monina Vaovao, izay tena samy hafa amin’ny fitondrantena eo amin’ny fiaraha-monina amin’izao fotoana.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Close Menu
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

10 November 2019
2B_17: Anaka, apetraho ao anatin’ny Foko ireo tranga rehetra izay hiainanao, ary izay hatsapanao fa hanararàotana anao ; ialao araka izay vitanao ireo fifandirana. Banjino ny fitondrantenako manoloana an’ireo izay nifanatrika Tamiko. Hanovozanao hery vaovao izany, izay afahanao miaina sahady ny fitondratena ao amin’ilay Fiaraha-monina Vaovao, izay tena samy hafa amin’ny fitondrantena eo amin’ny fiaraha-monina amin’izao fotoana.