facebook live
Tous les Mardi, jeudis
et vendredis à 12 : 30 HAE.
Votre dose d'amour
quotidienne!

Omeo Ahy ny fahakelezan’ny finoanao

1F_17: Anaka, omeo Ahy ny fahakelezan’ny finoanao, ho soloiko ho tahaka ny finoan’ny apôsitôly sy ny mpaminany. Ny FINOANA sy ny FITIAVANA dia tsy afa-misaraka. Rehefa lasa olon’ny FINOANA, dia lasa tonga olon’ny FITIAVANA. Rehefa lasa olon’ny FITIAVANA, dia lasa tonga olon’ny FINOANA.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Manaike ianao ho dorako amin

1A_22: Anaka, ireo fotoana nolanianao teo anatreako sy ao anatinao lalina dia tena fotoana sarobidy indrindra, satria, amin’izany ary amin’izany irery ihany no hazoanao akaiky indrindra ny Afon’ny Fitiavako. Manaike ianao ho dorako amin’ny Fitiavako. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Maniry ny hanomboka fanekem-pihavanana vaovao miaraka

1F_34: Anaka, ao anatin’ny fonao no tiako atao Fonenako, tahaka ny faniriako ny honenanao mandrakariva ao anatin’ny Foko… Maniry ny hanomboka fanekem-pihavanana vaovao miaraka aminao Aho. Tiako ho vadiana ny Fanahinao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Manontany tena ianao matetika

3A_15: Ry Bitikako, manontany tena ianao matetika mba halala hoe ahoana ny hanantanterahana ny Sitrapon’ny Ray ary ny ahoana ny hafantarana azy. Amin’io fanontaniana io, dia tsy misy afatsy valiny tokana : ho tonga mifandray am-pitiavana aminy. Ny fanokananao fotoana ary fotoana betsaka amin’ny fifandraisam-pitiavana lalina Aminy no hatonga anao ho mpifandray am-pitiavana lalina.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tsy maintsy mandalo amin’ny trangan-javatra isankarazany

1D_08: Anaka, tsy maintsy mandalo amin’ny trangan-javatra isankarazany eo amin’ny fiainanao ianao mba hampitombo anao sy hahatonga anao tsara tarehy eo imasoko. Tena mila mandray ny Fitiavako ianao, mahatsapa fa tiako ianao ary mahafantatra fa miambina anao Aho, ary miaro anao sy mitantana anao hatramin’ireo antsipirihiny… Manàna fahatokisana Ahy bebekokoa, manaike tiavina.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ny tena manandanja indrindra

3B_13: Ry bitikako, aza atakalonao amin’ny zavatra tsy misy dikany ny tena manandanja. Ny tena manandanja indrindra dia ny fifankatiavana lalina izay misy eo amintsika, aryireo izay tsy misy lanjany kosa dia izay rehetra ivelan’izany fifandraisana ampitiavana misy amiko sy aminao ary aminao sy Amiko izay Andriamanitrao izany.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Manaiky Ahy hanokatra ny felambonin’ny fonao

3B_05: Ry voahangy keliko sarobidy, sambatra ianao manaiky Ahy hanokatra ny felambonin’ny fonao mba higagako ilay voahangy miafina ao anatinao ilay voninkazo tsara tarehy ! Mirehi-pitiavana anao ny Foko. Eny, anaka, henoy izay bitsikako mangina ao anatin’ny fonao. Tiako ianao, tiako ianao, Izaho Mpahary anao, tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tsy very maina ny fijalianareo

3B_40: Ry zanako rehetra eto an-tany izay mandalo fahoriana ankehitriny, tsy very maina ny fijalianareo, indrindra raha atolotrareo Ahy izany. Ny fiodinan’ny vahoakako no tsy maintsy mahatonga izany fanadiovana ny tany izany. Aza mitady hanarina izany tranga izany amin’ny herinareo irery ianareo fa tsy ho vitanareo izany. Hatsaharo ny miantehatra amin’ny tenanareo, ka atodio aty Amiko ny fijerinareo, Izaho izay Andriamanitrareo fa hahazo fiadanam-po, hafaliana, Fitiavana ary Fahazavana ianareo, izay hanampy anareo. Mihaike ny hadisoanareo, ny fihodinanareo, ny fahosanareo dia ho vavolombelon’ny asako ianareo. Mirehipitiavana aminareo tsirairay avy ny foko. Ny Rainareo.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Amin’ny alalan’ny Fitiavana izay anananao ho an’ny hafa

2B_06: Ry Bitikako, nolazaiko tamin’ireo Apôsitoliko fa ny fifankatiavana misy amin’izy ireo no hafantarana fa Mpianatro izy ireo. Dia mbola amin’ny alalan’izany famantarana izany ankehitriny no hafantarana fa voafidiko ianareo. Dia mbola amin’ny alalan’ny Fitiavana izay anananao ho an’ny hafa no hanamarinanao, na eny na tsia, fa olona feno Fitiavana ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ireo fihidin’ny fonao

1F_30: Anaka, ekeo ireo fihidin’ny fonao ka atolory ny Ray, mba ho amin’ny alalan’ny tànany Mpahary, tonga Izy hanova ireo mihidy mba hisokatra midanadana, ka hamela ny Fitiavany hivezivezy malalaka ao anatin’ny fonao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Afeno ny fampiharana vaovao

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

28 January 2023
1F_30: Anaka, ekeo ireo fihidin’ny fonao ka atolory ny Ray, mba ho amin’ny alalan’ny tànany Mpahary, tonga Izy hanova ireo mihidy mba hisokatra midanadana, ka hamela ny Fitiavany hivezivezy malalaka ao anatin’ny fonao.
bitmap 2

Une expérience utilisateur améliorée

Téléchargez notre application maintenant

bitmap 3
mobile bitmap 3