facebook live
Tous les jours
12 h 30 hne
Votre dose d'amour
quotidienne!

Matokia Ahy

1A_28: Ry zanako, R’ilay Bitikako, raha mba fantatrao manko ny maha zava-dehibe an’ireo zavatra iainanao ankehitriny, tsy hangataka zavatra hafa amiko intsony ianao. Izaho izay mahalala ny zavatra rehetra, fantatro tsara ireo izay ilainao rehetra anio. Matokia Ahy, tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Dia mila, maika, olona

1B_35: R’ilay Bitikako, amin’izao fotoana farany izao, dia mila, maika, olona maro Aho manaiky handà ny tenany, ny faniriany, ny fahafinaretany, mba hampiombona ny vavak’izy ireo amin’ny vavako, sy ny vavaky ny Reniko tena Masina, ireo Olo-masina rehetra, sy ny Anjely Masina rehetra, ho an’ny ady lehibe izay atrehina ankehitriny.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ianao miaraka amiko ary Izaho miaraka aminao

1E_39: Anaka, isaky ny maka fotoana mba handraisana ny Fitiavana ianao sy mba hanaikenao ho tiaviko, dia hisokatra bebekokoa amin’ny Fitiavako ianao. Izany no tena fianarana marina ny Fitiavana : Ianao miaraka amiko ary Izaho miaraka aminao ; ianao ato Amiko ary Izaho ao aminao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_07: Anaka, tsy misy afatsy làlana tokana no hanadiovana ny tany: dia ny fanadiovana ny fo rehetra, ary izany dia hatomboka amin’ny fonao. Raha diovina ny fonao dia tsy maintsy mandalo amin’ny Afon’ny Fitiavako sy ny Afon’ny fijaliana. Raha tiana ny hahazoana vokatra aingana amin’io Afo io dia tsy maintsy manaiky handray manontolo an’io Afo io ianao. Misaotra anao manaiky handray ireo Afo rehetra ireo izay mitondra anao ho amin’ny hafenoan’ny Fitiavana.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Asako izany fa tsy anao

1D_03: Anaka, aza matahotra, miaraka aminao Aho, ary rehefa anankinan’ny Ray iraka ianao, dia omeny ireo Fahasoavana rehetra izay ilaina… Aza adino fa Asako izany fa tsy anao. Ianao, ny ataonao dia ny mitoetra mihaino Ahy sy manaiky hotiavina. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Dia noho izany ho tonga fitaovana eo ampelan-tànan’ny Ray

1C_37: Anaka, Tiako ho tonga Fitiavana ianao tahaka Ahy ! Izay no tena nanirahina anao, iraka izay nahariana anao ! Sambatra ianao raha tafiditra amin’io nanirahina anao marina io, no sady miaina eto ambony tany…dia noho izany ho tonga fitaovana eo ampelan-tànan’ny Ray ianao mba hiantso ny hafa izay miaina eto an-tany mba hiditra ihany koa amin’izay nanirahana azy.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Diloilo manafàna ny Foko

1C_02: R’ilay Bitikako, averimbereno tenenina Amiko mandritry ny tontolo andro anio ny fitiavanao Ahy. Diloilo manafàna ny Foko izany, ny Foko izay mijaly, mahita ireo izay notiaviko, mandà ny Fitiavako ary manentsina ny sofiny amin’ireo Antsoantsoko tsy tapaka ! Misaora ny Ray izay manaiky hanome Fitiavana be ho an’ireo Zanany ety an-tany !

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_03: Ry Bitikako, ilay olona vaovao izay miorina ao anatinao dia tsy mitsahatra mitoetra ao anaty fiderana, fitsaohana, fisaorana ary fankasitrahana. Izany no mitahiry azy ho ravoravo, ary fantatra fa ireo fahasorenana, fahoriana, aretina na ireo fijaliana hafa dia manampy amin’ny fanadiovana azy.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Maniry ny hiaraka aminao Aho

1B_04: R’ilay Bitikako, maniry ny hiaraka aminao Aho, tahaka Ahy miaraka amin’ny Raiko, mba afahanao mivelona tsy tapaka amin’ny Fitiavanay. Io Fitiavanay io hikasika ny fon’ireo izay eny amin’ny làlanao eny. Ianao, dia ho vavolombelona fotsiny ny Asanay: tsy ianao intsony no velona fa Izahay (Andriamanitra) no velona ao anatinao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_36: Anaka, nahita sitraka teo imasoko ianao. Aza mihevitena intsony hoe lehibe. Ekeo ny maha madinika anao, mba afahako mandray anao ety an-tsandriko, mamihina ny fonao eo amin’ny Foko mba hanatosahako tondram-pitiavana ao anatin’ny fonao. Dia haheno ilay bitsika malefaka ao anatinao lalina ianao, izay milaza hoe : « Tiako ianao ». Enonao ve Anaka, Tiako loatra ianao ! Tiako ianao !

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Afeno ny fampiharana vaovao

iphone icone402x
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE