facebook live
Tous les jours
à 12 : 30 HAE. Sauf les
vendredis et samedis
Votre dose d'amour
quotidienne!

Maria, dia nomeko iraka mba hanaraka anao

2B_15: Anaka, ilay ankizivaviko, Maria, dia nomeko iraka mba hanaraka anao, hitantana ny dianao. Eo Izy, eo akaikinao ; ary eo amin’ilany, dia ny Zanako lahy tokana, Jesoa, tena akaiky anao. Raha mihiratra ny masonao ka mahita ireo Olo-masina sy ireo tafika lehiben’Anjely, dia ho fantatrao fa tsy irery ianao, fa tena voadidina tsara. Aza matahotra, mandrosoa mandrakariva ao anatin’ny Finoana madio. Omeko anao ny tso-dranon-dRay miaraka amin’ny Fitiavako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Fotoanan’ny fivavahana

3B_32: Anaka, fotoanan’ny fivavahana, fitsaona sy fanantonana ireo sakramenta izao. Amin’ny alalan’izy ireo dia hitoetra ao amin’ny fifankazaona tsara amiko ianao, ao anatin’ny fiombonana amin’ireo olo-masina any am-paradisa sy eto an-tany, ary hitoetra ao anatin’ny lamban’ny Reniko Masina ary tsilovin’ny Fanahy Masina sy ho eo ambany fiarovan’ireo Anjely Masina. Koa aza manana ahiahy ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ny lanjan’ny fijaliana

2A_05: Anaka, raha mba fantatrao ny lanjan’ny fijaliana mba hidiranao lalindalina ao anatin’ny Fitiavana… Ny fijaliana dia miova ho fahasoavana sy tso-drano rehefa raisina sy atolotran’ny Ray miaraka amin’ireo Fijaliako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Dia raisiko ireo adin-tsainao

1D_01: Anaka, rehefa manao ny tenanao ho kely ianao, dia raisiko ireo adin-tsainao, ireo hafalianao sy ny alahelonao ka atolotro ny Ray, ary Izy, ao anatin’ny Famindram-pony lehibe sy ny Fitiavany, mametraka ny rantsa-tànany, Izy Mpahary mba hanapaka ireo fatotra manakana anao tsy ho olona afaka.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ry zanaky ny Foko

3B_33: Ry zanaky ny Foko, ianao izay novolavolaiko tamim-pitiavana tokoa, maniry ny handray anao eto an-tsandriko Aho ary hamihana ny fonao eo amin’ny Foko mba hatsapanao ny Fitiavako. Tsy manana afa tsy fitiavana ho anao Aho ; sokafy midanadana kokoa ny fonao. Raha sarotra ho anao ny manokatra azy, omeo alàlana Aho ary dia avy amin’ilay “Eny” tanteraka sy tsy misy fepetra, dia ho tanterahako izany.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Miaike ny fahalemenao

1F_12: Anaka, miaike ny fahalemenao ary manaike ianao tiavina amin’ny fanoloronao ireo « eny ». Raiso ny tondram-pitiavana izay arotsako ao anatin’ny fonao, amin’izao fotoana izao ! Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ahy nitia, tia ary hitia

1A_24: Anaka, ekenao ve ny ho lasa tahaka an’io fo izay tia tanteraka io, ho tahaka Ahy nitia, tia ary hitia… miaraka amin’ireo fijaliana, ireo hafaliana, ny fiadanam-po sy ny Fitiavana aterak’izany, izay afaka tsy ho omenao fotsiny ihany fa ho azonao koa ? Miandry ny valin-teninao Aho. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Amin’ny alalan’ny fandraisana ireo sakramenta

1F_14: Anaka, mandray fahasoavana betsaka araka izay omby azy ny fonao. Eo anoloako, ao amin’ny fivavahana, amin’ny alalan’ny fandraisana ireo sakramenta, indrindra ny Fampihavanana sy ny Eokaristia, dia misokatra ny fonao ary tonga afaka mandray bebekokoa.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Apetraho ao am-Poko avokoa ny fijalianao

1E_21: Anaka, apetraho ao am-Poko avokoa ny fijalianao mba hanana ny lanjan’ny famonjena, ho an’ireo izay mampahory anao sy ireo tianao, izany hoe ireo izay mitoetra manokana ao anaty fonao, torak’izany koa ho an’ireo maro hankinina aminao ao anatin’ny tontolo tsy hita maso. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mitoera ao anatin’ny Fiadanako

1C_30: Anaka, mitoera ao anatin’ny fankasitrahana sy fiderana, ary tehirizo ny fonao vonona handray sy hitolagaga amin’izay tanterahiko ao aminao, manodidina anao, ary amin’ny alalanao. Aoka tsy hatahotra ianao, mitoera ao anatin’ny Fiadanako, miaraka aminao Aho. Aoka ho tsapanao fa, amin’ny alalan’ny Fitiavako, dia ho tonga Fitiavana ianao. Omeko tso-drano afakely ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Afeno ny fampiharana vaovao

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

22 June 2022
1C_30: Anaka, mitoera ao anatin’ny fankasitrahana sy fiderana, ary tehirizo ny fonao vonona handray sy hitolagaga amin’izay tanterahiko ao aminao, manodidina anao, ary amin’ny alalanao. Aoka tsy hatahotra ianao, mitoera ao anatin’ny Fiadanako, miaraka aminao Aho. Aoka ho tsapanao fa, amin’ny alalan’ny Fitiavako, dia ho tonga Fitiavana ianao. Omeko tso-drano afakely ianao.

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours à 12 h 30 HAE. Sauf les vendredis et les samedis.

logo fcdj