facebook live
Tous les jours
à 12 : 30 HAE.
sauf les vendredis
et samedis
Votre dose d'amour
quotidienne!

Amin’ny alalan’ny Fitiavana izay anananao ho an’ny hafa

2B_06: Ry Bitikako, nolazaiko tamin’ireo Apôsitoliko fa ny fifankatiavana misy amin’izy ireo no hafantarana fa Mpianatro izy ireo. Dia mbola amin’ny alalan’izany famantarana izany ankehitriny no hafantarana fa voafidiko ianareo. Dia mbola amin’ny alalan’ny Fitiavana izay anananao ho an’ny hafa no hanamarinanao, na eny na tsia, fa olona feno Fitiavana ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ireo fihidin’ny fonao

1F_30: Anaka, ekeo ireo fihidin’ny fonao ka atolory ny Ray, mba ho amin’ny alalan’ny tànany Mpahary, tonga Izy hanova ireo mihidy mba hisokatra midanadana, ka hamela ny Fitiavany hivezivezy malalaka ao anatin’ny fonao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ho tsapanao

2A_06: Anaka, aoka ho tsapanao fa ny Fijaliako nandritran’ny fialako aina tao amin’ny zaridainan’oliva no nampamokatra ny Iraka nanirahana Ahy sy ny Fahafatesako. Raha tsy maintsy nomasahana tamin’ny fijaliako ny iraka nankininina tamiko, koa tsy rariny ve raha ny fijalianao dia tonga nampamokatra ny asa nanirahana anao ?

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Amin’ny alalan’izany fifandraisana izany

3A_09: Anaka, tadidio fa ny fotoana tena sarobidy izay tena ilàko anao dia ilay fotoana izay iarahantsika ka itoerantsika ao anatin’ny fifandraisam-pitiavana. Amin’ny alalan’izany fifandraisana izany no hanovàna anao ary hampiasàna anao ao anatin’ny tontolo tsy hita maso, izay hanatanterahanao ny iraka voalohany indrindra ampanaovina anao. Tena tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tsy mila mahatakatra ny hevitr’izany ianao

1F_10: Anaka, ekeo izao fiainanao izao tahaka ny tsara indrindra ho anao amin’izao fotoana izao. Tsy mila mahatakatra ny hevitr’izany ianao, ny ilaina dia ny hanoloranao ny « eny » tanteraka tsy misy fepetra, ary ny hanekenao fa tena tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Makà fotoana tsara manaiky

1A_21: Anaka, makà fotoana tsara manaiky ny Fitiavako anao, mandray ny Fitiavako, tahaka ny kitay, izay avela haka fotoana tsara ao anaty afo, mba hirehitra, ka hanome ny afanany. Torak’izany koa, tokony hamela ny Fitiavako handrehitra anao tsara ianao alohan’ny hizara azy amin’ny hafa.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Avy amin’ny fonao

2B_40: Ry Bitikako, nihevitra ianao fa noho ny fahaizanao no antony ilaivako anao. Nefa teneniko aminao fa avy amin’ny fonao, io fo izay doroiko amin’ny Afon’ny Fitiavako-Afo, avy amin’ny alalan’ireo fijalianao. Atolory Ahy ny enta-mavesatrao, dia ho tsapanao fa maivana ny Jiogako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Efa nokarakaraiko

1A_05: Anaka, efa nokarakaraiko hatramin’ny ela ireo olona rehetra izay entinao ao am-ponao ary nankininao Tamiko. Tsy mana-petra ny Fitiavako anao. Henoy mandrakariva aho. Mitantana ny dianao Aho.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ny sakana amin’ny Fitiavako

1A_12: Anaka, ny sakana amin’ny Fitiavako dia rehefa tsy ekenao ny maha ianao anao. Tiako amin’ny maha ianao anao io ianao, ary tahaka ny miteny ratsy Ahy mihintsy ianao rehefa tsy manaiky anao amin’ny nahariko anao io. Aza mampitahy anao amin’ny hafa : nohariko ho samy hafa ny olombelona rehetra. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Avy amin’ny antsom-pitiavan’ny

2B_25: Ry Bitikako, avy amin’ny antsom-pitiavan’ny Ray no namoronana anao, ary tsapanao io Fitiavana io tamin’ny namoronana anao, dia lasa mipetraka ao aminao io fangetahetana Fitiavana io. Ny fihaikena sy ny fanaikena ny Fitiavana izay harotsako ao aminao, amin’izao fotoana izao, dia mampisotro anao amin’ilay loharanom-pitiavana izay manafaka ny hetahetanao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Afeno ny fampiharana vaovao

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

20 January 2023
2B_25: Ry Bitikako, avy amin’ny antsom-pitiavan’ny Ray no namoronana anao, ary tsapanao io Fitiavana io tamin’ny namoronana anao, dia lasa mipetraka ao aminao io fangetahetana Fitiavana io. Ny fihaikena sy ny fanaikena ny Fitiavana izay harotsako ao aminao, amin’izao fotoana izao, dia mampisotro anao amin’ilay loharanom-pitiavana izay manafaka ny hetahetanao.
bitmap 2

Une expérience utilisateur améliorée

Téléchargez notre application maintenant

bitmap 3
mobile bitmap 3