facebook live
Tous les jours
12 h 30 hne
Votre dose d'amour
quotidienne!

Avia maka aina eto amin’ny Foko

1C_25: Anaka, avia maka aina eto amin’ny Foko, atolory Ahy ny enta-mavesatrao dia hohitanao fa maivana ny Jiogako ! Raha avelanao dia tapahiko ireo fatorana, tsirairay, mba hatonga anao afaka tanteraka ! Ny tena fahafahana marina dia mitoetra ao anatin’ny fonao. Ny fonao dia tiako ho afaka, satria tiako ho Ahy irery tanteraka.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ny fiarovana izay tediavinao

1D_17: Anaka, Tiako homena Fahasoavana maro hafakely ianao mba hatoky bebekokoa ny Fitiavako ianao, raiso ireo Fahasoavana ireo ! ny fanaikenao ny Fitiavako no hatonga anao ho Fitiavana. Ao no ahitanao ny fiarovana izay tediavinao any an-kafa. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Eo am-pelatànan’Andriamanitra avokoa

1D_38: Anaka, eo am-pelatànan’Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, tsy tokony hisy hatahoranao. Tsy tokony hanana adin-tsaina na fiahiahiana ianao na iray aza, satria fantatrao fa ny Rainao izay tia anao tanteraka no mikarakara ny zavatra rehetra hatramin’ny madinika indrindra… Rehefa manolo-tena bebekokoa ianao, dia afaka miasa bebe kokoa mba hanafaka sy hameno anao ny Ray.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Amin’ny alalan’ny Fitiavana izay anananao ho an’ny hafa

2B_06: Ry Bitikako, nolazaiko tamin’ireo Apôsitoliko fa ny fifankatiavana misy amin’izy ireo no hafantarana fa Mpianatro izy ireo. Dia mbola amin’ny alalan’izany famantarana izany ankehitriny no hafantarana fa voafidiko ianareo. Dia mbola amin’ny alalan’ny Fitiavana izay anananao ho an’ny hafa no hanamarinanao, na eny na tsia, fa olona feno Fitiavana ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Sarobidy eo imasoko ianao

1B_36: Anaka, sarobidy eo imasoko ianao, mila anao Aho ! Ataovy izay maha bitika anao. Manaike mihintsy aza hanjavona mba afahako miasa malalaka ao aminao sy ny manodidina anao!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Atodio mandrakariva any amin’ny Ray

1E_04: Anaka, tiako ny mahita anao tsy manohitra fa mandray ireo fotoam-pijalianao mba hiainanao azy ireny sy hanoloranao azy amin’ny Ray. Atodio mandrakariva any amin’ny Ray ny fijerinao. Banjino ny Fitiavany, ny Hatsaram-panahiny, ny Famindram-pony, ny Heriny, ny Fanajany, ny asany ao antinao…

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Dia avereno amiko foana ireo « ENY-NAO »

1A_36: Anaka, ataovy ao an-tsainao mandrakariva ny Fitiavako anao ; izany dia manampy ny fanamafisana ny tadim-pifandraisana izay mampiray antsika. Na ao anatin’ny fifaliana na ao anatin’ny alahelo ianao dia avereno amiko foana ireo « ENY-NAO ». Amin’ny alalan’ireny « Eny » ireny no afahako mampitoetra anao ao anatin’ny fifaliana sy ao anatin’ny fiadanana, na inona na inona mitranga manodidina anao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Maniry ny hanomboka fanekem-pihavanana vaovao miaraka

1F_34: Anaka, ao anatin’ny fonao no tiako atao Fonenako, tahaka ny faniriako ny honenanao mandrakariva ao anatin’ny Foko… Maniry ny hanomboka fanekem-pihavanana vaovao miaraka aminao Aho. Tiako ho vadiana ny Fanahinao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Avy amin’ny fonao

2B_40: Ry Bitikako, nihevitra ianao fa noho ny fahaizanao no antony ilaivako anao. Nefa teneniko aminao fa avy amin’ny fonao, io fo izay doroiko amin’ny Afon’ny Fitiavako-Afo, avy amin’ny alalan’ireo fijalianao. Atolory Ahy ny enta-mavesatrao, dia ho tsapanao fa maivana ny Jiogako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tazoniko amin’ny tànanao ianao

1C_08: Anaka, aoka tsy hatahotra ianao, nahita sitraka eo imasoko ianao. Tazoniko amin’ny tànanao ianao, tahaka ny nitazomako ny tànan’i Piera rehefa nilentika tao anaty ranomasina iny izy noho ny tahotra. Manome toky anao Aho : isaky ny miaina andriran’antsy ianao, antsoy Aho, dia horaisiko amin’ny tànanao ianao ary hotehiriziko ao anatin’ny filaminan-tsaina ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Afeno ny fampiharana vaovao

iphone icone402x
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE