facebook live
Tous les jours
à 12 : 30 HNE. Sauf les
vendredis et samedis
Votre dose d'amour
quotidienne!

Raisiko ny fijalianao

1F_09: Anaka, reko ny vavakao, ataoko vavako ny vavakao ary dia atolotro ny Ray. Raisiko ny fijalianao. Atambatro amin’ireo fijaliako mba ho fehezan-draozy atolotra ny Ray. Tsy misy tokony ho atahoranao, efa mitopy eo aminao ny Masony. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Aoka ho tsapanao

1D_36: Anaka, avia mifitsaka eo an-tsandriko. Eto an-tsandriko ihany no afahanao miditra ao amin’ny fahalalahana tanterak‘ireo zanak’Andriamanitra. Aoka ho tsapanao fa isaky ny mikorontana ety ivelany ianao, dia ireo tebiteby sy adin-tsaina no manenika anao; rehefa miverina aty Amiko ianao dia hahita Fiadanana sy Hafaliana.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tsoahiko eo aminao daholo izany enta-mavesatrao

1C_34: R’ilay Bitikako, Fifaliana lehibe ho Ahy ny mamihina anao eo amin’ny Foko. Raisiko ho aty amiko avokoa izay mavesatra loatra ho anao, tahaka : ny harerahanao, ireo adi-tsainao, ireo tebitebinao, ireo ahiahinao sy ireo tsy fahalavorarianao fahiny. Tsoahiko eo aminao daholo izany enta-mavesatrao rehetra izany, izay manakana anao tsy ho Ahy tanteraka. Fenoiko ny Fitiavako, ny Fifaliako sy ny Fiadanako ny toerana nialan’ireo.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ireny fahasarotana tsirairay ireny

2B_38: Ry Bitikako, ireny fahasarotana tsirairay ireny izay mitranga eny amin’ny làlanao eny ireny dia manosika anao handroso lalindalina kokoa ao anatinao, mba hisakafoanao bebe kokoa na hisotroanao amin’ny Loharanon’ny Fitiavana izay napetraky ny Ray ao anatinao lalina. Sambatra ianao mahatakatra izany harena izany !

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tiako ny fonao midera

1B_23: R’ilay Bitikako, tiako rehefa mitsahatra ianao mba hidera Ahy, hisaotra Ahy, hankasitraka Ahy. Tiako ny fonao midera, sady miaraka amin’izay, toy ny menaka manasitrana ny Foko maratra. Ary koa hiova ny fonao ka lasa Fitiavana bebe kokoa.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ilaina mandrakariva ny « ENY-NAO »

1E_40: Anaka, ilaina mandrakariva ny « ENY-NAO » mba handrosoana lavidavitra, satria ny Ray dia manaja mandrakariva ilay fahafahana lehibe izay nomeny ho an’ireo zanany tsirairay. Na dia ny « tsia » aza no azony manoloana ny « Eny » izay takiany dia tsy ho tsoahany mandrakizay ny Fitiavany. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ilay fitaovana kely manaiky sy mety volavolaina

2B_09: Anaka, efa miha mifandray bebekokoa hatrany isika. Amin’ny fihaonantsika, ny mahomby indrindra dia ny ifandraisantsika ao anatinao lalina. Mijanóna ho ilay fitaovana kely manaiky sy mety volavolaina eo ampelan-tànan’ny Ray. Amin’ny alalan’izany fanaikena sy fahavononana izany no hahitanao ny tena hanirahana anao dia ny hamela ny Fitiavana hiampita. Avelao ho vontosan’ny Fitiavako ianao satria tena tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Rehefa mia-tonga Fitiavana ianao

1C_20: Anaka, rehefa mia-tonga Fitiavana ianao, dia mia-mitodika any amin’ny Fitiavana, dia lasa mia-vavolombelon’ny asany, ao anatin’ireo fo aloha. Rehefa tonga Fitiavana ianao, dia mivavaka amin’ny Ray tsy mihato miaraka Amiko sy ny Reniko Masina ; vokatr’izany dia fo maro be no misokatra amin’ny Fitiavana. Tia anao ny Fitiavana.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Isaky ny manaiky

1E_33: Anaka, isaky ny manaiky hampandefitra ny sitraponao ianao, dia manome toerana bebekoa ny Sitrapoko, dia avy amin’ny alalan’izany no hatanteraka hatrany tsikelikely ny Sitrapoko amin’ny alalanao. Fitiavako ianao. Mba tiako ianao !

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Midìna lalin-dalina kokoa hatrany ao anatinao

2A_38: Ry Bitikako, midìna lalin-dalina kokoa hatrany ao anatinao, mba hidiranao ao anatin’ny fifandraisam-pitiavana lalina Amiko. Aza raharahiana ny fihevitr’izao tontolo izao. Tadidio fa iray sy tokana ihany no manan-danja : ny fifandraisam-pitiavantsika lalina, izay misy eo amintsika… io fifandraisam-pitiavana io dia mitondra anao eo amin’izay tian’ny Ray hisy anao ary mamela Azy hanatanteraka ny asa izay tianay atao amin’ny alalanao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Afeno ny fampiharana vaovao

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

10 January 2022
2A_38: Ry Bitikako, midìna lalin-dalina kokoa hatrany ao anatinao, mba hidiranao ao anatin’ny fifandraisam-pitiavana lalina Amiko. Aza raharahiana ny fihevitr’izao tontolo izao. Tadidio fa iray sy tokana ihany no manan-danja : ny fifandraisam-pitiavantsika lalina, izay misy eo amintsika… io fifandraisam-pitiavana io dia mitondra anao eo amin’izay tian’ny Ray hisy anao ary mamela Azy hanatanteraka ny asa izay tianay atao amin’ny alalanao.

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours à 12 h 30 HNE. Sauf les vendredis et les samedis.

logo fcdj