facebook live
De retour le
7 septembre 2021
Votre dose d'amour
quotidienne!

Ny tena manandanja indrindra

3B_13: Ry bitikako, aza atakalonao amin’ny zavatra tsy misy dikany ny tena manandanja. Ny tena manandanja indrindra dia ny fifankatiavana lalina izay misy eo amintsika, aryireo izay tsy misy lanjany kosa dia izay rehetra ivelan’izany fifandraisana ampitiavana misy amiko sy aminao ary aminao sy Amiko izay Andriamanitrao izany.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tsy misy afatsy fanafody tokana

1E_31: Anaka, tsy misy afatsy fanafody tokana ihany no entina miady amin’ny fahoriana ara-moralin’ireo rahalahinao sy anabavinao : dia ny Fitiavana, Fitiavana hatrany, Fitiavana ihany, tsy misy afatsy Fitiavana. Misaotra anao ao amin’ny fianarako, dia ny Fitiavana. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tsy misy fetrany ny Fitiavako anao

1D_22: Anaka, tsy misy fetrany ny Fitiavako anao. Ny mandray Azy fotsiny no ataonao. Nomena anao be dia be izy, ary ny Fitiavana irery ihany no hanamboatra ary efa manamboatra ireo fanovana ao anatin’ny fonao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

No mahatonga ny zavatra rehetra ho tanteraka

2B_18: Ry bitikako, raha amin’ny herinao, dia tsy ho tratranao ilay toeram-pahamasinana mahay mitondra tena tsara manoloana ireo ady atrehana. Ny misotro eo amin’ilay loharanom-pitiavan’ny Ray tsy tapaka ihany, ary ny fanaikenao havaozin’io Fitiavana io no afahanao mahatratra izany. Raha lazaina amin’ny fiteny hafa, dia amin’ny fangatahana sy ny famelàna ny Fitiavan’ny Ray hiasa ao anatinao no mahatonga ny zavatra rehetra ho tanteraka, na dia ireo tsy heverina ho vitan’ny olombelona aza.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ny Fitiavako dia mitobaka ho anao

1C_40: Anaka, avia mifitsaka eto an-tratrako mba hahita Fiadanana sy Fifaliana, Fitoniana sy Fahasambarana. Rehefa lavitra Ahy ny eritreritrao, dia manomboka misy adin-tsaina ianao ary indraindray tahotra. Kanefa, ny Fitiavako dia mitobaka ho anao, ary tiako ho sambatra tanteraka ianao. Tsy ho tonga aminao izany raha tsy eo anatrehahako ianao, raha tsy mitodika aty Amiko ny fijerinao, ary ho tonga mihaona Amiko ao anatinao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Raisiko ireo fangatahanao

2A_20: Ry bitikako, raisiko ireo fangatahanao mba atolotra ny Ray. Mitoera ao amin’ny fiadanana. Efa voafehiko tsara ireny rehetra ireny, ary dia ho vavolombelona hatrany ny Asako ianao. Rehefa atolotrao Ahy ireo fanirianao, dia tanterahiko.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Homany ny fonao

1C_39: Anaka, homany ny fonao amin’ny vavaka sy ny fandàvana ny tenanao, mba hatonga anao mihaino Ahy bebekokoa, tsy ny Teniko sy ireny tolo-tsaina ireny ihany, fa koa, ary indrindra, amin’ireny zava-mitranga mahafinaritra na mampalahelo ireny. Raha avelako hiaina an’ireny ianao, dia fampianarana ho anao ireny, izay tokony horaisinao mba hitomboinao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ahy nitia, tia ary hitia

1A_24: Anaka, ekenao ve ny ho lasa tahaka an’io fo izay tia tanteraka io, ho tahaka Ahy nitia, tia ary hitia… miaraka amin’ireo fijaliana, ireo hafaliana, ny fiadanam-po sy ny Fitiavana aterak’izany, izay afaka tsy ho omenao fotsiny ihany fa ho azonao koa ? Miandry ny valin-teninao Aho. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ny halehiben’ny hafaliako

3B_23: Ry bitikako, raha mba fantatrao manko ny halehiben’ny hafaliako afaka mandrotsaka ny Fitiavako ao anatin’ny fonao ! Tsy ny hoe mendrika io Fitiavana io ianao na tsia no ilaina fantatra fa hoe vonona handray azy ve ianao. Ny fandraisanao ny Fitiavako no hanadio sy hanova anao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tohizo ny fandraisanao ny Fitiavako

2A_35: Ry Bitikako, tohizo ny fandraisanao ny Fitiavako, amin’ny fiaikenao fa bitika ianao ; ny fanaovanao izany no mahafaly Ahy indrindra aminao, satria manana Fitiavana betsaka dia betsaka omena anao Aho, mba hatongavanao ho olona feno sy mamirapiratry ny Fitiavako. Tiako tokoa ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Afeno ny fampiharana vaovao

iphone icone402x
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 12 h 30 HAE